Doktorandid

Kunsti ja disaini eriala doktorandid ja doktoritööde teemad

Maria Kapajeva (2021). A Woman From / Of / In Borderland (juhendaja dr Redi Koobak)
Marta Moorats (2021). Repair and Regenerative Textile Design (juhendajad dr Kristi Kuusk, dr Julia Valle Noronha)
Jane Remm (2021). Looduse representeerimine kunstis: kogemuse tõlkimise ja taasloomise võimalusi (juhendaja dr Urve Sinijärv)
Nesli Hazal Akbulut (2020). Empathy-building in remote conversations through digital sensorial interactions (juhendajad dr Kristi Kuusk, dr Danielle Wilde)
Taavet Jansen (2020). Vaataja kohalolutunde loomine live-kunsti veebiplatvormil elektron.live (juhendaja dr Anu Allas)
Arife Dila Demir (2019). Extended Soma: Somaesthetics of Bodily Disturbances (juhendajad dr Kristi Kuusk, dr Nithikul Nimkulrat)
Tõnis Jürgens (2019). Quantifiction of Sleep (juhendaja prof Rolf Hughes)
Marko Laimre (2018). Düstoopilised digitaalmängud ja kaasaegne kunst. Kuidas kasutada analüütilise digitaalmängimise kogemust kaasaegses kunstis (juhendaja dr Jaak Tomberg)
Britta Benno (2018). Mõtlemine kihtides, kujutlemine kihtides: posthumanistlikud maastikud laiendatud joonistus- ja trükigraafika väljal (juhendaja dr Elnara Taidre)
Sirja-Liisa Eelma (2018). Tühjuse paradoks. Maalipraktika, (näituse)ruumist ümbritseva oleku muutmiseni (juhendaja dr Alari Allik)
Katrin Kabun (2017). Lambavilla rehabiliteerimine – arhailise materjali rakendusvõimalused kaasaegses interjööris (juhendajad dr Jüri Kermik, prof Andres Krumme)
Merike Rehepapp (2017). Implementation of inclusive design tools in design and planning of design training processes (juhendajad dr Anu Sarv, Simon Kavanagh)
Darja Popolitova (2017). Haptic Visuality of Jewellery (juhendajad dr Raivo Kelomees, prof Kadri Mälk)
Matthias-Jakob Sildnik (2016). Abstraktsed tööruumid – struktuur ja genees neoliberaalses subjektuses (juhendaja dr Margus Ott)
Markus Vihma (2016). Circular design practice in Estonia. The development of internal capacity of designers and companies (juhenadaja dr Harri Moora)
Ulvi Haagensen (2015). The art of cleaning: crossing the line between art and life (juhendajad dr Liina Unt, dr Jan Guy)
Sofja Hallik (2015). Theomorphic Jewellery Essence by Means of Virtuality and Autonomy (juhendajad prof Kadri Mälk, dr Jaak Tomberg)
Ruth-Helene Melioranski (2012). Design and societal challenges (juhendaja Danielle Wilde)