Sisseastumine

Keda ootame õppima

Ootame fotoosakonda uudishimulikke ja laia silmaringiga, pildikultuurist ning kunstist huvitatud inimesi – nii neid, kes äsja keskkooli lõpetanud kui ka neid, kes vahepeal mõnel muul alal kätt on proovinud.

Fotograafia bakalaureuse õppekava sisaldab nii teoreetilisi kui praktilisi aineid, mille käigus omandatakse fototehnilised baasoskused ja visuaalne lugemisoskus ehk oskus pilti analüüsida ja mõtestada. Kuna fotograafiat on selle leiutamisest saadik rakendatud väga erinevatel elualadel, on oluline rõhutada, et fotograafia bakalaureuseõppe näol on siiski tegemist kunstiharidusega. Fotograafia kujunemislugu on nabanööripidi seotud kunstiga, seega paneb meie programm olulist rõhku nii kontseptuaalsele mõtlemisele kui foto eksponeerimisele ruumis, samuti tema suhetele teiste kunstivormidega – filmikunsti, skulptuuri, installatsiooni, graafika ja maaliga. Samas annab selle programmi läbimine hea baashariduse, mida saab rakendada erinevatel fotograafia ja (visuaal)kultuuriga seotud aladel – meie vilistlased töötavad kunsti, hariduse- ja arhiivindusvaldkondades, ajakirjanduses, samuti arhitektuuri, moe- ja reklaamifotograafidena.

Huvilistel soovitame:

– Osaleda ettevalmistaval Pildirea koostamise kursusel, mis on spetsiaalselt mõeldud EKA fotograafia sisseastumisteks. Lisainfot kursuse kohta leiad siit: https://www.artun.ee/erialad/fotograafia/tootoad/

– Käia enne eksamitele tulemist näitustel, kinos, külastada EKA raamatukogu fotoriiulit, lugeda ajakirju Kunst.ee, Vikerkaar, Positiiv

– Tutvuda fotoosakonna vilistlaste loomingu näidetega https://www.artun.ee/erialad/fotograafia/tood/

– Viia ennast kurssi osakonna õppejõudude ja nende tegevusega

– Jälgi EKA Fotograafia Facebook’i lehte

– Mõned lingid rahvusvahelistele fotoportaalidele leiad siit http://www.fstopmagazine.com/links.html

NB! Vaata ka Sisseastumisportfoolio koostamise juhendit allpool!

Ajakava

17.06-01.07.2019 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni

01.07.2019 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10:00-16:00

02.-12.07.2019 kohapeal toimuvad vestlused ja eksamid

Vastuvõtu tulemused teatatakse läbi SAISi hiljemalt 14. juulil.

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT

BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Üldised vastuvõtutingimused

Riigieksamitenõuded

SISSEASTUMISEKSAMID:

Fotograafia eriala sisseastumiseksamid koosnevad vestlusest, esseest, fotoseeria “Inimesed tänavalt” pildistamisest ja ühe tuntud fotokunstniku loomingu tutvustamisest (etteantud nimekirja alusel). Vestlusele tuleb kaasa võtta portfoolio (juhend allpool).

Esimene eksamivoor: vestlus

Vestlusel esitamiseks kaasa võtta fotoportfoolio!
Vestlusel tutvub komisjon kandidaadiga üldiselt. Komisjoni liikmed esitavad põhjalikke küsimusi, mis puudutavad sisseastuja kunstiga seotud tegevusi, eriala valiku põhjendamist, näituste külastamist ning üldist silmaringi ka väljaspool kunstiküsimusi. Vestlusel tuleb esitada komisjonile fotoportfoolio ja lühidalt tutvustada seal esitatud töid. 

Palume eelnevalt tutvuda portfoolio koostamise juhendiga (vaata allapoole)

Vestluse tulemusena selguvad kandidaadid, kes lubatakse eksamitele.

KONSULTATSIOON (kohustuslik)

Konsultatsioonil antakse tudengikandidaatidele eksamiülesanded, mis tuleb iseseisvalt sooritada ning esitada nõutud tähtajaks. Ülesandeid tutvustatkse, antakse nõuandeid ja selgitatakse teostamise nõudeid. Võimalus saada vastuseid sisseastumiseksamite korralduslike küsimuste kohta.

 

Teine eksamivoor: sisseastumiseksamid

Erialaülesanne 1 “Essee”– kodus lahendamiseks. Essee teema antakse kontsultatsioonis. 

TÖÖ MAHT: Essee pikkus on 2,5—5 lehekülge (4500—9000 tähemärki koos tühikutega), kiri Times New Roman, suurus 12, reavahe 1,5. Esitatud essee peab olema korrektselt vormistatud.

 

Erialaülesanne 2“Fotoseeria-Inimesed tänaval pildistamine – eksamiülesanne kodus lahendamiseks.

TÖÖ MAHT: 12 kaadrit. Seeriale panna pealkiri. Valmis töö tuleb kaasa võtta esitluseks prinditult ja vormistatult.

 

Erialaülesanne 3 “Kunstniku loomingu tutvustamine” 

Ühe tuntud fotokunstniku loomingu tutvustamine (etteantud nimekirja alusel).

 

Eksamitele tuleb tulla vähemalt 5 min. enne eksami algust koos fotoga isikuttõendava dokumendiga. Eksamil ei ole lubatud kasutada kõrvalist abi.

 

Konkursipall koosneb 3  hindest 10 punkti süsteemis.

Vastuvõtulävend* on 16

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

SISSEASTUMISPORTFOOLIO KOOSTAMISE JUHEND

Portfooliosse ehk loovtööde mapi jaoks tee valik iseseisvalt tehtud töödest. Komisjoni jaoks peaks portfoolio andma ülevaate Sinu isikupärasest visuaalsest mõtlemisest ning eelistustest teemade, žanrite ja kujutamisviiside hulgas.

Portfoolio peaks koosnema valitud fotodest, sealhulgas ka fotoseeria(te)st, mille aluseks on mõni Sind huvitav idee. Võib lisada ka enda muude tööde reproduktsioone (maal, skulptuur, tegevuskunst, graafiline disain jne.), kokku kuni 25 fotot. Fotode formaat on vaba ja nende juures võib kasutada lühikest tutvustavat teksti.

Portfoolio tähendab vormistatud fotosid ning selle koostamisel tuleks lähtuda põhimõttest, et Sinu töid oleks kerge lehitseda ja vaadelda. Näiteks lahtised fotod ümbrikus ei moodusta portfooliot. Digitaalset portfooliot komisjon ei aktsepteeri!

Erialakomisjon pöörab eelkõige tähelepanu kellele, kuidas Sa oma portfooliot tutvustad ja oma töödest kõneled. Komisjon ei hinda fototehnilisi oskusi ega kasutatud aparatuuri. Samuti ei hinnata erinevates žanrites töötamise oskust, pigem tuleb kasuks keskendumine mingile konkreetsele ideele või nähtusele.

NB! Sisseastumisportfoolios aktsepteerime meeleolu- ja ilupilte (näiteks nunnud kassipojad, makrovõte lillest, päikeseloojang) ning Photoshopi filtriga töödeldud fotosid ainult juhul, kui need on seotud mõne vaimuka ja ootamatu lähenemisega!

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT

õppekava KAASAEGNE KUNST

MA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Sisseastujal tuleb esitada koos avaldusega:

  • CV
  • magistritöö projekti kirjeldus
  • motivatsioonikiri
  • portfoolio

Kõik nõutud lisad tuleb lisada oma avaldusele SAISis.

Vestlused toimuvad 04.07 ja 05.07.2019 Põhja pst 7

Isikliku vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-i kaudu, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Max. konkursi punktide arv on 10+10

Vastuvõtu lävend* : 5

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Üldinfo magistrisse sisseastujatele https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267305

helen.jyrgens@artun.ee