Sisseastumine

 

Keda ootame õppima

Ootame fotoosakonda uudishimulikke ja laia silmaringiga, pildikultuurist ning kunstist huvitatud inimesi – nii neid, kes äsja keskkooli lõpetanud kui ka neid, kes vahepeal mõnel muul alal kätt on proovinud.

Fotograafia bakalaureuse õppekava sisaldab nii teoreetilisi kui praktilisi aineid, mille käigus omandatakse fototehnilised baasoskused ja visuaalne lugemisoskus ehk oskus pilti analüüsida ja mõtestada. Kuna fotograafiat on selle leiutamisest saadik rakendatud väga erinevatel elualadel, on oluline rõhutada, et fotograafia bakalaureuseõppe näol on siiski tegemist kunstiharidusega. Fotograafia kujunemislugu on nabanööripidi seotud kunstiga, seega paneb meie programm olulist rõhku nii kontseptuaalsele mõtlemisele kui foto eksponeerimisele ruumis, samuti tema suhetele teiste kunstivormidega – filmikunsti, skulptuuri, installatsiooni, graafika ja maaliga. Samas annab selle programmi läbimine hea baashariduse, mida saab rakendada erinevatel fotograafia ja (visuaal)kultuuriga seotud aladel – meie vilistlased töötavad kunsti, hariduse- ja arhiivindusvaldkondades, ajakirjanduses, samuti arhitektuuri, moe- ja reklaamifotograafidena.

Huvilistel soovitame:

– Osaleda ettevalmistaval Kaasaegse foto kiirkursusel, mis on spetsiaalselt mõeldud EKA fotograafia sisseastumisteks. Lähem info kursuse kohta avaldatakse märtsis 2019

– Käia enne eksamitele tulemist näitustel, kinos, külastada EKA raamatukogu fotoriiulit, lugeda ajakirju Kunst.ee, Vikerkaar, Positiiv

– Tutvuda fotoosakonna vilistlaste loomingu näidetega https://www.artun.ee/erialad/fotograafia/tood/

– Viia ennast kurssi osakonna õppejõudude ja nende tegevusega

– Jälgi EKA Fotograafia Facebook’i lehte

– Mõned lingid rahvusvahelistele fotoportaalidele leiad siit http://www.fstopmagazine.com/links.html

NB! Vaata ka Sisseastumisportfoolio koostamise juhendit allpool!

KATSED

11.-28.06.2018 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni

27.-28.06.2018 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10:00-16:00

02.-06.07.2018 kohapeal  toimuvad vestlused ja eksamid

07.07.2018 kell 15:00 eksamitulemused õppeosakonda hiljemalt

09.07.2018 algusega 10:00 rektori komisjoni ringkäik


Bakalaureuseõppe vastuvõtt

õppekava FOTOGRAAFIA

RIIGIEKSAMITE NÕUDED

ESIMENE EKSAMIVOOR: VESTLUS

02.07.2018  algusega kell 10.00, Estonia pst 7 ruum 426

Vestluse aeg on SAIS-is avalduse juures.
Vestlusel esitamiseks kaasa võtta fotoportfoolio!
Vestlusel tutvub komisjon kandidaadiga üldiselt. Komisjoni liikmed esitavad põhjalikke küsimusi, mis puudutavad sisseastuja kunstiga seotud tegevusi, eriala valiku põhjendamist, näituste külastamist ning üldist silmaringi ka väljaspool kunstiküsimusi. Vestlusel tuleb esitada komisjonile fotoportfoolio ja lühidalt tutvustada seal esitatud töid. 

Palume eelnevalt tutvuda portfoolio koostamise juhendiga:

https://www.artun.ee/erialad/fotograafia/sisseastumine/ (leheküljel allpool)

 

Vestluse tulemusena selguvad kandidaadid, kes lubatakse eksamitele.

KONSULTATSIOON (kohustuslik)

03.07.2018 kell 11.00 Estonia pst 7 ruum 426

Konsultatsioonil antakse tudengikandidaatidele eksamiülesanded, mis tuleb iseseisvalt sooritada ning esitada nõutud tähtajaks. Ülesandeid tutvustatkse, antakse nõuandeid ja selgitatakse teostamise nõudeid. Võimalus saada vastuseid sisseastumiseksamite korralduslike küsimuste kohta.


TEINE EKSAMIVOOR: SISSEASTUMISEKSAMID

Eksamiülesanne 1 “Essee”– kodus lahendamiseks. Essee teema antakse kontsultatsioonis. Valmis essee tuleb saata 04.07.2018 kella 12:00 e-posti aadressile: foto@artun.ee ja anuvahtra@gmail.com

TÖÖ MAHT: Essee pikkus on 2,5—5 lehekülge (4500—9000 tähemärki koos tühikutega), kiri Times New Roman, suurus 12, reavahe 1,5. Esitatud essee peab olema korrektselt vormistatud.

Eksamiülesanne 2  “Fotoseeria-Inimesed tänaval pildistamine” – eksamiülesanne kodus lahendamiseks 03- 05.07.2018

TÖÖ MAHT: 12 kaadrit. Seeriale panna pealkiri. Valmis töö tuleb kaasa võtta esitluseks prinditult ja vormistatult 06.07.2018.

Eksamiülesanne 3 “kunstiprojekti analüüs/vestlus/portfoolio, vestlus erialaeksamite ja portfoolio põhjal” 06.07.2018 kell 11.00  (graafiku alusel) Estonia pst 7 ruum 426

Planeeritud kunstiprojekti teostus, ideeline taust, põhjused, mõjud, seos maailma ja kunstimaailmaga. Kaasa võtta  kavandid ja visuaalid vabalt valitud tehnikas (suuri ning mahulisi objekte ei julgusta tooma).

 

EKSAMITELE TULEB TULLA VÄHEMALT 5 MINUTIT ENNE EKSAMIPLAANIS MÄRGITUD KELLAAEGA koos fotoga isikuttõendava dokumendiga.

Konkursipall koosneb 3  hindest 10 punkti süsteemis.

 


Lisainfo

Õppekohtade esmatäitmine toimub vastavalt antud õppekava järgi õppida soovijate sisseastumiseksamite tulemuste paremusjärjestusele.

Tööde tagastamine:

Tööd tuleb viia Estonia tänavalt ära kohe pärast rektorikomisjoni lahkumist

09 .juulil (12.00- 16.00). Lisainfo telefonil 6164200

Palume töödele kindlasti järele tulla!

Vedelema jäänud tööd lähevad utiliseerimisele.

EKA ei vastuta Estonia tn. hoonetesse jäetud tööde eest!

 


Magistriõppe vastuvõtt

õppekava KAASAEGNE KUNST

Magistritasemel toimub vastuvõtt vestluse, portfoolio ja magistritöö projekti kirjelduse ja/või motivatsioonikirja põhjal.

Vestlused toimuvad 04.07 ja 05.07.2018 Estonia pst 7 ruum 426

Isikliku vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-i kaudu, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Lisainfo

Vastuvõtuinfo:

Estonia pst 7, ruum 530

telefon 6267305 www.artun.ee

vastuvott@artun.ee

 

Fotograafia osakond

Lembitu tn 12

telefon: 6164200

SISSEASTUMISPORTFOOLIO KOOSTAMISE JUHEND

Portfooliosse ehk loovtööde mappi tee valik iseseisvalt tehtud töödest. Komisjoni jaoks peaks portfoolio andma ülevaate Sinu isikupärasest visuaalsest mõtlemisest ning eelistustest teemade, žanrite ja kujutamisviiside hulgas.

Portfoolio peaks koosnema valitud fotodest, sealhulgas ka fotoseeria(te)st, mille aluseks on mõni Sind huvitav idee. Võib lisada ka enda muude tööde reproduktsioone (maal, skulptuur, tegevuskunst, graafiline disain jne.) – kokku kuni 25 fotot. Fotode formaat on vaba ja nende juures võib kasutada lühikest tutvustavat teksti.

Portfoolio tähendab vormistatud fotosid ning selle koostamisel tuleks lähtuda põhimõttest, et Sinu töid oleks kerge lehitseda ja vaadelda. Näiteks lahtised fotod ümbrikus ei moodusta portfooliot. Digitaalset portfooliot komisjon ei aktsepteeri!

Erialakomisjon pöörab eelkõige tähelepanu kellele, kuidas Sa oma portfooliot tutvustad ja oma töödest kõneled. Komisjon ei hinda fototehnilisi oskusi ega kasutatud aparatuuri. Samuti ei hinnata erinevates žanrites töötamise oskust, pigem tuleb kasuks keskendumine mingile konkreetsele ideele või nähtusele.

NB! Sisseastumisportfoolios aktsepteerime meeleolu- ja ilupilte (näiteks nunnud kassipojad, makrovõte lillest, päikeseloojang) ning Photoshopi filtriga töödeldud fotosid ainult juhul, kui need on seotud mõne vaimuka ja ootamatu lähenemisega!

 

Lisainfo

AVALDUSE ESITAMINE

Esita avaldus ja dokumendid siin

SISSEASTUMINE NUMBRITES

Sisseastumise statistika eelmistel aastatel