Vastuvõtutingimused ja avalduse esitamine

Anna oma senisele kogemusele väärtust ja hoogu juurde – või tee karjääripööre – ning astu Eesti Kunstiakadeemia magistriõppesse! Vastuvõtt EKAsse on alanud – esita avaldus SAISis.

Konsultatsioonid sisseastujatele toimuvad 5.-29. juunini. Lisainfo SIIT.

Sisseastumisavalduste vastuvõtt eestikeelsetele õppekavadele SAIS keskkonnas 2023/2024 õppeaastaks kestab 01. veebruar kuni 29. juuni 2023. Kohapeal saab avaldust esitada 19. juunil, 28. juunil ja 29. juunil 2023 kell 10.00–16.00 Põhja puiestee 7- D206, Tallinn.

Tutvu lähemalt vastuvõtutingimustega eestikeelsetele õppekavadele

NB! SAISis saab kandideerida ka kehtivate õpingutega. Kandideerimise aluseks tuleb valida “Kehtivad õpingud“. Lõpetamise andmed peavad olema esitatud (avalduse andmed SAISis värskendatud) 1. juuliks.

 • Magistriõppesse saavad kandideerida kõik, kellel on bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon.
 • Kõigil magistriõppe õppekavadel on nõutud inglise keele oskus. Täpsed nõuded on SIIN
 • Magistriõppe nominaalne õppeaeg on 2 aastat (neli semestrit) ja õppekava maht 120 EAP.
 • Õppimine eestikeelsetel õppekavadel täiskoormusega õppes on tasuta. Rahvusvahelistel õppekavadel õppimine on tasuline. Täpsem info SIIN
 • Välismaal välja antud haridusdokumente tunnustab ülikool Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnangutest ja arvamustest lähtuvalt. ENIC/NARIC Keskuse hinnang tuleb esitada koos avaldusega.
 • Tutvu lähemalt Vastuvõtu tingimuste ja korraga 2023 aastaks


Sisseastumisavalduste vastuvõtt rahvusvahelistele magistriõppekavadele (animatsioon, graafiline disain, interaktsioonidisain, urbanistika) 2023/24. õppeaastaks kestis SAISi keskkonnas 1. veebruarist 6. märtsini 2023. Vestlused toimusid vahemikus 16. – 26. märts 2023.

Tutvu lähemalt vastuvõtutingimustega rahvusvahelistel õppekavadel.

Kandideerimine rahvusvahelistele õppekavadele

 • Avalduste esitamine toimub SAISis 1.02.–6.03.2023
 • Kui SAISis avaldust esitades selgub, et  avaldusel puuduvad andmed lõpetatud kooli ja/või riigieksami tulemuste kohta ja oled lõpetanud kooli enne 2004. aastat, siis tuleb sul oma haridusdokumendid esitada kooli paberil, saates nõutud dokumendid digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vastuvott@artun.ee või tuua kohapeale.
 • Avalduse juurde tuleb kindlasti lisada motivatsioonikiri / magistritöö projekt / portfoolio. Erialati on erinevad nõudmised. Jälgige nõudeid SAISis!
 • SAISis avaldust esitades veendu kindlasti, et oled oma avalduse esitanud, ja seda isegi juhul, kui avalduse koondvaates on mõni hoiatav ikoon.  Vajadusel võtab vastuvõtutöötaja sinuga ühendust. “Esitamata” staatuses avaldusi akadeemia menetleda ei saa.

Kandideerimine, kui kõrgkool on veel lõpetamata

Kandideerimiseks ei pea eelnev haridustase olema lõpetatud, kui lõpetamine toimub 2023. aasta kevadel. Kui lõpetad kõrgkooli käesoleval aastal, siis nõutud haridusdokumendid tuleb esitada hiljemalt 1. juuliks või värskendada oma andmeid SAISis. SAISis avaldust esitades tuleb valida kandideerimise aluseks kehtivad õpingud ning esitada avaldus.

Kandideerimine eestikeelsetele õppekavadele

 • Avalduste esitamine toimub SAISis 01.02. –29.06.2023.
 • Avalduse saab esitada korraga kahele õppekavale.
 • Kui SAISis avaldust esitades selgub, et  avaldusel puuduvad andmed lõpetatud kooli ja/või riigieksami tulemuste kohta ja  oled lõpetanud kooli enne 2004. aastat siis tuleb sul oma haridusdokumendid esitada kooli paberil. Dokumendid võib tuua  kohapeale ajakavas näidatud kuupäevadel või kokkuleppel mõnel muul ajal. Oma haridusandmeid EHISes saab kontrollida siit.
 • Avalduse juurde tuleb kindlasti lisada motivatsioonikiri / magistritöö projekt / portfoolio. Erialati on erinevad nõudmised. Jälgige nõudeid SAISis!
 • Avaldust esitades saab valida, kas alustada õpinguid täis- või osakoormuses. Eestikeelsetel õppekavadel täiskoormuse valimine tähendab õpingute alustamist tasuta õppes ja osakoormuse valik tähendab õpingute alustamist tasulises õppes.
 • SAISis avaldust esitades veendu kindlasti, et oled oma avalduse esitanud, ja seda isegi juhul, kui avalduse koondvaates on mõni hoiatav ikoon. Vajadusel võtab vastuvõtutöötaja sinuga ühendust. “Esitamata” staatuses avaldusi akadeemia menetleda ei saa.

 

Avalduste esitamine kohapeal

Kohapeal saab avaldust esitada 19. juuni, 28. juunil ja 29. juunil 2023 kell 10.00–16.00 Põhja puiestee 7- D206, Tallinn.

Kohapeal magistriõppesse kandideerimisel on vaja esitada järgmised dokumendid:

 • Kõrgharidust tõendav dokument (välisriigis lõpetatud kooli puhul esitada ka ENIC/NARIC Keskuse hinnang) Kui haridusandmed on EHISes olemas siis paberil dokumente kaasa võtta ei ole vaja.
 • Digitaalne foto. Pildi formaadid: png; jpeg; gif
 • Motivatsioonikiri/magistritöö projekt/portfoolio. Erialati on erinevad nõudmised. Jälgi täpseid nõudmisi SAISi avalikust vaatest.
 • Pass või ID kaart

Taidestuudiumi õppekavale kandideerides tuleb SAISis vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale, siis palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada eelnevalt e-posti aadressile vastuvott@artun.ee

Ankeedi küsimused leiad SIIT

Info välisriigis lõpetanutele

 • Välisriigis eelneva hariduse omandanud sisseastujatel tuleb koos haridusdokumentidega esitada ka Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnang. Hinnangu saamine võib aega võtta kuni üks kuu seega soovitame võimalusel tegeleda hinnangu saamisega juba enne vastuvõtuperioodi algust.
 • Avaldus tuleb esitada perioodil 01.02.– 29.06.2023 SAISi keskkonnas (v.a kui kandideerid rahvusvahelistele õppekavadele, siis tuleb avaldus esitada 1.02. – 06.03.2023 www.sais.ee)
 • Kuna Eesti registrites välisriigi lõpetamise andmeid ei ole, siis tuleb avaldus SAISis esitada ilma haridusandmeteta. Haridusandmed sisestab EKA hiljem ise. Hinnang koos haridusdokumentidega palun laadida avalduse juurde ja originaalharidusdokumendid esitada sisseastumisperioodi jooksul kooli vastuvõtutöötajale.

Oluline teada

 • EKA vaatab läbi ja kinnitab kõik avaldused, mis on SAISis esitanud, ning annab võimalusel kandidaadile teada, kui mõni dokument on puudulik või avalduses esineb muid puudusi. Akadeemia ei saa menetleda “Esitamata” staatuses avaldusi. Vahetult enne tähtaja lõppu esitatud avaldustele ei pruugi jõuda enam tagasisidet anda seega veendu, et kõik vajalik oleks avaldusel olemas ja võimalusel ära jäta esitamist viimasele minutile.
 • EKA lükkab tagasi avaldused, kus vastuvõtuperioodi lõpuks on puudulik info eelneva hariduse ja/või hinnete kohta või on esitamata mõni nõutud lisa (motivatsioonikiri, portfoolio vms.).
 • Oma individuaalse vestluse aja leiab iga kandidaat SAIS-ist oma avalduse juurest peale avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.
 • Tulemused teatatakse rahvusvahelistel õppekavadel hiljemalt 31. märtsiks ja eestikeelsetel õppekavadel 7. juuliks läbi SAISi keskkonna.
 • Kui mõnel erialal vabaneb õppekoht, siis märgitakse kandidaat SAISis vastuvõetuks ja sellest antakse teada ka e-maili teel.
 • Kandideeriv staatus SAISis tähendab seda, et oled sisseastumiseksamid sooritanud positiivselt ja oled endiselt konkurentsis aga jäid pingereas õppekohast ilma.  Kui pingereida jõuab sinuni siis muutub sinu avalduse staatus SAISis  Vastuvõetavaks. Õppekohtade täitmine lõppeb hiljemalt 19. augustiks.

Vastuvõtu tulemuste vaidlustamine

Vastuvõtu tulemusi on kandidaadil õigus vaidlustada vastuvõtukomisjonile esitatava kirjaliku vaidega, kui rikutud on vastuvõtueeskirja. Vaie tuleb esitada hiljemalt 9. juuliks 2023 e-posti aadressil vastuvott@artun.ee. Vaides kirjeldatakse väidetava rikkumise kõiki asjaolusid ja viidatakse võimalikele tõenditele.

Üliõpilaskandidaadi poolt esitatud vaie peab sisaldama:
1) vaidlustatava otsuse või toimingu selgitust;
2) põhjendust, miks üliõpilaskandidaat leiab, et otsus või toiming rikub tema õigusi;
3) vaide esitaja üheselt mõistetavat taotlust.

Bakalaureuse- ja magistriõppe vastuvõtuga seotud tähtajaks esitatud vaided vaatab läbi vastuvõtukomisjon. Vastuvõtukomisjoni otsus edastatakse vaide esitajale hiljemalt kahe tööpäeva jooksul peale vastuvõtukomisjoni toimumist.

EKA magistriõppe infoõhtu 2023

Neljapäeval, 11. mail kell 17.00-19.00 toimub EKA magistriõppekavasid tutvustav infotund.  Oodatud on nii EKA tänavused lõpetajad kui ka kõik teised ...

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee