Raamatuillustratsioon

 

Raamatuillustratsiooni kursus on suunatud illustratsioonist ja illustraatori tööst huvitatud täiskasvanud õppijale. Kursusel osalejad saavad teadmisi raamatuillustratsioonist ja esmase kogemuse illustraatoritöös, tutvustatakse valdkonna põhioskusi ja -teadmisi, arendatakse isikupärast käekirja. Kursuse lõputööna valmib raamatuprojekt. 

Kursusel õpetavad tuntud eesti illustraatorid ja graafikud. Igal moodulil on erinev põhiõppejõud. Lisaks on kavas meistriklassid, loengud ja töötoad, mida juhendavad tunnustatud illustraatorid, kirjastusmaailma uurijad ja asjatundjad. Kursus koosneb kolmest põhimoodulist ning erialastest loengutest ja töötubadest. Tutvu eelmise raamatuillustratsioonikursuse õppurite lõputöödega siin.

 

Sihtrühm

Raamatuillustratsioonist huvitatud täiskasvanud õppijad, kelle eesmärk on professionaalne areng.

 

Eeldused osalemiseks

Keskharidus ja eelnev kunsti tegemise kogemus, eesti keel. Kursusele pääseb osalema konkursi alusel, kuhu tuleb esitada motivatsioonikiri ja näiteid varasemast loomingust. 

 

KAVA

  1. moodul. Pildi sisse minek

Esimese mooduli eesmärk on anda kursusel osalejale esmased teadmised illustratsioonikunstist, selle tänapäevastest suundadest ja rahvusvahelistest trendidest, samuti olulistest raamatutest viimastel kümnenditel. Õppijad saavad esmase kokkupuute illustraatoritööga katseliste ja mänguliste lühiülesannete kaudu. Mooduli lõpuks valmib seeria eriilmelisi töid, mida teostades kursuslased rikastavad oma väljendusvahendeid; need on ühtlasi pikaajalisemate illustratsiooniprojektide ettevalmistav osa. Seeria ei ole ühtse stiiliga – töö eesmärk on võimaldada otsida ja leida erinevaid illustreerimise lahendusi. Mooduli ülesehitus toetab mitmekülgseid püüdlusi ja katsetusi.

  1. moodul. Pilt võimendab lugu

Pildi roll tekstilise sõnumi võimendajana. Pilt kui kommunikatsioonivahend. Arutatakse ja vaadeldakse, kuidas teksti toetav pilt annab emotsiooni tekstist arusaamiseks. Püütakse leida vastus küsimusele, kuidas pilt „töötab”. Mooduli lõpuks valmib tekstile seeria stiililt omavahel sobivaid pilte, mis näitavad autori mitmekülgset kujutamisoskust.

  1. moodul. Pilt jõuab raamatusse

Kolmanda mooduli eesmärk on arendada piltidega loo jutustamise oskust ja isikupärast visuaalset väljenduskeelt, panna proovile ja kinnistada omandatud illustraatorioskusi, tutvustada illustraatoritöö etappe ja töövahendeid ning nõustada õppijaid iseseisvaks info kogumiseks ja teemasse sisseelamiseks. Vabalt valitud lugude alusel loovad õppijad storyboard’id, millest valitakse üks pikemaajaliseks arendamiseks ja lõputöö teostamiseks. Lõputööna valmib raamat, mis võib olla nii pildiraamat, sõnatu raamat kui ka koomiks.

4.   Loenguid ja töötoad

Erialased väljendusvahendidGraafikatehnikate töötuba, mis võimaldab rikastada illustraatori tööriistakohvrit. Tüpograafia ja kujunduse algtõdede loengud on abiks piltide digiteerimisel, kujundusfailide vormistamisel ja trükiettevalmistuse tegemisel.

Ettevõtlus ja ellujäämine. Autoriõiguste loengus tutvustatakse autoriõiguse põhitõdesid, sh lepingute koostamist ja terminoloogiat. Kirjastaja nõustab, kuidas illustraatorina alustada ja tööd leida. Kunstiteadlase loeng on abiks illustraatori koha mõtestamisel nüüdisaegse raamatukunsti maailmas.

 

Vaata õppekava

 


Õpiväljundid. Õppekava läbinu:

  • suudab illustratsiooni kaudu demonstreerida enda isikupärast visuaalset väljendusoskust ja ideid
  • orienteerub nüüdisaja illustratsioonikunstis
  • tunneb raamatuillustratsiooni põhialuseid
  • teab kirjastustegevuse põhietappe
  • rakendab uusi tehnikaid
  • teostab oma pildiraamatu ja esitleb seda

Hindamismeetod

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on lõputöö esitlus ühisnäitusel. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

 

Õppekava koostajad

Anne Pikkov on rahvusvaheliselt avaldatud illustraator ja raamatukujundaja, kes on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia graafilise disaini eriala (MA). Kuulub Eesti Kujundusgraafikute Liitu ja on üleilmse disainikõrgkoole ühendava võrgustiku CUMULUS juhatuses. Kujundanud raamatukaasi ja illustreerinud 10 raamatut.

Kertu Sillastel on magistrikraad nii tekstiilikunsti (Eesti Kunstiakadeemia) kui ka kunstiõpetuse (Tallinna Ülikool) erialal. Kujundanud ja illustreerinud pildiraamatuid, kirjutanud ja illustreerinud 7 autoriraamatut.

Anne Pikkov ja Kertu Sillaste on rahvusvaheliselt avaldatud illustraatorid.

 

Juhendajad

Meistriklasse, loenguid ja töötube juhendavad Eesti Kunstiakadeemia õppejõud, tunnustatud illustraatorid, kirjastusmaailma uurijad ja spetsialistid: Anne Pikkov (MA), Kertu Sillaste (MA), Kadi Kurema (MA), Anneliis Lepp (BA), Kristina Tort (BA), Sven Idarand (MA).

 

Eriolukorra lisainfo

Juhul kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju teenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks ning teha vajadusel muudatusi õppekavas. Kursuse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki kursusele registreerunud isikul õigust lepingust taganeda vms.

 Aeg:
4. september 2021 kuni 26. märts 2022 laupäeviti kell 10–13
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia ruum D413
Maht: 11 EAP / 286 akadeemilist tundi
millest 110 tundi on kontaktõpet ja 176 iseseisvat tööd
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496


Hind: 1350 eurot 
Tasuda on võimalik ka osamaksetena: registreerudes tasutakse registreerimistasu 150 eurot, seejärel tasutakse 23. augustiks  300 eurot, 23. oktoobriks  300 eurot, 15. jaanuariks 300 eurot ja 6. märtsiks 300 eurot. Kursuse hinna sisse pole arvestatud vajalikke töövahendeid.


KANDIDEERIMINE

Raamatuillustratsiooni kursusele on võimalik kandideerida kuni 10. augustini. Otsused teatatakse kõikidele kandideerijatele 13. augustil meili teel. Valituks mitte osutumisel tehakse ettemaksu tagasikanne, mis laekub hiljemalt 27. augustiks. Kandideerides sõlmib osaleja avatud akadeemiaga koolituslepingu ja kinnitab nõustumist selle tingimustega, millega palume eelnevalt tutvuda sellel lingil.

 

KaiFischer-2_leporello_920x200-bleed-3mm
Irmeli-Vaher-2-Jaanson-2-LEPORELLO-920mmx200mm3mm-bleed
Irmeli-Vaher-Jaanson-2-LEPORELLO-920mmx200mm3mm-bleed
Astra_Koldek-2_leporello-920mm-x-200mm-bleed-3mm
Astra_Koldek_leporello-920mm-x-200mm-bleed-3mm
Irmeli-Vaher-2-Jaanson-3-LEPORELLO-920mmx200mm3mm-bleed
Irmeli-Vaher-Jaanson-3-LEPORELLO-920mmx200mm3mm-bleed
KaiFischer_leporello_920x200-bleed-3mm
Kersti-Vilimaa-leporello-920mm-x-200mm-bleed-3mm
Kersti-Vilimaa-2-leporello-920mm-x-200mm-bleed-3mm
Kristel_Tereping_2leporello_920mm_x_200mm_bleed_3mm
Kristel_Tereping_leporello_920mm_x_200mm_bleed_3mm
leporello_TRIIN_920X2003MM_bleed
leporello-2_TRIIN_920X2003MM_bleed
2.2-Ulle-Ottokar-leporello-2-920mm-x-200mm-bleed-3mm
2-Ulle-Ottokar-leporello-920mm-x-200mm-bleed-3mm
Pille_Boiko_leporello_920mmx200mm_bleed_3mm
Pille_Boiko_leporello-2_920mmx200mm_bleed_3mm
Kai_Krick_leporello-920mm-x-200mm-bleed-3mm
Kai_Krick_leporello-2-920mm-x-200mm-bleed-3mm
Tiina-Tiitus_2-leporello-2.4-920mm-x-200mm-bleed-3mm-1
Tiina-Tiitus_2-leporello-920mm-x-200mm-bleed-3mm-2
MariaNieminen_leporello_page1_920mm_x_200mm_bleed_3mm
MariaNieminen_leporello_page2_920mm_x_200mm_bleed_3mm
Merle Luhaäär leporello 920mm x 200mm bleed 3mm
Merle Luhaäär leporello 2 920mm x 200mm bleed 3mm
Katrin_Kabin_leporello2_920 x200 bleed 3mm
Katrin_Kabin_leporello2.2_920 x200 bleed 3mm
Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud