3D Labor

Eesti Kunstiakadeemia Arhitektuuriteaduskonna 3D Labor (3DL) on loodud eksperimentaalsete arhitektuursete lahenduste ja detailide katsetamiseks ning kaasaegsete tehniliste lahenduste rakendamiseks õppetöös ja uurimisprojektides.

3DL tegevus jaguneb neljaks omavahel ühendatud põhisuunaks:

  • Parameetrilise arhitektuuri ja disaini seostatus füüsilise prototüüpimisega.
  • Suuremahuliste objektide ruumiline kaardistamine ja modelleerimine.
  • Arhitektuursete ja ehituslike parameetrite side andmekogudega.
  • Linnade ja ja regioonide analüüs seoses ruumiliste protsesside ja keskkonnaga.