Eesti siirdekultuuri arengumustrid (1986–1998) (PRG, 2020–2024)

Uurimisprojekt võtab vaatluse alla kultuuriprotsessid Eestis aastatel 1986–1998: nn siirdeperioodil, mis langeb kokku sotsialistliku süsteemi lagunemisega Ida-Euroopas ja sellega kaasnenud põhjalike poliitiliste, majanduslike, institutsionaalsete ja tehnoloogiliste muutusega. Selle perioodi kultuuri on teatud määral uuritud eri kultuurivaldkondade piires, kuid seni puudub ülevaatlikum käsitlus siirdekultuuri arengutest ja suhetest ühiskondlik-poliitiliste protsessidega. Projekt „Eesti siirdekultuuri arengumustrid (1986–1998)” viiakse läbi kolme asutuse – Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli – koostöös, mille tulemusena sündiv analüüs sünteesib siirdeperioodi kirjandus-, visuaalkultuuri-, teatri- ja filmikunsti nähtusi laiemal kultuuri- ja ühiskondlikul taustal.

Grandihoidja Virve Sarapik.

Põhitäitjad: Epp Annus (TLÜ), Piret Viires (TLÜ), Luule Epner (TLÜ/TÜ), Jaak Tomberg (TÜ), Regina-Nino Mion (EKA).

Täitjad: Mari Laaniste, Neeme Lopp, Andrus Laansalu, Alo Paistik, Merily Salura (EKA), Eva-Liisa Linder (TLÜ/EMTA), Agnes Neier, Indrek Ojam (TÜ), Taavi Remmel (TLÜ).

Projekti rahastab Eesti Teadusagentuuri rühmagrant PRG636, 2020–2024.

Vaata projekti kodulehte.

Vaata ETIS-es.

Jaga sõpradega:

Postitas Mari Laaniste
Viimati muudetud