Sisseastumine

Ootame neid, kes

  • soovivad teada saada, miks ja kuidas meid ümbritsevad asjad toimivad ja on tehtud;
  • tunnevad huvi maailmas ja disainis toimuva vastu;
  • soovivad õppida mõistma inimese ja tehiskeskkonna vahelisi suheteid.

 

 

 

 

 

 

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT

õppekava TÖÖSTUS- JA DIGITOOTEDISAIN

BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Üldised vastuvõtutingimused

Riigieksamitenõuded

SISSEASTUMISEKSAMID:

Esimene eksamivoor: kodus ettevalmistatavad ülesanded ja vestlus

Avalduse esitanud sisseastujate e-posti aadressile saadetakse järgmised kodused ülesanded

Kodus ettevalmistamiseks

1)ankeet

2) erialaülesanne 1

Ankeet ja erialaülesanne tuleb saata hiljemalt 05.07.19 kell 12 aadressile tootedisain@artun.ee.

Vestlus

Toimumisajad: 08.07.19 ja 09.07.19 kell 10–17 (intervall: 15 min).

Vestlused toimuvad paari kaupa. Vestluste ajad leiavad sisseastujad SAIS-ist, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Vestlusele tuleb kaasa võtta: portfoolio, kus on maksimaalselt 12 varasemalt tehtud tööd (joonistused, maalid, eskiisid, erialased katsetused/ideevisandid, fotod või maketid).

Tehtud töid võib esitleda ka digitaalselt. Sellisel juhul tuleb arvuti ise kaasa võtta või saata portfoolio (pdf-kujul või veebilehena) päev varem aadressile tootedisain@artun.ee. Vestlusvooru läbinud sisseastujad, kes pääsevad järgmisesse vooru, avaldatakse hiljemalt 09.07.19 SAIS-is.

Teine eksamivoor: sisseastumiseksamid kohapeal

Erialaülesanne 2: mahuline kompositsioon (hindeline)

Toimumisaeg: 10.07.19 kell 10–12

Eksamile võtta kaasa: joonestustarbed (sirkel, joonlaud, pliiatsid), lõikurid (käärid, noad), valge paksem joonestuspaber (A3/200-250g), must paber, paberi liimimiseks sobiv liim (pulgaliim), kahepoolne teip, tööalus lõikurite kasutamiseks.

Erialaülesanne 3: disainiülesanne (hindeline)

Toimumisaeg: 10.07.19 kell 13–16

Eksamile võtta kaasa: joonestustarbed (sirkel, joonlaud, pliiatsid), lõikurid (käärid, noad), paberi liimimiseks sobiv liim (pulgaliim), kahepoolne teip, tööalus lõikurite kasutamiseks.

Erialaülesannete esitlus: 11.07.19 kell 9–13

Konkursipall koosneb: 3 hindest 10-palli süsteemis.

Vastuvõtulävend* on 8

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT

õppekava TOOTEDISAIN

MA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Sisseastuja esitab koos avaldusega:

  • portfoolio
  • magistritöö esialgse kavandi (pikkus 1–2 lk)

Kõik nõutud lisad tuleb lisada oma avaldusele SAISis.

Vestlus toimub 04.07.2019 algusega kell 14.00

Individuaalse vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-ist, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Konkursipall koosneb 1 hindest 10 punkti süsteemis.

Vt ka https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267305

helen.jyrgens@artun.ee