Erikursused

EKA avatud akadeemia erikursuste õppekavad on EKA nõukogu poolt kinnitatud mahukad õppeprogrammid, mis kestavad alates ühest semestrist kuni kahe õppeaastani. Erikursustel on võimalik süvitsi õppida erialaseid oskusi ja teadmisi alljärgnevate kursuste raames.

Erikursuste minimaalne maht on vähemalt 41 akadeemilist tundi. Erikursuste juhendajad on tunnustatud professionaalid, kelle koostatud õppekavade eritunde juhendavad oma ala spetsialistid. Kursuse läbimisel väljastatakse osalejale EKA täienduskoolituse tunnistus.