Sisseastumine

Konsultatsioonide ajad sisseastujatele leiab SIIT.

Keda ootame õppima?

Taidestuudiumi läbimisele võiks mõelda kandidaat, kes:

– on uudishimulik, motiveeritud, soovib välja töötada professionaalset loomepraktikat, saada tõsiseks materjalikunsti vallas tegutsevaks taidepraktikuks ja mõtestajaks;

– on valmis alustama kõrgel tasemel iseseisvat ja distsiplineeritud õpet;

– soovib kujundada tööriistu ja -vahendeid loominguliste ideede genereerimiseks ja elluviimiseks, eksperimenteerimiseks ja uuendusteks nii materjalide, protsesside kui kontseptsioonide vallas;

– on nõus osalema väljasõitudel ning materjalide kogumiseks ja uurimiseks tavatutes  keskkondades;

– valdab mõnda tarbe- ja rakenduskunsti eriala (aksessuaar, sepis, keraamika, mood, klaas, ehe, tekstiil jne); või suudab demonstreerida muid asjakohaseid kogemusi. BA omandamine EKAs ei ole eelduseks;

– on huvitatud diskursuse ümbermõtestamisest ja -kujundamisest;

– on valmis omandama ja väljendama oma loovuurimuse ja praktika kriitilist refleksiooni ja kontekstualiseerimist;

– võib olla huvitatud edasistest õpingutest ja/või akadeemilisest karjäärist.

AJAKAVA 2023

1. veebruar– 29. juunil saab avaldusi esitada SAIS-is kuni kella 23:59ni

19., 28. ja 29. juunil kl 10:00–16:00 võetakse avaldusi vastu Põhja pst 7, ruumis D206

15. juunil konsultatsioon sisseastujatele. Lisainfo ja registreerimine

3. juulil toimuvad magistriõppe vestlused

12. juulil on õppima tulemise kinnitamise tähtaeg SAIS-is

õppekava TAIDESTUUDIUM

MA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.

Sisseastujal tuleb esitada koos avaldusega:

– Inglise keele oskust B1 tasemel tõendav dokument – CV – Ankeet (täidetakse SAISis) – Essee (1 A4) – Ülesanne materjalis – Digitaalne portfoolio, PDF-formaadis, maht kuni 40 Mb (mitte rohkem kui 10 projekti koos lühikirjeldustega). Kui portfoolio sisaldab videoformaadis töid, tuleb need portfoolios esitada toimiva veebilingina.

Kõik nõutud lisad tuleb lisada oma avaldusele SAISis.

Vestlus toimub 3. juulil 2023 Zoomi keskkonnas. Individuaalse vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-ist, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Vestlused toimuvad veebivahendusel Zoomi keskkonnas. Selleks tuleb alla laadida Zoomi rakendus (https://zoom.us/download). Hiljemalt 30. juunil saadetakse kandidaadile vestluse aeg ja link Zoomi keskkonda. Vestluseks tuleb olla valmis vähemalt 15 minutit enne õiget aega ja arvestada ka võimalusega, et vestluste graafik võib nihkuda. Kindlasti tuleb kandidaadil juba enne vestlust testida oma kaamerat, mikrofoni, kõrvaklappe ja internetiühendust. Kui peaks esinema tehnilisi probleeme, siis tuleks nendest teavitada õppespetsialisti Katrin Sütti (katrin.sytt@artun.ee).

Essee: sisseastuja esitab essee, mis tuleb lahendada Juhtumiuuringuna. Juhtumiuuring analüüsib ja peegeldab näite või näidete (disainiobjekt, kunsti- või kirjandusteos, külastatud näitus, isikliku või kultuurilise kogemuse / sündmuse analüüs vms) põhjal end huvitavat teemat. Kirjutamisülesanne peab avama kandidaadi mõttemaailma, väärtusi, seoste loomise oskust ja nende selgust, andes aimu, kuidas kogutud näited sisseastujat kõnetavad. Essee esitatakse digitaalselt, PDF-formaadis, maht 1 A4. Lisada võib mõtteid illustreerivat visuaalset materjali.

Kandidaadi puhul hinnatakse:

 • Kirjalikku eneseväljendust.
 • Ideede esitlemise selgust ja argumenteeritust, üldistusvõimet ja analüüsioskust.
 • Võimekust algatada kriitilist ja haaravat diskussiooni.
 • Teadlikkust valdkondlike ning erialapiire ületavate ideede ja teemade osas.

Ülesanne materjalis: luua ja kontekstualiseerida enda loomingust lähtuv objekt, protsess või sekkumine teemal Terraforming, Migrated Bodies, Floating Identities või Material Respondance. 

Kandidaadi puhul hinnatakse:

 • Ülesande teostust ja vormistamist.
 • Leidlikkust ja loomingulist eripära.
 • Võimekust luua seoseid ning algatada haaravat diskussiooni.

Vestlus: toimub esitatud materjalide põhjal ning on vastuvõtuprotsessis määrava kaaluga.

Kandidaadi puhul hinnatakse:

 • Esitlus- ja sõnastamisoskust, argumenteeritust.
 • Kavandatavate õpingute sobivust EKA eesmärkide, õppekeskkonna ja -meetoditega.
 • Varasemate teadmiste ja oskuste positsioneerimist.
 • Huvi ja teadmiste olemasolu erialapiire ületavate ideede ja teemade osas.

Ankeet: täidetav SAISis. Ankeedi küsimused.

Loe sisseastumise üldtingimustest lähemalt

Taidestuudium / Craft Studies MA õppekava infotund sisseastujatele

EKA disainiteaduskonna uhiuus magistriõppekava Taidestuudium MA (ingl k Craft Studies) kutsub kõiki magistriõppehuvilisi osalema õppekava tutvustaval online-infotunnil, mis toimub neljapäeval, 19. jaanuaril 2023 kell 16:00 ...