Tähendusloome digitaalses kunstis, mängudes ja uurimuslikus kunstis

Uurimistöö keskmes on digitaalse kunsti, mängude, uurimusliku kunsti ja hübriidsete kunstipraktikate teoreetilised ja praktilised küsimused. Erinevad uurimistöö alateemad kajastavad kunstimuutusi viimastel kümnenditel, mida on otsustavalt mõjutanud digitaalne tehnoloogia. Nüüdisaegseid tehnoloogiapõhiseid kunstiuuendusi vaadeldakse varasema kunstiajaloo kontekstis, uuritakse traditsiooniliste loomepraktikate jätkumist ja täiesti uute kunstivormide teket.

Projekti vastutav täitja: Raivo Kelomees

Projekti täitja: Oliver Laas

Projekti kestus: 2017–2020

Rahastus: EKA

Vt ETISes.

 

 

Alateemad:

1. Muutused kunstis 20. sajandi lõpul ja 21. sajandi alguses, mis seotud elektroonilise ja digitaalse tehnoloogia kasutamisega kunstipraktikas rõhuasetusega Eesti kontekstil.

2. Varasema (1970. aastate) mixed media ja seriaalse kunsti areng läbi 1990. aastate paradigmaatiliste muutuste hübriidmeediaks ja teaduskunstiks järgnevatel kümnenditel.

3. Uurimuslik kunst ajaloolises ja akadeemilises kontekstis. Uurimusliku kunsti metodoloogia ning teadusfilosoofilised küsimused kunsti, uurimuse ja teaduse vahekordadest.

4. Interaktiivse audiovisuaalse kunsti eksperimentaalsete vormide ja digitaalsete artefaktide säilitamine.

5. Tähendusloome interaktiivsetes kunstiteostes.

6. Propriotseptsiooni küsimus osaluslikus kunstis.

7. Mitmekasutajapõhised kunstiteosed ja -keskkonnad; vaataja tahtmatu osalus kunstiteoses.

8. Mängude kasutamine kunstis ja kunstilised mängud.

9. Jagatud autorsuse küsimus, autorsuse jagamise viisid ja fiktiivsed autorid.

10. Impersonaalne kunst, mitte-inimeste loodud kunst; kunst, mis loodud koostöös masinatega ning sellise kunstiga seotud esteetilised küsimused.

11. Multilokaalne ja telekommunikatiivne kunst.

12. Loomemasinate ja indeterministliku kunsti temaatika.

13. Internetikunsti, post-interaktiivse kunsti ja post-interneti kunsti problemaatika.

 

 

Jaga sõpradega:

Postitas Kristina Jõekalda
Viimati muudetud