EKA avatud akadeemia uued kursused disainisprindist aastase täiendusõppeni


EKA avatud akadeemia uued erikursused on saanud valmis, et seada siht sügiseks ning luua võimalus omandada põhjaliku täiendusõppe abil uusi tööalaseid oskusi või hoopiski loominguline väljund.

Teeme sügava tänutundega täidetud kummarduse EKA avatud akadeemia juhendajate ees, kelle pühenduvus, kohanemisvõime ja mitmekesised oskused võimaldasid meil koolitusprogrammiga jätkata viisil, mille tulemuseks on väga positiivne tagasiside kriisioludes lõpetanud osalejatelt. 

See kogemus annab kindlustunnet jätkata ka siis, kui homne maailm jalge all nii kindlana enam ei tundu. Päeva lõpuks on just teadmised ja oskused ühed neist püsiväärtustest, mis kuhugi meist enesest ja meie ümbert ei kao.

Loodame, et leiad alljärgnevate kursuste seast innustava ja põneva väljundi. Registreerumine kestab kuni kohti jagub. Head avastamist!


Fotokunsti akadeemia

02.09.2020 — 29.05.2021


Kursuse eesmärk on osalejate silmaringi laiendamine ning baasteadmiste ja oskuste pakkumine seoses nii fotograafiliste väljendusvahendite kasutamisega kaasaegses kunstis kui ka fotograafia praktilis-tehniliste, visuaal-teoreetiliste aspektidega.

Lisainfo ja registreerumine


Maalikunsti A, B, C… ja Z

03.09.2020 — 13.05.2021


Kursusel „Maalikunsti A, B, C… ja Z” on maalikunst vahend, et toetada individuaalse visuaalse keele arendamist ning selles ladusalt ja isikupäraselt „kõnelemist”. Juhendajad toetavad osaleja eksperimentaalse visuaalsuse otsinguid, kogemusmaailma laienemist, teadmiste-oskuste kujunemist maalikunsti alal ning teadliku ja eristuva pildikeele leiutamist.

Lisainfo ja registreerumine


Raamatu­illustratsioon

05.09.2020 — 27.03.2021


Kursusel osalejad saavad teadmisi raamatuillustratsioonist ja esmase kogemuse illustraatoritöö tegemiseks, tutvustatakse valdkonna põhioskusi ja -teadmisi, arendatakse isikupärast käekirja. Kursuse lõputööna valmib osalejal volditud raamat ehk leporello, mis ka valmis trükitakse.

Lisainfo ja registreerumine


Kujundus-graafika

05.09.2020 — 28.05.2022


Kujundusgraafika kursuse eesmärk on anda õppurile teadmised, praktilised oskused ja vilumused töötamiseks erialadel, kus kasutatakse graafikat, kujundusprogramme ja kujundusoskusi erinevatel otstarvetel ning valmistada ette laialdaste oskustega kujundusgraafikuid, kes valdavad ainet ja praktilisi oskusi vastavuses tööturu nõuetega.

Lisainfo ja registreerumine


Veebidisain

01.10.2020 — 30.03.2020


Kursusel käsitletakse digitaalmeedia toimimist eri keskkondades ja veebiarenduse protsessi etappe. Põhjalikult vaadeldakse veebipõhist graafilist disaini. Osaleja saab algteadmised programmeerimises vähemalt ühes veebiarenduses laialt levinud keeles (Javascript). Selgitatakse ka digitaalkeskkondade erinevusi ja sarnasusi kujunduse, kasutuseesmärgi ja tarkvara vaatepunktist.

Lisainfo ja registreerumine


Unilab disainisprint

03.08.2020 — 07.08.2020


Eesti Kunstiakadeemia ja MTÜ Universaaldisaini labori koostöös pakutav täienduskoolitus on suunatud ettevõtjatele, kes tegelevad keskkonna-, toote- või teenuse arendusega, et aidata viia toode, teenus või keskkond uuele tasemele. Koolitusel arendatakse valitud keskkonnad, tooted või teenused sobivaks erinevate kasutajate vajadustele, kasutades universaaldisaini põhimõtteid ja metoodikat. 

Lisainfo ja registreerumine
Postitas Avatud Akadeemia
Viimati muudetud

Avatud akadeemia