EKA avatud akadeemia arvutikursused pakuvad uusi oskusi ja lihvivad juba vilunumaid tegijaid

Fotol EKA avatud akadeemia kursusel osalenud Marelle Kaelep

Sügisega startis EKA avatud akadeemias terve hulk erinevaid arvutikursusi, mis keskendusid Adobe programmide õppimisele. Enne uute arvutikursustega alustamist vaatame hetkeks tagasi ja uudistame, milliseid muljeid on jätnud selline õppimisvorm osalejatele endile ja mida see endast täpsemalt kujutab.

 

Marelle Kaelep muljetab Adobe Photoshopi kursusest algajatele järgnevalt: 

“Eva suutis ka kõige keerulisemad ülesanded meie jaoks väga lihtsaks muuta; on näha, et ta on väga kompetentne oma erialal ning tal on imeline omadus seda väga põneval ning lihtsal kujul edasi anda. Ta kohandas kursuse tempo vastavalt kursusel osalejatega väga ilusti ning alati julgustas meid katsetama ja küsima. Eva on imeline juhendaja, jäin supper rahule!”

 

Siit saab uudistada ka teisi Adobe Photoshop algajatele kursusel osalenute muljeid:

Kursust juhendas Eva Labotkin. Kursusel õpiti Adobe Photoshopi programmi kasutama ning pikselgraafika baasmõisteid.

-“Me suutsime üle käia väga palju erinevaid teemasid ning juhendaja oskas kõike imehästi meieni tuua väga lihtsalt ja põnevalt.”

-“Kõik sujus hästi – korraldus, töövahendid, juhendaja.”

-“Juhendaja oskas väga rahulikult ja hästi teemad lahti seletada, kui midagi jäi arusaamatuks.”

-“Kursuse puhul meeldis, et sai palju näiteid, põhjalik seletamine ja õpitu kordamine.”

-“Juhendaja selgitas kõike põhjalikult ja kannatlikult.”

-“Õpetaja oli tõesti väga asjalik ja võluv. Programm hästi koostatud.”

-“Juhenda oli väga pühendunud ja asjadega kursis. Oma arvamust peale ei surunud. Väga hea õpetaja. Midagi ei oska rohkem tahta.”

Adobe Illustrator algajatele kursusel osalenud tõid välja järgneva:

Kursust juhendas Maris Lindoja. Kursusel õpiti looma Adobe Illustratori programmiga vektorgraafikat.

 -“Tunni ülesehitus oli väga hea, õpetades hoomatava koguse uusi võtteid ja samal ajal konkreetsed ülesanded, mille läbi neid kinnistada. Tempo oli paras ja kodutööd jõukohased. Aitäh võimaluse eest nii heade töövahendite peal õppida! Klassiruum oli väga kena!”

-“Õppejõud oli kõigiga arvestav. Tempo hästi jälgitav.”

-“Mulle meeldis loov/kunstiline lähenemine erinevatele ülesannetele.”

“Õpetaja oli oma juhendamisel väga selge ja süstemaatiline. Andis häid vihjeid huvitavatele andmebaasidele, kust materjale ja inspiratsiooni saada.”

-“Õppejõud oli hea suhtleja, abivalmis, tundis teemat.”

-“Asjalik ja hea juhendaja ja abivalmid pinginaabrid.”

-“Väga tore kursus, mis täiesti vastas minu ootustele. Lisaks klassitööle olid väga huvitavad kodutööd; õppeprotsessi kergendamiseks oli õppejõu poolt koostatud konspekt, mille järgi sai väga kenasti toimetada.”

-“Osav asjatundlik õppejõud, hea seletamisoskustega, meeldis, kuidas tunniplaanid olid koostatud (programmi funktsioonide seletamine -> harjutused -> põhitöö).”

-“Hea on ka see, et õppimine toimus õhtuti, seega õnnestus osa võtta ka paralleelselt põhitööga. Üldiselt – väga sujuv ja mittekoormav õppeprotsess. Suur tänu korraldajatele ning õppejõule!”

 

EKA avatud akadeemia uutele arvutikursustele saad registreeruda SIIN.

Jaga sõpradega:

Postitas Avatud Akadeemia
Viimati muudetud