Taidestuudium

Taidestuudium on uus õppekava (endine Disain ja rakenduskunst), mis käsitleb kõrvuti käelisele tööle omaseid viise loovuurimuslike metodoloogiate ja nüüdisaegsete materiaalse kultuuri teooriatega. Stuudiotööl põhinev õppekava toetab üliõpilase kriitilist väljendusoskust, kultuuripärandi ja -väärtuste töötlust, spekulatiivsust ning tulevaste taidepraktikate kujundamist. Olulisel kohal on aeglustumine, tähenduslikul moel objektide, materjalide ja protsessidega suhestumine, ning uuenduslike kõrg- ja analoogtehnoloogiliste lähenemisviiside kaasamine.

Üldinfo

Õppetase:
Magister
Õppekeel:
Eesti ja inglise
Õppevorm:
Päevaõpe
Ainepunktide arv: 120
Kestus:
2  aastat
Teaduskond:
Disainiteaduskond
Loe õppekavast lähemalt
Sisseastumine

Eeldused
– Kandidaat valdab mõnda tarbe- ja rakenduskunsti eriala (aksessuaar, sepis, keraamika, mood, klaas, ehe, tekstiil jne); või suudab demonstreerida muid asjakohaseid kogemusi;
– BA omandamine EKAs ei ole eelduseks
Haridusnõuded
BA, rakendus- või muu kõrgharidus
Keelenõuded
Inglise keele oskus B1 tasemel
Loe sisseastumisest lähemalt

Õppetöös on kesksel kohal: 

– Materjalidele ja protsessidele keskenduvad individuaalsed praktikad

– Autoripositsiooni kujundamine loovuurimuse kaudu

– Erialase oskusteabe lõimimine kaasaegsete tehnoloogiate ja materjalidega

– Tähenduslike narratiivide ehitamine

Stuudium arendab materjalikeskset loometööd ja mõtlemist, väärtustab teadmiste ja kogemuste jagamist, traditsiooniliste ja kaasaegsete kõrg- ning analoogtehnoloogiliste lähenemisviiside lõimimist, innovatsiooni ning tulevaste taidepraktikate kujunemist. Õppekava eesmärk on uuesti ja ümber mõtestada käelise tegevuse rolli loomisprotsessis, panustades aktiivselt materiaalse kultuuri teooriate ja uurimistöö arengusse.

Taidestuudium pakub tudengitele haridusliku raamistiku individuaalse materjali- ja meediumipõhise praktika välja töötamisel, kontekstualiseerimisel ja positsioneerimisel. Õppekava arendab kriitilist mõtlemist ja loomingulisust, ning suunab kultuurinähtuste ilmingute mõtestamisele. Tudengid õpivad tundma materjale, osalevad ekspeditsioonidel ja näitustel ning tegelevad teoreetiliste väljakutsetega, seeläbi edendades oma erialast spetsialiseerumist. 

Õppekava toetub aksessuaari ja köite, ehte ja sepise, keraamika, klaasi, moe ning tekstiili osakondade pädevustele ja traditsioonidele ning teeb koostööd EKA laboritega.  

Kuidas õpe välja näeb?

Õppeprotsess toetab tudengite loomepraktika kontekstualiseerimist ja positsioneerimist. Taidestuudium väärtustab teadmiste ja kogemuste jagamist, traditsiooniliste ja kaasaegsete kõrg- ja analoogtehnoloogiliste lähenemisviiside lõimimist, ning võimalike tuleviku-taidepraktikate arendust. Üliõpilased osalevad kultuuriliste, sotsiaalsete, majanduslike ja ökoloogiliste narratiivide ümber kujundamisel.

Lisaks loovuurimuslikele meetoditele arutlevad üliõpilased kaasaegsete taideteooriate, materiaalsuse eri vormide, kohaliku kultuuripärandi ning postkoloniaalse diskursuse üle, mis puudutab nii keha, identiteeti kui keskkonda. Seminarid käsitlevad näiteks materjali agentsuse, objektorienteeritud ontoloogia, fenomenoloogia, antropoloogia ja semiootika kontseptsioone ning rände ja kuuluvuse, taktiilsete teadmistega seotud küsimusi.

Milliseid oskuseid omandan?

  • planeerin ja rakendan loovuurimust
  • analüüsin stuudiotöö kaudu kultuurilisi ja sotsiaalseid seoseid
  • töötan välja autonoomse loomepraktika
  • kujundan autoripositsiooni rahvusvahelisel disaini- ja kunstiväljal

Kellena lõpetajad tööd leiavad?

  • Disainer / kunstnik
  • Loovuurija
  • Loomeettevõtja
  • Õppejõud
  • Arvustaja / kuraator

Keda ootame õppima?

Taidestuudiumi läbimisele võiks mõelda kandidaat, kes:

– on uudishimulik, motiveeritud, soovib välja töötada professionaalset loomepraktikat, saada tõsiseks materjalikunsti vallas tegutsevaks taidepraktikuks ja mõtestajaks;

– on valmis alustama kõrgel tasemel iseseisvat ja distsiplineeritud õpet;

– soovib kujundada tööriistu ja -vahendeid loominguliste ideede genereerimiseks ja elluviimiseks, eksperimenteerimiseks ja uuendusteks nii materjalide, protsesside kui kontseptsioonide vallas;

– on nõus osalema väljasõitudel ning materjalide kogumiseks ja uurimiseks tavatutes keskkondades;

– valdab mõnda tarbe- ja rakenduskunsti eriala (aksessuaar, sepis, keraamika, mood, klaas, ehe, tekstiil jne); või suudab demonstreerida muid asjakohaseid kogemusi. BA omandamine EKAs ei ole eelduseks;

– on huvitatud diskursuse ümbermõtestamisest ja -kujundamisest;

– on valmis omandama ja väljendama oma loovuurimuse ja praktika kriitilist refleksiooni ja kontekstualiseerimist;

– võib olla huvitatud edasistest õpingutest ja/või akadeemilisest karjäärist.

Taidestuudium magistriprogrammi infotund sisseastujatele 2024

EKA taidestuudiumi magistriõppekava (Craft Studies MA) kutsub kõiki magistriõppehuvilisi osalema uudset õppekava tutvustaval online-infotunnil, mis toimub teisipäeval, 6. veebruaril 2024 kell 17:00 Zoomis. Hea ...

Vetikad ja disainiharidus

Rahvusvaheline koostööprojekt "Algae for Design-led Transition Towards Blue Bio-economy" ja näitus “Tseremoonia vetikatele” veebiajakirjas Dezeen. Algae for Design-led Transition Towards Blue Bio-economy "Over ...

Intervjuu Scan Magazine’ga

Taidestuudium @ Scan Magazine Estonian Academy of Arts (EKA): Develop your field at Estonia’s world-leading arts academy By Lena Hunter Inside the Craft Studies Master’s programme The Craft Studies course ...

Taidestuudium / Craft Studies MA õppekava infotund sisseastujatele

EKA disainiteaduskonna uhiuus magistriõppekava Taidestuudium MA (ingl k Craft Studies) kutsub kõiki magistriõppehuvilisi osalema õppekava tutvustaval online-infotunnil, mis toimub neljapäeval, 19. jaanuaril 2023 kell 16:00 ...