Doktoriõpe

Eesti Kustiakadeemia pakub haridust ligi kolmekümnel erialal, millest paljudel on võimalik omandada kolmeastmeline kõrgharidus vaid EKAs. Et looming saaks ühiskonnas täisväärtuslikult toimida, peab see olema mõtestatud ja kontekstualiseeritud. Võimalust sääraseks loomingu analüüsiks pakub doktoriõpe.

Kunstile ja disainile suunatud doktoriprogramm keskendub valdavalt loovuurimusele, kus kunstnik või disainer avastab uusi teadmisi ja kultuurivorme, loome- ja uurimismeetodeid loominguliste protsesside kaudu. Viimastel aastakümnetel laialdaselt maailmas hoogu kogunud loovuurimuse valdkond, mille raamleppe algatajatest on ka EKA, ühendab endas teadustegevuse ning loomingulised praktikad, avardades nii uurimistöö horisonte kui ka disaini perspektiive laiemalt. Doktoriprogrammi ja selle tingimustega saad lähemat tutvuda SIIN.

Doktorantidele suunatud õppe nominaalkestus on neli aastat ja see toimub kolme mudeli järgi:

  • Doktorant-nooremteadur
  • Doktorant-üliõpilane
  • Teadmussiirdedoktorant