“Eesti siirdekultuuri arengumustrid (1986–1998)” (PUT, 2020–2024)

Uurimisprojekt “Eesti siirdekultuuri arengumustrid (1986–1998)” võtab vaatluse alla kultuuriprotsessid Eestis aastatel 1986–1998: nn siirdeperioodil, mis langeb kokku sotsialistliku süsteemi lagunemisega Ida-Euroopas ja sellega kaasnenud põhjalike poliitiliste, majanduslike, institutsionaalsete ja tehnoloogiliste muutusega. Selle perioodi kultuuri on teatud määral uuritud eri kultuurivaldkondade piires, kuid seni puudub ülevaatlikum käsitlus siirdekultuuri arengutest ja suhetest ühiskondlik-poliitiliste protsessidega. Projekt viiakse läbi kolme asutuse – Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli – koostöös, mille tulemusena sündiv analüüs sünteesib siirdeperioodi kirjandus-, visuaalkultuuri-, teatri- ja filmikunsti nähtusi laiemal kultuuri- ja ühiskondlikul taustal.

Projekti vastutav täitja: Virve Sarapik

Põhitäitjad: Piret Viires (TLÜ), Luule Epner (TLÜ/TÜ), Epp Annus (TLÜ), Jaak Tomberg (TÜ), Regina-Nino Mion.

Täitjad: Neeme Lopp, Mari Laaniste, Elise Eimre, Merily Salura, Andrus Laansalu, Eva-Liisa Linder (TLÜ), Agnes Neier (TÜ), Taavi Remmel (TLÜ), Alo Paistik, Merily Salura.

Projekti kestus: 2020–2024.

Projekti tüüp: personaalse uurimistoetuse rühmagrant PRG636.

Rahastaja: Eesti Teadusagentuur.

Vaata projekti kodulehekülge.

Vaata ETISes.

Jaga sõpradega:

Postitas Mari Laaniste
Viimati muudetud