Jätkusuutlikkus tekstiili-, riide-, naha- ja jalatsisektoris

SiT projekt hõlmab 8 ELi riigist pärit 15 partnerit, kellest koosneb konsortsium kutseõppe (VET), kutsekeskhariduse (c-VET), kõrghariduse (HE) ja ettevõete baasil, et luua sild hariduse ja tööturu vahele. SiT projekti eesmärk on edendada innovatsiooni hariduses, koolituses ja TCLF sektoris ning keskenduda rohelisele üleminekule ja uute koolitusmoodulite väljatöötamisele oskuste puudujääkide lahendamiseks.

Eesmärgid:
Luua koolitusstruktuur, mis lähtub jätkusuutlikkuse ja ringmajanduse põhimõtetest, tuginedes olemasolevatele ja uutele roheliseks üleminekuks vajalikele oskustele TCLF sektoris (tööstusharud, mis tegelevad tekstiilitoodete, rõivaste, nahatoodete ja jalatsite tootmise ning sellega seotud valdkondadega nagu disain, tootmine, jaemüük ja muud seotud teenused).
Arendada innovaatilisi ja mitmevaldkondlikke õppekavasid kõrgharidusele ja kutsekeskharidusele, keskendudes õppija-kesksele, aktiivsele õppimisele, probleemipõhisele ja praktikapõhisele õppele ning soodustades õppurite liikuvusvõimalusi, rohelise ülemineku teemadel TCLF sektoris.
Edendada TCLF valdkonna üliõpilaste, omanike, töötajate ja juhtide funktsionaalsete, üldoskuste ja roheliste teadmiste, pädevuste ja oskuste omandamist eesmärgiga varustada neid vajalike kutseoskustega vastavalt tööturu arengule, võimaldades töötajate ümberõpet ja täiendkoolitust, et kohaneda TCLF sektori rohelise üleminekuga.
Edendada teadmiste vahetust ja koostööd kõrghariduse, teadusuuringute, kutseõppe ja -koolituse, avaliku sektori ja erasektori vahel, eesmärgiga panustada innovatsiooni ärimudelite ja hariduse ning koolituse valdkonnas.
Luua toetav ökosüsteem SMEde ja start-up´ide roheliseks ümberkujundamiseks TCLF sektoris. Selleks luuakse interaktiivne platvorm ja kohalikud keskused, mis põhinevad kohalikel võrgustikel, kaasates kõik võimalikud osalised roheliste lahenduste loomisel.

Koostööpartnerid: Italianische Handelskammer für Detuschland, Vdmd Netzwerk Fur Mode Textil Interieur, Accessoiredesigner Innen Ev, Camara De Comercio Italiana – Barcelona, Icep Sro, Asociacion De Centros De Formacion Profesional Fpempresa, Plovdiv Chamber Of Commerce And Industry, Apostolina Tsaltampasi Kai Sia Ee, Akmi Anonimi Ekpaideftiki Etairia, Pirin-Tex Eood, Loov Eesti, Veleuciliste U Sibeniku, Istituto Regionale Per Leducazione E Gli Studi Cooperativi Irecoop Veneto, Nevrokopska Profesionalna Gimnaziya Dimitar Talev, Camera Di Commercio Industria Artigianato E Agricoltura Di Padova

Projekti kestus: 01.02.2024-31.01.2027

Rahastaja: Euroopa Komisjon

Jaga sõpradega:

Postitas Hedi Meigas
Viimati muudetud