Elamiskõlblikkus – avalike teenuste kujundamine vastupidavatele naaberkondadele

Liveability partnerluse eesmärk on varustada kohalikud ametiasutused disainiprintsiipide ja -tööriistadega, mis aitavad lahendada 21. sajandi keerulisi ja omavahel seotud probleeme.  Eesmärk on algatada juhtidega dialooge, et lõimida avalikus huvist lähtuv disain kogu linna hõlmavatesse strateegiatesse, suunates ja võimaldades samal ajal ametnikel koos kodanikega praktilisi naabrusprojekte välja töötada. Et olla selles ümberkujundamisprotsessis edukas, peavad linnad järgima integreeritud ja tasakaalustatud lähenemisviisi, mis põhineb keskkonnal, innovatsioonikultuuril, avalike teenuste osutamisel ja sotsiaal-kultuurilisel elul, tekitades tugevat kuuluvustunnet ja kodanikuaktiivsust. Liveability projekti idee pärineb osalevate keskmise suurusega linnade (Kiel, Kolding, Pori, Gdynia, Riia) kogemustest, kuidas nende väljakutsetega toime tulla. Ühine seisukoht on, et elamisväärse linna juured on naabruses ning tulevase linnaelu ja kooselu ideede väljatöötamisse ja elluviimisse tuleks kaasata kohalikke kodanikke ja kodanikuühendusi. Seetõttu peavad linnad muutuma kodanikele “lähedasemaks”, “avalikemaks” ja “aktiivsemaks”. Seda on võimalik saavutada, julgustades linnavalitsuse töötajate seas uuenduslikku mõtlemist, kastist välja mõtlemist ja osaluspõhist lähenemist. Kõik see on koondatud mõistesse “avalikust huvist lähtuv disain”, st kasutajakeskse disaini põhimõtete rakendamine üldist huvi pakkuvates küsimustes.

Koosööpartnerid: Heinrich-Böll-Foundation Schleswig-Holstein e.V., Kieli linn, Taani Kultuuriinstituut, Business Kolding
Guldborgsundi vald, Pori linn, Riia linnavolikogu, Gdynia linn, Gdanski tehnikaülikool, Politics for Tomorrow

Projekti periood: 01.01.2023 – 31.12.2025

Rahastaja: Interreg BSR

Liveability

 

 

Jaga sõpradega:

Postitas Hedi Meigas
Viimati muudetud