Disain ja rakenduskunst

Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonna magistritaseme õppekava Disain ja rakenduskunst kulgeb paralleelselt ingliskeelse õppekavaga Design and Crafts.

Sisse astutakse küll ühisele õppekavale, kuid valik tuleb teha ka erialade lõikes: keraamika, klaasikunst ja -disain, ehtekunst, sepakunst, tekstiilidisain, nahakunst ja -disain, moedisain, graafiline disain.

Disain ja rakenduskunst MA õppekava eesmärgiks on magistrantide professionaalseks eluks ettevalmistamine läbi võimalikult realistliku ja sidusa koostöö eri tasandite ja valdkondade koostööpartneritega, enese positsiooni kaardistamine (kogukonna, ühiskonna, disainivälja, globaalmajanduse, looduskeskkonna jpt kontekstides). Õppekava avab tudengeile võimalikult palju reaalseid lugusid elust oma ala proffide ja ka alustavate tegijate study case`ide vahendusel. Õppekava on mõeldud arenema ja muutuma koos tudengitega – iga uue rühmaga alustatame õppetööd ümarlauas – keda Sa tegelikult enda ees näha tahaks? Kelle kogemust pead vääruslikuks? Milline on Sinu huvide fookus ja erialaga seotud unistused?

Magistriõpe toob keskmesse koostöö (eriti just materjalikunstide õppekavad on BA tasemes individuaalsetele väljakutsetele üles ehitatud). Programmis on erialade ülesed rühmatöö ülesanded, kus kohtuvad erineva tausta ja õpikogemusega tudengid. Olulise osa õppemahust moodustavad (välisõppejõudude juhendatud) töötoad, mis mõeldud rutiini murdma ja edaspidiseks õppetööks impulsse andma.

Disain ja rakenduskunst magistriõppekava teeb tihedat koostööd Eesti Kunstiakadeemia Sustainable Design uurimiskeskusega – keskkonnateadlikkus on oluline osa erinevatest disainiprojektidest.

Tudengid, kes asuvad õppima õppekaval Disain ja rakenduskunst, jäävad tihedalt seotuks oma valitud erialaga. Valitud erialade võimalused, nt unikaalsed/spetsiifilised töökojad ja rahvusvaheline renomee on ka põhjuseks, miks tulla õppima just Eesti Kunstiakadeemiasse.

Materjalipõhise disaini ja tarbekunsti erialad (keraamika, klaasikunst ja -disain, ehtekunst, sepakunst, tekstiilidisain, nahakunst ja -disain, moedisain, graafiline disain) kannavad endas unikaalset nägu ja filosoofiat ning Eesti Kunstiakadeemia on mitmete erialade puhul üheks vähestest kohtadest maailmas, kus seda MA tasemel on üldse võimalik omandada.

Disain ja rakenduskunst MA õppekava ühendab väga erineva tausta ja huvidega tudengeid – kuid iga MA lõpetaja peaks olema milleski maailma parim. Olgu selleks geniaalne toode, unikaalne kunstnikupositsioon või põhjalikkus materjaliuuringutes.

Disain ja rakenduskunst MA õppekava on ka loogiliseks lävepakuks õpingute jätkamiseks EKA doktorantuuris.

Õppekava juht on dotsent Merike Rehepapp.

  • Nahakunsti osakond annab tudengitele väga tugeva ja laiapõhjalise tehnilise teadmise, mida oma enda kogemuse põhjal teades, välismaal väga hinnatakse. Kursus on pakkunud väga häid enesearendamisvõimalusi, nagu näiteks kaks töötuba rahvusvahelise jalatsimärgiga Camper, mille peakontoris ma nüüd ka töötan. Soovitan kursust just aktiivsetele tudengitele – selle kestel pakutakse mitmeid erinevaid projekte siin ja välismaal, mis kõik annavad hea võimaluse oma erialal edasi areneda.
    Kelian Luisk
    MA Disain ja rakenduskunst (Nahakunst) ‘17
Kristiina-Uslar,-Data-Turbine-IV
Alates 28. juunist kuni 4.novembrini 2018 on võimalik näha rahvusvahelise klaasikunsti tippsaavutusi näitusel 'TACTILE' GlazenHuis Kaasaegse Klaasikunsti Keskuses Lommelis, Belgias. Kuraator Sue Schiepers toob kaasahaaraval näitusel kokku mitmeid erinevaid trendiloojaid klaasikunstis. Näitusel saab näha nii tõelisi tehnoloogilisi saavutusi- elusuuruseid klaasist kleite kui ka õhkõrnade ...
Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonna õppekavade Disain ja rakenduskunst (eestikeelne) ja Design & Crafts (ingliskeelne) erialade ehte- ja sepakunsti, moedisaini, nahakunsti ja -disaini, tekstiilidisaini, keraamika ning klaasikunsti ja -disaini magistritööde kaitsmised toimuvad 4.–7. juunil 2018. Magistritööd on eksponeeritud EKA lõputööde näitusel TASE ‘18, Lembitu 10.     ...