Doctoral students

Maria Kapajeva (2021). A Woman From / Of / In Borderland (supervisor Dr. Redi Koobak)

Marta Moorats (2021). Repair and Regenerative Textile Design (supervisors Dr. Kristi Kuusk, Dr. Julia Valle Noronha)

Jane Remm (2021). Looduse representeerimine kunstis: kogemuse tõlkimise ja taasloomise võimalusi (supervisor Dr. Urve Sinijärv)

Nesli Hazal Akbulut (2020). Empathy-building in remote conversations through digital sensorial interactions (Supervisors Dr. Kristi Kuusk, Dr. Danielle Wilde)

Taavet Jansen (2020). Vaataja kohalolutunde loomine live-kunsti veebiplatvormil elektron.live (supervisor Dr. Anu Allas)

Arife Dila Demir (2019). Extended Soma: Somaesthetics of Bodily Disturbances (supervisors  Dr. Kristi Kuusk, Dr. Nithikul Nimkulrat)

Tõnis Jürgens (2019). Quantifiction of Sleep (supervisor Prof. Rolf Hughes)

Marko Laimre (2018). Düstoopilised digitaalmängud ja kaasaegne kunst. Kuidas kasutada analüütilise digitaalmängimise kogemust kaasaegses kunstis (supervisor Dr. Jaak Tomberg)

Britta Benno (2018). Thinking in Layers,
Imagining in Layers: Posthumanist Landscapes in the Extended Field of Drawing and Printmaking (supervisor Dr. Elnara Taidre)

Sirja-Liisa Eelma (2018). Tühjuse paradoks. Maalipraktika, (näituse)ruumist ümbritseva oleku muutmiseni (supervisor Dr. Alari Allik)

Katrin Kabun (2017). Lambavilla rehabiliteerimine – arhailise materjali rakendusvõimalused kaasaegses interjööris (supervisor Dr. Jüri Kermik, Prof. Andres Krumme)

Merike Rehepapp (2017). Implementation of inclusive design tools in design and planning of design training processes (supervisors Dr. Anu Sarv, Simon Kavanagh)

Darja Popolitova (2017). Haptic Visuality of Jewellery (juhendajad Dr. Raivo Kelomees, Prof. Kadri Mälk)

Matthias-Jakob Sildnik (2016). Abstraktsed tööruumid – struktuur ja genees neoliberaalses subjektuses (supervisor Dr. Margus Ott)

Markus Vihma (2016). Circular design practice in Estonia. The development of internal capacity of designers and companies (supervisor Dr. Harri Moora)

Ulvi Haagensen (2015). The art of cleaning: crossing the line between art and life  (supervisor Dr. Liina Unt, Dr. Jan Guy)

Sofja Hallik (2015). Theomorphic Jewellery Essence by Means of Virtuality and Autonomy (supervisors Prof. Kadri Mälk, Dr. Jaak Tomberg)

Ruth-Helene Melioranski (2012). Design and societal challenges (supervisor Dr. Danielle Wilde)