Tuleviku kaasavara

Virtuaalnäitus “Tuleviku kaasavara” on VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressi jaoks loodud kolmeosaline digitaalnäitus, mis tutvustab pärandi rikkuse laialdast kasutusvõimalust moekunstis, on avatud nüüd ka laiemale publikule. Näitusel antakse prof Piret Pupparti juhatusel ülevaade EKA moetudengite viimaste aastate etnograafilise moeloomingu sisust. Kõnekate näidetena sellest, mil viisil pärand inimeseks ja loovisikuks olemist mõjutada võib, on näitusel esitatud Karl Joonas Alamaa installatsioon “Õunapuu all — hommage hoolele” ja Lisette Sivardi performance “VÖÖ”.

Videonäitus ”Tuleviku kaasavara” pakub sissevaadet rõivaste pärandkultuuri kaasajastamisse moe kaudu. Riiete näol on tegu ühe rikkalikuma kaasavaraga minevikust, mis on keele kõrval püsinud ja mille traditsioonide ning praktikate elujõuline ühesvõtmine tulevikku sõltub selle kaasajastamise edukusest, sh vastavate protsesside atraktiivsusest. “Traditsioonilisel rahvarõival, mineviku peeglil, on ühiskonnas väljakujunenud koht, ent selle vahevormidel (sh pärandkultuurist inspireeritud riietel) on täita oma osa oskuste ja teadmiste säilimisvõimaluste paljundamisel. Seepärast on tõlgenduste otsinguil külvatud seemned ning neist tärkavad võrsed kultuuri taaselustamise ja avastamise aspektist märgilise tähendusega, võimaldades luua paikkondliku identiteediga rikastatud rõivaid nii tänaseks kui homseks,” võttis EKA moeosakonna juht Piret Puppart näituse loomise põhjused kokku. 

Eesti Kunstiakadeemia moeosakonnas on rahvarõivaste ja pärimuse interpreteerimisega tegeletud juba 1940. aastatest alates ning selle aja jooksul kogunenud kogemuste pagas on silmapaistvalt mitmekesine. Piret Puppart annab videoringkäigu raames ülevaate esivanemate kultuuri pärandamisest ja taaselustamisest viimasel kümnendil. Sektsioon selgitab etnograafilise materjali inspiratsiooniallikana kasutamise põhjuseid, loogikat ja eetikat ning esitab selle toetuseks mitmeid illustreerivaid näiteid. Klippi rikastab kunstnik Kärt Summataveti juhtkiri pärimusmaastike mõjusfääridest kaasaegses disainis.

Lisette Sivard ja Karl Joonas Alamaa on kunstnikud ja moeosakonna tudengid, kelle looming kätkeb endas lisaks mineviku uurimisele ka sotsiaalsete ja ühiskondlike konstruktsioonide lahkamist ja vaidlustamist. Sealjuures on mõlema noore kunstniku teoste keskmeks universaalsed inimeseks olemise alused, mis on kultuuri- ja ajastuülesed.

Karl Joonas Alamaa teos “Õunapuu all – hommage hoolele” (2020) seob omavahel etnograafilise traditsiooni, Setomaalt pärit juured ja vanavanemalt lapselapsele pärandatud loo tingimusteta hoolest ning eneseohverdusest läbi emaliku prisma, toonitades hoole ja inimliku empaatia olulisust. “Tihtipeale kipume inspiratsiooniotsingutel suunduma endast päris kaugele, teisisõnu arvame ekslikult, et teame juba siinse, ka praeguse hetke kohta piisavalt, ent pärand ei ole vaid esmapilgul tajutav ilu, vaid pakatab sisust, mis voolib meie maailmataju,” kirjeldas Alamaa oma protsessi.

Lisette Sivardi teos “VÖÖ” (2019) on tantsuline lavastus ornamendi kõne- ja mõjuvõimest, selle kadunud sümbolirikkusest, tööarmastusest ning siin- ja sealpoolsusest. Tõlgendades rahvuslikke kirivöid, lõi Sivard liikumis- ja inim(keha)keskse “Vöö”, mille tsentriks on performatiivne seitsmemeetrine kihnu lambavillast hiigelvöö, mis ärkab ellu vaid koos inimestega, kelle jäsemed liiguvad nii vöös, vööl kui vööga, tekitades sel viisil ornamente. Mustreid loovad ühtekokku kaheksa inimese ihuliikmed – märk sellest kui oluline on loomis- ja hoidmisprotsessis koostöö.

Autori kommentaar: “Kui hakkasin pärimuskultuuriga tegelema, ei osanud ma arvata, et võin pärimusse ära armuda. Nüüdseks mõtlengi, et see on üks valdkondadest, millega soovin tulevikus edasi töötada, sest olen mõistnud, et tollane mõttemaailm on inspiratsiooniallikana niivõrd viljakas ning sellega töötades ei pea tingimata olema tagasihoidlik ja konservatiivne. Senikaua kui suhtuda esivanematesse austusega, on meile pärandatud materjaliga töötamiseks piiramatult võimalusi.” 

Soome-ugri kultuuri jätkusuutlikkusele märgiline maailmakongress toimus sel aastal esmakordselt Eestis, kuid jäi pandeemia ja poliitilise olukorra tõttu valdavalt veebipõhiseks. Digiteeritud näitus on nüüd kättesaadav lisaks kongressi delegaatidele ka laiemale publikule ning pakub tuge ja tööriistu traditsioonide elushoidmiseks.

Näitust toetavad:

1 Kertu Kivisik_foto Mark Raidpere
2 Edvard Hiietam_foto Virge Viertek
3 Karolin Kärm_ foto Pille Riin Vihtre
4 Karin Kreek_ foto Gerda Nurk
5 Karl Joonas Alamaa_Õunapuu all 1_foto Kristina Kuzemko
5 Karl Joonas Alamaa_Õunapuu all 2_foto Kristina Kuzemko
6 Triin Tint foto Cärol Ott 1
6 Triin Tint foto Cärol Ott 2
6 Triin Tint foto Cärol Ott 3
7 Katrin Aasmaa_fot Gregor Jürna
9 Kert Kivisik_foto Mark Raidpere
9 Lisette Sivard _Vöö_foto Sandra Luks
9 Lisette Sivard foto Kertin Vasser
10 Lisette Sivard_Vöö
9 Lisette Sivard_kaader Eva Sepping