Vastuvõtuinfo ja avalduse esitamine

AVALDUSE ESITAMINE SAISis

 • Avaldusi saab esitada elektroonselt SAISis 11.-28.06.2018 kuni kella 23.59ni
 • Avalduse saab esitada korraga kahele erialale. Kui sisseastumiskatsete ajad kattuvad, tuleb teha valik ühe eriala kasuks.
 • Juhul, kui avaldusel puuduvad andmed lõpetatud kooli ja/või riigieksami tulemuste kohta, tuleb korrata päringut riiklikest registritest, vajutades hariduskäigu ja/või hinnete ja tulemuste leheküljel nupule “Värskenda”. Kui oled lõpetanud kooli enne 2004. aastat, siis tuleb sul oma haridusdokumendid esitada kooli paberil või saates nõutud dokumendid digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vastuvott@artun.ee. Oma haridusandmeid EHISes saab kontrollida siit.
 • Sisseastumisavalduse esitamisel pole vaja eraldi tõendada senist haridusteed ega riigieksamitulemusi, kui kõik andmed tulevad riiklikest registritest.
 • Avaldust esitades saab valida, kas alustada õpinguid täis- või osakoormuses. Eestikeelsetel õppekavadel täiskoormuse valimine tähendab õpingute alustamist tasuta õppes ja osakoormuse valik tähendab õpingute alustamist tasulises õppes.
 • SAISis avaldust esitades veendu kindlasti, et oled oma avalduse esitanud, ja seda isegi juhul, kui avalduse koondvaates on mõni hoiatav ikoon. “Esitamata” staatuses avaldusi akadeemia menetleda ei saa.

AVALDUSTE ESITAMINE KOHAPEAL

Kui sul puudub võimalus esitada avaldus elektroonselt siis avalduste vastuvõtt kohapeal toimub 27. ja 28. juunil 2018 kell 10.00-16.00

Kohapeal bakalaureuse- ja integreeritud õppesse kandideerimisel on vaja esitada järgmised dokumendid:

 • Keskharidust tõendav dokument (välisriigis lõpetatud kooli puhul esitada ka ENIC/NARIC Keskuse hinnang)
 • Riigieksamitunnistus
 • Digitaalne foto. Pildi formaat: png, jpeg, gif (foto saab teha ka kohapeal)
 • Pass või ID kaart*

NB! Võimalusel võta kaasa ID kaart või Mobiili-ID koos paroolidega, et saaksid kohapeal SAIS-i sisse logida ja avalduse täita elektrooniliselt.

INFO VÄLISRIIGIS LÕPETANUTELE

 • Välisriigis keskhariduse omandanud sisseastujatel tuleb koos haridusdokumentidega esitada ENIC/NARIC Keskuse hinnang. Hinnang koos haridusdokumentidega palun laadida avalduse juurde. 
 • Kuna Eesti registrites välisriigi lõpetamise andmeid ei ole siis tuleb avaldus SAISis esitada ilma haridusandmeteta. Haridusandmed sisestab kool hiljem ise.
 • Välisriigis keskhariduse omandanud isikul arvestatakse riigieksami tulemusena välisriigi lõputunnistuse tulemusi võõrkeeles ja matemaatikas või füüsikas. Eesti keele oskust tuleb tõendada vastavalt keelenõuetele.

MIS JUHTUB JÄRGMISENA

 • Akadeemia vaatab läbi ja kinnitab kõik avaldused, mille olete SAISis esitanud, ning annab kandidaadile teada, kui mõni dokument on puudulik või avalduses esineb muid puudusi.  
 • Akadeemia lükkab tagasi avaldused, kus vastuvõtuperioodi lõpuks on puudulik info eelneva hariduse ja/või õppetulemuste kohta või on esitamata mõni nõutud dokument.
 • Esimene voor on üldjuhul vestlusvoor, kus tuleb oma töid esitleda ning vastata üldkultuurilistele ja eriala küsimustele. 
 • Vestlusest edasipääsenutel tuleb lahendada kohapeal eksamiülesanded – need on erialati erinevad. Jälgige nõudeid eriala lehel!  
 • Kandidaadid leiavad vestluse aja peale avalduse kinnitamist SAIS-is oma avalduse juurest. Samuti on seal olemas täpsed eksamite ajad ja toimumise kohad.
 • Tulemused teatatakse hiljemalt 10. juulil 2018 läbi SAIS keskkonna. Lisaks saadetakse teade avaldusel märgitud e-posti aadressile.
 • Kui mõnel erialal vabaneb õppekoht, siis märgitakse kandidaat SAISis vastuvõetuks ja sellest antakse teada ka e-maili teel.

Kui tekib küsimusi, siis vaadake KKK või kirjutage vastuvott@artun.ee või helen.jyrgens@artun.ee.

 

KONTAKT

Helen Jürgens
Spetsialist
6267305
helen.jyrgens@artun.ee

Kontaktid

helen-jurgens

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267305

helen.jyrgens@artun.ee