Keelenõuded

Ingliskeelsetele magistriõppe õppekavadele ja doktoriõppe õppekavadele kandideerimisel on nõutud inglise keele oskus B2 tasemel.

Eestikeelsetele magistriõppe õppekavadele kandideerimisel on nõutud inglise keele oskus B1 tasemel.

Eestikeelsetel õppekavadel on lisaks nõutud eesti keele oskuse tõendamine B2 tasemel, kui sinu emakeel ei ole eesti keel ja sa ei ole eelnevat haridustaset omadanud eesti keeles.

Eestikeelsele õppekavale kandideerimisel peab kandidaat, kes on omandanud hariduse mõnes muus keeles, tõendama oma eesti keele oskust B2 tasemel. Vastavat taset tõendab üks järgnevatest:
1) eesti keele riigieksam tulemusega vähemalt 75 punkti;
2) eesti keele kui teise keele riigieksam tulemusega vähemalt 75 punkti;
3) eesti keele B2 tasemeeksami tunnistus, tulemusega vähemalt 75 punkti;
4) Eesti keelefirma poolt läbiviidud keeleoskuse taseme test tulemusega B2;
5) eesti keele testi sooritamine akadeemias tulemusega vähemalt 75 punkti.

Inglise keele B2 taseme nõuded

Inglise keele oskust B2 tasemel tõendab üks järgnevatest:

1) inglise keele riigieksam (1997.-2013. aastal vähemalt 66 punkti, alates 2014. aastast B2 tase);
2) kui inglise keele aastahinne B2-keeleoskustaseme kursusel on gümnaasiumi lõputunnistusel “4” või “5” (arvestatakse alates 2010 aasta lõpetanutel);
3) kõrgharidust tõendaval dokumendil olev inglise keele tasemeeksami tulemus B2 tasemel;
4) Soome küpsuseksam (ylioppilastutkinto) inglise keeles (pikk kursus) – vähemalt hinne magna cum laude approbatur (5);
5) Läti riigieksam (centralizētais eksāmens) inglise keeles – vähemalt 70%;
6) International Baccalaureate Diploma Programme’i inglise keele (English A, English B, English Literature and Performance) lõpueksam – vähemalt hinne 5;
7) European Baccalaureate Diploma Language 1 või Language 2 inglise keele lõpueksami positiivne tulemus;
8) TOEFL ITP vähemalt 543 punkti;
9) TOEFL iBT vähemalt 72;
10) IELTS Academic või IELTS Indicator vähemalt 5,5 punkti (ükski osaoskus ei tohi olla alla 5,5 punkti);
11) FCE (Cambridge English: First) B2 tasemeeksam vähemalt 160 punkti;
12) CAE (Cambridge English: Advanced) C1 tasemeeksam;
13) CPE (Cambridge English: Proficiency) C2 tasemeeksam;
14) PTE Academic (Pearson Test of English Academic) vähemalt 59 punkti;
15) Eesti keelefirma poolt läbiviidud keeleoskuse taseme test tulemusega B2;
16) akadeemias kohapeal või mõne muu Eesti avalik-õigusliku ülikooli keelekeskuse poolt läbiviidud test tulemusega B2;
17) omandanud keskhariduse või kõrghariduse inglise keeles Euroopa Liidus või Euroopa majanduspiirkonnas, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Austraalias või Uus-Meremaal;
18) õppinud vähemalt ühe õppeaasta täiskoormusega (vähemalt 45 eap) inglise keeles Euroopa Liidus või Euroopa majanduspiirkonnas, Ameerika Ühendriikide, Kanada, Austraalia või Uus-Meremaa kõrgkoolis.

19) inglise keele tasemenõude täitmisel võib arvestada tema kõrgharidust tõendaval dokumendil olevat inglise keele tasemeeksami tulemust. Akadeemilisel tõendil peab olema näha nõutud tase. Lihtsalt inglise keele tulemusest ei piisa.

20) Enne 1997. aastat Eestis keskhariduse omandanud isikul arvestatakse riigieksami tulemusena Eestis välja antud lõputunnistuse hinnet (4 või 5).

 

Ingliskeele test kohapeal

Kellel puudub mõni eelpool nimetatud testidest, saab inglise keele testi teha EKAs.

  • Test toimub 6. märtsil (kevadise vastuvõtu puhul), 26.  juunil ja 28. juunil 2024  veebi teel.
  • Testile saab registreeruda meili teel vastuvott@artun.ee või avaldust esitades läbi SAISi. Kohtade arv on piiratud. Test on tasuline (20 eurot).

Testimiseks kasutatakse testi, mis koosneb grammatika ja sõnavara tundmisest, kuulamise ja rääkimise osaoskuse kontrollist.

Inglise keele B1 taseme nõuded

Inglise keele oskust B1 tasemel tõendab üks järgnevatest:

1) 1) inglise keele riigieksam (1997.-2013. aastal vähemalt 51 punkti, alates 2014. aastast B1 tase);
2) kui inglise keele aastahinne A võõrkeelena on põhikooli lõputunnistusel “4” või “5” (arvestatakse alates 2010 aasta lõpetanutel);
3) kui inglise keele aastahinne B1-keeleoskustaseme kursusel on gümnaasiumi lõputunnistusel “4” või “5” (arvestatakse alates 2010 aasta lõpetanutel);
4) kõrgharidust tõendaval dokumendil olev inglise keele tasemeeksami tulemus B1 tasemel;
5) Soome küpsuseksam (ylioppilastutkinto) inglise keeles (pikk kursus) – vähemalt hinne cum laude approbatur (4);
6) Läti riigieksam (centralizētais eksāmens) inglise keeles – vähemalt 51%;
7) International Baccalaureate Diploma Programme’i inglise keele (English A, English B, English Literature and Performance) lõpueksam – vähemalt hinne 4;
8) European Baccalaureate Diploma Language 1 või Language 2 inglise keele lõpueksami positiivne tulemus;
9) TOEFL ITP vähemalt 460 punkti;
10) TOEFL iBT vähemalt 42 punkti;
11) IELTS Academic või IELTS Indicator vähemalt 4,0 (ükski osaoskus ei tohi olla 4,0 punkti);
12) PET (Cambridge English: Preliminary) B1 tasemeeksam vähemalt 140 punkti;
13) FCE (Cambridge English: First) B2 tasemeeksam;
14) CAE (Cambridge English: Advanced) C1 tasemeeksam;
15) CPE (Cambridge English: Proficiency) C2 tasemeeksam;
16) PTE Academic (Pearson Test of English Academic) vähemalt 38 punkti;
17) Eesti keelefirma poolt läbiviidud keeleoskuse taseme test B1 tasemele;
18) akadeemias kohapeal või mõne muu Eesti avalik-õigusliku ülikooli keelekeskuse poolt läbiviidud test tulemusega B1;
19) omandanud keskhariduse või kõrghariduse inglise keeles Euroopa Liidus või Euroopa majanduspiirkonnas, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Austraalias või Uus-Meremaal;
20) õppinud vähemalt ühe semestri täiskoormusega (vähemalt 15 eap) inglise keeles Euroopa Liidus või Euroopa majanduspiirkonnas, Ameerika Ühendriikide, Kanada, Austraalia või Uus-Meremaa kõrgkoolis.

21) inglise keele tasemenõude täitmisel võib arvestada tema kõrgharidust tõendaval dokumendil olevat inglise keele tasemeeksami tulemust. Akadeemilisel tõendil peab olema näha nõutud tase. Lihtsalt inglise keele tulemusest ei piisa.

22) Enne 1997. aastat Eestis keskhariduse omandanud isikul arvestatakse riigieksami tulemusena Eestis välja antud lõputunnistuse hinnet (4 või 5).

 

Kellel puudub mõni eelpool nimetatud testidest, saab inglise keele testi teha EKAs.

  • Test toimub 6. märtsil (kevadise vastuvõtu puhul), 26.  juunil ja 28. juunil 2024  veebi teel.
  • Testile saab registreeruda meili teel vastuvott@artun.ee või avaldust esitades läbi SAISi. Kohtade arv on piiratud. Test on tasuline (20 eurot).

Testimiseks kasutatakse testi, mis koosneb grammatika ja sõnavara tundmisest, kuulamise ja rääkimise osaoskuse kontrollist.