Moedisain

Eriala on valik õppekaval moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisain

“Moes talletuvad ühiskonna tõekspidamised, väärtused ja unistused. Moedisainer on ühtviisi nii maailmade looja, revolutsionäär kui kroonik, kes talletab lugusid, kuid kindlasti ka kunstnik, kes realiseerib oma teosed elavates vormides.” 

Piret Puppart (EKA moeosakonna juhataja, professor)

EKA pakub maailmatasemel moeharidust

Moedisaini osakond on rõivadisaini- ja sellega haakuvate valdkondade arengu eestkõnelejaks Eestis ning jätkusuutlikkuse teerajaja EKAs.

Mood on ennekõike inimese kehaga tegelev disainivaldkond, mis koondab erinevaid loomesuundi. Suures plaanis on EKA moeosakonna õppetöö fookus moekollektsioonide kontseptsioonide väljatöötamisel ja teostamisel. 

Osakonna programm pakub laiapõhist disainiharidust, tegeleb järjekindlalt nii traditsioonilise rõivamoe ja selle tõlgenduste kui ka innovaatiliste tehnoloogiate ning uudismaterjalidega. Oluliseks arengusuunaks on kultuuriline kestlikkus, mis hõlmab nii traditsiooniliste tehnikate innovatsiooni kui kaasavaid aktsioone väljaspool ülikooli. 

Mitmetahuliste rahvusvaheliste sidemetega osakond toetab loomingulisust, aitab kaasa näituse- ning konkursitegevustele, julgustab kriitilist mõtlemist ja soovi võtta ühiskonnas aktiivne roll. Üks edu võtmetest on osakonnas valitsev hea tiimitunne – õpingud mööduvad justkui pereringis. 

Üks vanimaid moeharidusi Euroopas

EKA moedisaini eriala trump on järjepidevus – 80-aastase ajalooga moeosakonda võib pidada üheks vanimaks moealase hariduse andjaks Euroopas.

Eriala algusaastad jäävad tänase EKA eelkäija, 1914. aastal asutatud Tallinna Linna Kunsttööstuskooli juurde loodud Naiskäsitöö õppetöökoja aegadesse. Erialane kateeder kasvas välja tekstiiliõppe kostüümisuunast 1940. aastal.

1950. aastal ühendati Tallinna Tarbekunsti Instituut ja Tartu Kunstiinstituut üheks tervikuks, sündis ENSV Riiklik Kunstiinstituut ehk ERKI (praegune EKA). ERKI oli 50ndatel üks väheseid diplomeeritud kostüümikunstnikke koolitav kõrgem õppeasutus Nõukogude Liidus, seetõttu oli Eesti mood pikalt eeskujuks kogu NLis.

Alates 80ndate algusest on moeosakonna DNA üks olulisimaid komponente olnud mänguline etendus- ja seltskonnasündmus ERKI moeshow. Protestimeelest kantud üritusest on tänaseks välja kasvanud iga-aastane noortele talentidele mõeldud perfomance’i piirimail balansseeriv moesündmus, mis suudab endiselt publikut raputada. Ürituse kohta saab rohkem lugeda siit.

Okupatsiooniaastatel said ERKIst kvaliteetse hariduse mitmed oma ala vaieldamatud tipud. Taasiseseisvumisele järgnenud ERKI transformatsioon EKAks tõi nii õppejõududele kui tudengitele uusi võimalusi – maailm oli valla!

00ndatel toimus Kunstiakadeemia endiste tarbekunsti erialade liitumine disainiteaduskonna alla. Moekunsti osakonnast sai moedisaini osakond. Välja hakkas kujunema moeosakonna praegune nägu.

Kuidas koolitame moemaailma tipptegijaid

Moedisaini erialaõpe keskendub rahvusvaheliselt võimekate ja konkurentsivõimeliste disainerite kujundamisele – isikupärase stiili väljatöötamisele ja loominguliste ning tugevate tehniliste käsitööoskuste väljaarendamisele.

Õpe toimub suurel määral stuudiotes ja töökodades, kus individuaalne tugi ja juhendamine loob soodsa pinnase eksperimenteerimiseks ja väljapaistvate tulemuste saavutamiseks. EKA erineb enamusest maailma kõrgkoolidest kadestamisväärselt madala õppejõu-õpilase suhtarvu poolest – õpe on seeläbi palju personaalsem ja tudengite kontakt valdkonna mentoritega vahetum.

Õppe jooksul omandatakse oskused nii disainiprobleemi püstitamises kui lahendamises, oma loomingule tähendusvälja loomises, ideede realiseerimises läbi käeliste ja digitaalsete oskuste ning teadus-, kultuuri- ja disainiteooriatele toetuva loomeuurimuse läbiviimises.

Tudengid puutuvad loengutes ja töötubade raames kokku kõrgetasemeliste lektorite, juhendajate, tunnustatud disaini ja rakenduskunsti praktikute, loovuurijate ning valdkonna ettevõtete esindajatega, kes annavad koos rahvusvaheliste vahetusprogrammide ning praktikavõimalustega tudengitele suurepärase väljavaate edendada oma karjääri nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil.

Moetudengid omandavad õppetöö käigus ülevaate valdkonnale olulistest tekstiilidest ja muudest materjalidest. Olulisel kohal on materjalimanipulatsioonid ja katsetused tekstiilialternatiividega – erinevad pinnatöötlused, siiditrükk ja tikandid, biomaterjalide loomine, laserdamiste ja 3D tehnoloogiate jmt kasutus ning selle kõige integreerimine ideede teostamisse. Ka lõigete baastasemel konstrueerimine ja õmblusoskuste lihvimine on osa orgaanilisest õppeprotsessist.

Loomulikult omandatakse ka erinevate töös vajalike arvutiprogrammide nagu Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign ja Fusion 360 kasutamisoskused. Selgeks saab ka moevaldkonnas üha kasvava tähtsusega lõigete 3D modelleerimise baas, seda CLO3D näitel, mis on kergesti liidetav augmented reality-valdkonnaga, andes rõivakavanditele digitaalsed kasutamisvõimalused.

Auditoorse õppetöö käigus omandatakse teadmised kaasaegsest tehnoloogia- ja materjalikultuurist, disainiteooriatest ja -meetoditest ning oskused siduda need loomeprotsessiga. Õpitakse tundma disainiprotsessi ideest viimistletud tooteni.

Lisaks erialastele oskustele omandatakse ühiselt teiste disainierialade tudengitega olulised üldteadmised, mis toetavad disaineri ja kunstniku loovust, annavad oskusi töötamiseks iseseisvalt, meeskonnas või koostöös tellijaga.

Moetudeng saab liituda ka tekstiili-ja aksessuaarivaldkonna põhiainetega, seega on tal võimalus oma disaineriprofiil ise peenhäälestada. Sarnaselt harukordselt madalale õppejõu-õpilase suhtarvule, on tegemist maailma mõistes unikaalse võimalusega, mida kiidab suur osa EKAsse õppima sattunud välistudengitest, keda on varasemalt hoitud rangelt oma eriala piirides. Samuti on EKA tudengitel võimalus kasutada kokkulepitud tingimustel kogu ülikooli masinaparki, mis annab suurepärase kogemustepagasi ja loomevõimalused.

Väärtuslik side ettevõtlusega

Moedisaini osakond teeb sarnaselt teistele EKA osakondadele tihedat koostööd ettevõtetega. Õppetöö käigus toimuvad õppereisid ettevõtetesse nii Eestis kui ka välismaal, mida täiendavad võimalusel rahvusvaheliste messide külastused. Ühisloomes brändide ja teiste erialade tudengitega lahendatakse reaalse elu probleeme. Taolised projektid annavad noorele disainerile vajaliku probleemide lahendamise oskuse, reaalse tööelu kogemuse ning võimaluse näha oma loomingut tarbija poolt kasutatava valmistootena.

Ettevõtted kui praktikabaasid annavad tudengitele otsese võimaluse tutvuda institutsioonide ja nende toimimisega seestpoolt ning siirduda edukate ühisprojektide najalt vastavatesse ettevõttesse ka tööle.

Bakalaureusetaseme õppekavast lähemalt

Moedisaini erialal on võimalik õppida bakalaureusetasemel. Oma disaineri- ja kunstnikukäekirja väljakujundamist saab jätkata magistriõppes.

Bakalaureusetaseme õppekava sisaldab baasõpet, erialaaineid, üldaineid, valik- ja vabaaineid ning erialapraktikaid. Kusjuures erialaainete sisu uueneb pidevalt vastavalt ühiskonna ootustele ja tööturu vajadustele.

Iga kursuseprojekti teoreetiliste ja praktiliste oskuste väljundiks on materjalis teostatud disaini-idee ning valminud autoriloomingu esitlemine. Üha olulisemaks on saamas alternatiivsete loomevormide nagu digimeediumi rakendamine disainiprotsessis ja tudengite aktiivne osalemine loomisprotsesse puudutavates diskussioonides. Õppetöö käigus käivad tudengid võimaluste piires ka välisreisidel, mille käigus tutvutakse rahvusvahelise moeskeene, hariduse,  trendide ja tehnoloogiatega, näituste ja kultuuri- ning kunstimaastikuga.

Bakalaureuseõppe kestvus on kolm aastat ja see kulmineerub autorikollektsiooni või uurimusprojekti loomise, portfoolio koostamise ja avaliku kaitsmisega. Detailsema programmiga saab tutvuda siin.

Tasemeõppe teisel astmel ehk magistriõppes saab valida suunaks Ringdisaini, Sotsiaalse disaini või keskenduda erialaste craft-praktikate mõtestamisele Taidestuudiumis. Kaheaastases magistriprogrammis pannakse rõhku interdistsiplinaarsusele, innovaatilisusele, meeskonnatööle, aga ka erinevate sihtgruppide vajadustega arvestamisele ning kestliku mõtteviisi süvendatud arendamisele. Magistrikava täpsem info asub siin.

Kolmeastmelisest haridusest huvitatud õppurid saavad jätkata kunstile ja disainile suunatud doktoriprogrammis, mille kohta saab lugeda siit. Samuti pakub EKA erinevaid täiendõppevõimalusi, mille kohta saab lugeda siit.

Kellena töötavad meie lõpetajad

Moedisaini haridus on laiapõhine ja annab hulganisti teadmisi, millega tööturule siseneda. Moeosakonna lõpetajad teenivad leiba näiteks moeloojate, moeillustraatorite ja -toimetajatena, turundajate, stilistide, kostüümikunstnike, rätsepate, väljapanekukoordinaatorite, sisseostjate, loovjuhtide, kaasaegsete kunstnike, moeettevõtluse arendajate, brändijuhtide või innovaatoritena, kes võtavad sõna jätkusuutlikkuse teemadel või tegelevad uute materjalide väljatöötamisega.

Kõige sagedamini alustavad bakalaureusekraadi omandanud vilistlased nooremdisaineri ametis, magistritaseme lõpetanud on valmis professionaalse moekunstniku tööks, kestliku disainiprotsessiga seotud probleemide lahendaja rolliks nii loomingus kui ettevõtluses või sootuks akadeemilisemaks karjääriks õppejõu või valdkonna loovuurijana.

Moeõpe toetab mitmekesiste oskuste omandamist ja isikliku disainifilosoofia väljatöötamist ning tagab seega lõpetajale rahvusvahelise konkurentsivõime. Osakonna lõpetajaid töötab tänu heale ettevalmistusele selliste rahvusvaheliste brändide juures nagu Louis Vuitton, Dior, YSL, Balenciaga, Cacharel, H&M, Tiger of Sweden jt. Paljud disainerid on hõivatud kohalike kaubamärkide juures või juhivad omanimelisi moebrände. Loe karjäärilugusid siit.

 

Uudised ja sündmused

Robert_Markus_Liiv-3436

Saame tuttavaks Anete Michelle Ambergiga – ERKI Moeshow värske peakorraldajaga!

Äsja lõppes 35. ERKI moeshow ning mul õnnestus saada intervjuu Anete Michelle Ambergiga tema õpingute ja ERKI moeshow kohta. Loe edasi ning saame tuttavaks Michelle'iga, kes muide on alles teise kursuse moekorralduse eriala tudeng EKAs. Palun ava, kuidas sa EKA, täpsemalt moedisaini korralduse juurde jõudsid? Juba gümnaasiumi alguses olin palju uurinud Moedisaini korralduse / Fashion Design ...
ERKI Moeshow 2024 1

ERKI Moeshow uueks korraldajaks saab Anete Michelle Amberg

Eesti Kunstiakadeemia legendaarse ERKI Moeshow peakorraldaja teatepulk anti üle moedisaini korralduse eriala teise kursuse tudengile Anete Michelle Ambergile (19).  Kui ERKI Moeshow  sisuloome on tihedalt seotud EKA disainiteaduskonna moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisaini  eriala suundadega, siis korraldusliku poole- ettevalmistamise ja läbiviimisega on aktiivselt kaasa löönud just disaini ...
_MG_0013_maria_maeots

ERKI Moeshow 2024 võitjad on selgunud

Teisipäeval 18. juunil peeti Eesti Kunstiakadeemias taaskord aasta üht oodatuimat moesündmust ERKI Moeshowd. Tänavusel konkursil jaotati auhindu kolmes kategoorias ning parimad aitas välja noppida nii kodumaistest kui piiritagustest ekspertidest koosnev žürii. Eesti Kunstiakadeemia tudengite poolt korraldatud moekunstietendust tuli seekord vaatama ligi 1000-pealine publik. Korraldustiimi ...
ERKI Moeshow 2022_Martin Buschmann_L1001089

Legendaarne ERKI Moeshow 2024 toimub homme 18. juunil

Juba homme, 18. juunil algusega kell 17.30 jõuab publikuni järjekorras 35. ERKI Moeshow. Eesti Kunstiakadeemia tudengite poolt korraldatud meeleolukas moekunstisündmus toimub tänavu jällegi Eesti Kunstiakadeemia peahoones. Lavale astuvad kuusteist omanäolist moekollektsiooni kahekümnelt noorelt disainerilt. Nagu ERKI Mowshowl kombeks, ei ole ka seekord tegemist pelgalt defileega, vaid ...
ERKI Moeshow 2024

ERKI Moeshow 2024

Eesti Kunstiakadeemias 18. juunil ERKI Moeshow 2024 keskendub illusioonidele ja paralleelmaailmadele, mida endale läbi sotsiaalmeedia ja tehnoloogia loome. Siiski aitavad taolised unenäolised mullid meil tihti päriselu raskustega toime tulla, ka loojatena loome endale omad maailmad, kus saame kriitikavabalt tegutseda. Moeshow kutsub otsima tasakaalu, avastama ja ühendama argielu ...
Moetudengid

Tudeng tutvustab – Moedisaini korraldus

Disaini ja innovatsiooni õppekava kõige värskem eriala on Moedisaini korraldus (vastuvõtt alates 2023. aastast), mis keskendub kiirelt muutuva moevaldkonna väljakutsetele. Tudeng saab oskused, kuidas globaliseeruvas ja tarbimisrohkes maailmas olla moe- ja loomeettevõttes disaineri parem käsi. Seda eriala õpib meil alles esimene kursus. Küsisime kolmelt tudengilt, miks nad selle eriala ...
EKA Avatud Uksed_29.02.24_evertpalmets-73

Konsultatsioonid ja infotunnid sisseastujatele

Mais ja juunis pakuvad mitmed EKA erialad sisseastujatele konsultatsioone ja infotunde. Suurepärane võimalus sisseastumiseks valmistumiseks ning kõikvõimalike küsimuste küsimiseks otse õppekavajuhtidelt ja praegustelt tudengitelt. Sisseastumine EKA õppekavadele on juba käimas ning avalduse saad esitada SAISis kuni 27. juunini. Vaata kogu EKA erialade valikut siin ning leia sisseastumiseks ...
04-05-24_ERKI_casting_2024_Martin Buschmann_ 12

ERKI Moeshow vabatahtlike konkurss

ERKI Moeshow kuulutab välja ka vabatahtlike konkursi, mis on igal aastal väga oluline osa ERKI õnnestumisest. Otsitakse vabatahtlikke, kes soovivad panuse anda 2024. aasta ERKI Moeshow sujuvaks läbiviimiseks. Vabatahtlikud saavad osa moesündmuse kõige kaootilisemast ning olulisemast osast ehk korraldusest. Kui oled vähemalt 16-aastane, hakkaja ja asjalik,  ei karda midagi uut proovida, mõtled ...