Töökeskkond

Fotoosakond asub Lembitu 12 majas III korrusel. 

RUUMID

– Maitselabor

– Digilabor

– Must-valge labor

– Fotostuudio

– Arvutiklass

– Loengu- ja seminariruum

– Raamatukogu