Moedisain

Eriala on valik õppekaval moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisain

“Moes talletuvad ühiskonna tõekspidamised, väärtused ja unistused. Moedisainer on ühtviisi nii maailmade looja, revolutsionäär kui kroonik, kes talletab lugusid, kuid kindlasti ka kunstnik, kes realiseerib oma teosed elavates vormides.” 

Piret Puppart (EKA moeosakonna juhataja, professor)

EKA pakub maailmatasemel moeharidust

Moedisaini osakond on rõivadisaini- ja sellega haakuvate valdkondade arengu eestkõnelejaks Eestis ning jätkusuutlikkuse teerajaja EKAs.

Mood on ennekõike inimese kehaga tegelev disainivaldkond, mis koondab erinevaid loomesuundi. Suures plaanis on EKA moeosakonna õppetöö fookus moekollektsioonide kontseptsioonide väljatöötamisel ja teostamisel. 

Osakonna programm pakub laiapõhist disainiharidust, tegeleb järjekindlalt nii traditsioonilise rõivamoe ja selle tõlgenduste kui ka innovaatiliste tehnoloogiate ning uudismaterjalidega. Oluliseks arengusuunaks on kultuuriline kestlikkus, mis hõlmab nii traditsiooniliste tehnikate innovatsiooni kui kaasavaid aktsioone väljaspool ülikooli. 

Mitmetahuliste rahvusvaheliste sidemetega osakond toetab loomingulisust, aitab kaasa näituse- ning konkursitegevustele, julgustab kriitilist mõtlemist ja soovi võtta ühiskonnas aktiivne roll. Üks edu võtmetest on osakonnas valitsev hea tiimitunne – õpingud mööduvad justkui pereringis. 

Üks vanimaid moeharidusi Euroopas

EKA moedisaini eriala trump on järjepidevus – 80-aastase ajalooga moeosakonda võib pidada üheks vanimaks moealase hariduse andjaks Euroopas.

Eriala algusaastad jäävad tänase EKA eelkäija, 1914. aastal asutatud Tallinna Linna Kunsttööstuskooli juurde loodud Naiskäsitöö õppetöökoja aegadesse. Erialane kateeder kasvas välja tekstiiliõppe kostüümisuunast 1940. aastal.

1950. aastal ühendati Tallinna Tarbekunsti Instituut ja Tartu Kunstiinstituut üheks tervikuks, sündis ENSV Riiklik Kunstiinstituut ehk ERKI (praegune EKA). ERKI oli 50ndatel üks väheseid diplomeeritud kostüümikunstnikke koolitav kõrgem õppeasutus Nõukogude Liidus, seetõttu oli Eesti mood pikalt eeskujuks kogu NLis.

Alates 80ndate algusest on moeosakonna DNA üks olulisimaid komponente olnud mänguline etendus- ja seltskonnasündmus ERKI moeshow. Protestimeelest kantud üritusest on tänaseks välja kasvanud iga-aastane noortele talentidele mõeldud perfomance’i piirimail balansseeriv moesündmus, mis suudab endiselt publikut raputada. Ürituse kohta saab rohkem lugeda siit.

Okupatsiooniaastatel said ERKIst kvaliteetse hariduse mitmed oma ala vaieldamatud tipud. Taasiseseisvumisele järgnenud ERKI transformatsioon EKAks tõi nii õppejõududele kui tudengitele uusi võimalusi – maailm oli valla!

00ndatel toimus Kunstiakadeemia endiste tarbekunsti erialade liitumine disainiteaduskonna alla. Moekunsti osakonnast sai moedisaini osakond. Välja hakkas kujunema moeosakonna praegune nägu.

Kuidas koolitame moemaailma tipptegijaid

Moedisaini erialaõpe keskendub rahvusvaheliselt võimekate ja konkurentsivõimeliste disainerite kujundamisele – isikupärase stiili väljatöötamisele ja loominguliste ning tugevate tehniliste käsitööoskuste väljaarendamisele.

Õpe toimub suurel määral stuudiotes ja töökodades, kus individuaalne tugi ja juhendamine loob soodsa pinnase eksperimenteerimiseks ja väljapaistvate tulemuste saavutamiseks. EKA erineb enamusest maailma kõrgkoolidest kadestamisväärselt madala õppejõu-õpilase suhtarvu poolest – õpe on seeläbi palju personaalsem ja tudengite kontakt valdkonna mentoritega vahetum.

Õppe jooksul omandatakse oskused nii disainiprobleemi püstitamises kui lahendamises, oma loomingule tähendusvälja loomises, ideede realiseerimises läbi käeliste ja digitaalsete oskuste ning teadus-, kultuuri- ja disainiteooriatele toetuva loomeuurimuse läbiviimises.

Tudengid puutuvad loengutes ja töötubade raames kokku kõrgetasemeliste lektorite, juhendajate, tunnustatud disaini ja rakenduskunsti praktikute, loovuurijate ning valdkonna ettevõtete esindajatega, kes annavad koos rahvusvaheliste vahetusprogrammide ning praktikavõimalustega tudengitele suurepärase väljavaate edendada oma karjääri nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil.

Moetudengid omandavad õppetöö käigus ülevaate valdkonnale olulistest tekstiilidest ja muudest materjalidest. Olulisel kohal on materjalimanipulatsioonid ja katsetused tekstiilialternatiividega – erinevad pinnatöötlused, siiditrükk ja tikandid, biomaterjalide loomine, laserdamiste ja 3D tehnoloogiate jmt kasutus ning selle kõige integreerimine ideede teostamisse. Ka lõigete baastasemel konstrueerimine ja õmblusoskuste lihvimine on osa orgaanilisest õppeprotsessist.

Loomulikult omandatakse ka erinevate töös vajalike arvutiprogrammide nagu Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign ja Fusion 360 kasutamisoskused. Selgeks saab ka moevaldkonnas üha kasvava tähtsusega lõigete 3D modelleerimise baas, seda CLO3D näitel, mis on kergesti liidetav augmented reality-valdkonnaga, andes rõivakavanditele digitaalsed kasutamisvõimalused.

Auditoorse õppetöö käigus omandatakse teadmised kaasaegsest tehnoloogia- ja materjalikultuurist, disainiteooriatest ja -meetoditest ning oskused siduda need loomeprotsessiga. Õpitakse tundma disainiprotsessi ideest viimistletud tooteni.

Lisaks erialastele oskustele omandatakse ühiselt teiste disainierialade tudengitega olulised üldteadmised, mis toetavad disaineri ja kunstniku loovust, annavad oskusi töötamiseks iseseisvalt, meeskonnas või koostöös tellijaga.

Moetudeng saab liituda ka tekstiili-ja aksessuaarivaldkonna põhiainetega, seega on tal võimalus oma disaineriprofiil ise peenhäälestada. Sarnaselt harukordselt madalale õppejõu-õpilase suhtarvule, on tegemist maailma mõistes unikaalse võimalusega, mida kiidab suur osa EKAsse õppima sattunud välistudengitest, keda on varasemalt hoitud rangelt oma eriala piirides. Samuti on EKA tudengitel võimalus kasutada kokkulepitud tingimustel kogu ülikooli masinaparki, mis annab suurepärase kogemustepagasi ja loomevõimalused.

Väärtuslik side ettevõtlusega

Moedisaini osakond teeb sarnaselt teistele EKA osakondadele tihedat koostööd ettevõtetega. Õppetöö käigus toimuvad õppereisid ettevõtetesse nii Eestis kui ka välismaal, mida täiendavad võimalusel rahvusvaheliste messide külastused. Ühisloomes brändide ja teiste erialade tudengitega lahendatakse reaalse elu probleeme. Taolised projektid annavad noorele disainerile vajaliku probleemide lahendamise oskuse, reaalse tööelu kogemuse ning võimaluse näha oma loomingut tarbija poolt kasutatava valmistootena.

Ettevõtted kui praktikabaasid annavad tudengitele otsese võimaluse tutvuda institutsioonide ja nende toimimisega seestpoolt ning siirduda edukate ühisprojektide najalt vastavatesse ettevõttesse ka tööle.

Bakalaureusetaseme õppekavast lähemalt

Moedisaini erialal on võimalik õppida bakalaureusetasemel. Oma disaineri- ja kunstnikukäekirja väljakujundamist saab jätkata magistriõppes.

Bakalaureusetaseme õppekava sisaldab baasõpet, erialaaineid, üldaineid, valik- ja vabaaineid ning erialapraktikaid. Kusjuures erialaainete sisu uueneb pidevalt vastavalt ühiskonna ootustele ja tööturu vajadustele.

Iga kursuseprojekti teoreetiliste ja praktiliste oskuste väljundiks on materjalis teostatud disaini-idee ning valminud autoriloomingu esitlemine. Üha olulisemaks on saamas alternatiivsete loomevormide nagu digimeediumi rakendamine disainiprotsessis ja tudengite aktiivne osalemine loomisprotsesse puudutavates diskussioonides. Õppetöö käigus käivad tudengid võimaluste piires ka välisreisidel, mille käigus tutvutakse rahvusvahelise moeskeene, hariduse,  trendide ja tehnoloogiatega, näituste ja kultuuri- ning kunstimaastikuga.

Bakalaureuseõppe kestvus on kolm aastat ja see kulmineerub autorikollektsiooni või uurimusprojekti loomise, portfoolio koostamise ja avaliku kaitsmisega. Detailsema programmiga saab tutvuda siin.

Tasemeõppe teisel astmel ehk magistriõppes saab valida suunaks Ringdisaini, Sotsiaalse disaini või keskenduda erialaste craft-praktikate mõtestamisele Taidestuudiumis. Kaheaastases magistriprogrammis pannakse rõhku interdistsiplinaarsusele, innovaatilisusele, meeskonnatööle, aga ka erinevate sihtgruppide vajadustega arvestamisele ning kestliku mõtteviisi süvendatud arendamisele. Magistrikava täpsem info asub siin.

Kolmeastmelisest haridusest huvitatud õppurid saavad jätkata kunstile ja disainile suunatud doktoriprogrammis, mille kohta saab lugeda siit. Samuti pakub EKA erinevaid täiendõppevõimalusi, mille kohta saab lugeda siit.

Kellena töötavad meie lõpetajad

Moedisaini haridus on laiapõhine ja annab hulganisti teadmisi, millega tööturule siseneda. Moeosakonna lõpetajad teenivad leiba näiteks moeloojate, moeillustraatorite ja -toimetajatena, turundajate, stilistide, kostüümikunstnike, rätsepate, väljapanekukoordinaatorite, sisseostjate, loovjuhtide, kaasaegsete kunstnike, moeettevõtluse arendajate, brändijuhtide või innovaatoritena, kes võtavad sõna jätkusuutlikkuse teemadel või tegelevad uute materjalide väljatöötamisega.

Kõige sagedamini alustavad bakalaureusekraadi omandanud vilistlased nooremdisaineri ametis, magistritaseme lõpetanud on valmis professionaalse moekunstniku tööks, kestliku disainiprotsessiga seotud probleemide lahendaja rolliks nii loomingus kui ettevõtluses või sootuks akadeemilisemaks karjääriks õppejõu või valdkonna loovuurijana.

Moeõpe toetab mitmekesiste oskuste omandamist ja isikliku disainifilosoofia väljatöötamist ning tagab seega lõpetajale rahvusvahelise konkurentsivõime. Osakonna lõpetajaid töötab tänu heale ettevalmistusele selliste rahvusvaheliste brändide juures nagu Louis Vuitton, Dior, YSL, Balenciaga, Cacharel, H&M, Tiger of Sweden jt. Paljud disainerid on hõivatud kohalike kaubamärkide juures või juhivad omanimelisi moebrände. Loe karjäärilugusid siit.

 

Uudised ja sündmused

DO_Disainitänav_Sisustus+_veeb

EKA näitused Disainiööl 2023

Disainiöö disaini- ja arhitektuurikoolide näitusel osalevad teiste koolid kõrval EKA tootedisaini, ehte- ja sepakunsti, moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisaini ning sisearhitektuuri osakonnad. EKA teaduri Kärt Ojavee ja Aine stuudio näitusel MATERIAL II näeb ohtralt EKA Jätkusuutliku Disaini ja Materjalide Labori DiMa-ga seotud tooteid.  Näitusel “Taska töökojast tänapäeva” EKA ...
EKA ja KASK foto Piret Puppart5

EKA ja KASK nomaadlik õppeprojekt sai lõppakordi Station Narval

Eesti Kunstikadeemia ja Genti kunstiülikooli (KASK) moe, tekstiili ja aksessuaariosakondade ühine suvine etnograafiale pühendatud kursus kulmineerus sellel nädalavahetusel valgusinstallatsiooniga "Ilmakirjad" NART kunstiresidetuuri ruumides. Heimtalist Anu Raua juurest alguse saanud pärimuskümblus viis läbi Setomaa Narva kohtuma nii selle varasema soome-ugri rikkaliku maailma kui ka praeguste ...
ERKI Moeshow 2023 võitjad_ foto Aurelia Minev2

ERKI Moeshow 2023 võitjaks kuulutati Romet Kaljo

Laupäeval, 17. juunil Noblessneri sadamalinnakus toimunud ERKI Moeshow 2023 võitjaks kuulutati Romet Kaljo kollektsiooniga “Black Sheep”. Moeshow žüriisse kuulusid inimesed nii Eestist kui välismaalt.  Legendaarne moesündmus jõudis vaatajateni traditsiooniliselt Eesti Kunstiakadeemia tudengite koostööl. Kokku koondusid erinevate erialade tudengid, kes meeskonnatööna meeldejääva sündmuse koos ...
Ghana 2 fotod4

Ghana Päevikud 2

Eesti Kunstiakadeemia moe-, aksessuaari- ja tekstiilidisaini I kursuse tudengid läbisid Piret Pupparti, Kelian Luisu ja Kwaku Kissiedu juhendamisel Ghanas, Kumasis asuvas ülikoolis KNUST kahenädalase värvile ja valgusele pühendatud töötoa, mida finantseeris Erasmus+. Esimese nädala päevikutega saab siin tutvuda. Teise nädala muljeid jagab aksessuaari eriala tudeng Jürgen Sinnep oma päevikust: ...
Martyn Roberts 2

Martyn Robertsi avatud loeng

16. juunil kell 17.30 annab EKAs (ruum A 501) loengu Fashion Scout´i asutaja ja loovjuht MARTYN ROBERTS. Loeng on osa Transform4Europe programmist ja toimub inglise keeles. Martyn Roberts (UK) asutas moeplatvormi Fashion Scout juba 2006. aastal ning viimase 17 aasta jooksul on tema juhitud ettevõtmisest kujunenud suurim iseseisev platvorm Londoni moenädalal. Fashion Scout on ka üks kõige ...
Foto_Martin Buschmann

ERKI Moeshow 2023 toimumiseni on jäänud vaid kaheksa päeva!

Juba kaheksa päeva pärast, 17. juunil jõuab vaatajateni kauaoodatud suursündmus ERKI Moeshow 2023. Eesti Kunstiakadeemia tudengite poolt korraldatav legendaarne moeetendus toimub Noblessneri sadamalinnakus, mis täitub õhtuks piiritult andekate disainerite loomingu ning fantastilise moepublikuga.  Avalikkuse ette jõuavad 14 kollektsiooni noortelt disaineritelt. Ka sel aastal jõuavad ...
TASE 2022 avamine EKA_foto Evert Palmets18

Disain ja rakenduskunst MA ja MAT BA kaitsmised

Õppekava Disain ja rakenduskunst magistritööde  kaitsmised 05.06–07.06.2023 ning Moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisaini erialade bakaureusetööde ja portfooliote kaitsmised 08.06.2023 ja 14.06.2023. Õppekava Disain ja rakenduskunst magistritööde kaitsmised 05.06–07.06.2023 Kaitsmised toimuvad aadressil Põhja pst 7, ruum A501 algusega kell 10.00 05.06.2023, ruum A501 Komisjon: Juss ...
Ghana grupipilt_foto Joosep Ehasalu

Ghana Päevikud

Eesti Kunstiakadeemia moe-, aksessuaari- ja tekstiilidisaini I kursuse tudengid on Piret Pupparti, Kelian Luisu ja Kwaku Kissiedu juhendamisel läbimas Ghanas, Kumasi juhtivas ülikoolis KNUST kahenädalast värvile ja valgusele pühendatud töötuba, mida finantseeritakse Erasmus rahastusest.  Esimese nädala muljeid jagab aksessuaari eriala tudeng Jürgen Sinnep oma päevikust: 1. 7h lendu on just ...