Sisseastumine

Ootame neid, kes

  • soovivad teada saada, miks ja kuidas meid ümbritsevad asjad toimivad ja on tehtud;
  • tunnevad huvi maailmas ja disainis toimuva vastu;
  • soovivad õppida mõistma inimese ja tehiskeskkonna vahelisi suheteid.

 

Ajakava

15.-29.06.2020 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni

29.06.2020 avalduste vastuvõtt Põhja pst 7 kohapeal kell 10:00-16:00

Tööstus- ja digitootedisaini erialale kandideerides tuleb SAISis vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale siis palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada eelnevalt e-posti aadressile vastuvott@artun.ee

Ankeediküsimused leiad SIIT

01.-07.07.2020 kohapeal toimuvad vestlused ja eksamid

Vastuvõtu tulemused teatatakse läbi SAISi hiljemalt 10. juulil.

 

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT 2019

õppekava TÖÖSTUS- JA DIGITOOTEDISAIN

BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Üldised vastuvõtutingimused

Riigieksamite nõuded

SISSEASTUMISEKSAMID:

Vestlus

Toimumisajad: 08.07.19 ja 09.07.19 kell 10–17 (intervall: 15 min).

Vestlused toimuvad paari kaupa. Vestluste ajad leiavad sisseastujad SAIS-ist, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Vestlusele tuleb kaasa võtta: portfoolio, kus on maksimaalselt 12 varasemalt tehtud tööd (joonistused, maalid, eskiisid, erialased katsetused/ideevisandid, fotod või maketid).

Tehtud töid võib esitleda ka digitaalselt. Sellisel juhul tuleb arvuti ise kaasa võtta või saata portfoolio (pdf-kujul või veebilehena) päev varem aadressile tootedisain@artun.ee. Vestlusvooru läbinud sisseastujad, kes pääsevad järgmisesse vooru, avaldatakse hiljemalt 09.07.19 SAIS-is.

Teine eksamivoor: sisseastumiseksamid kohapeal

Erialaülesanne 2: mahuline kompositsioon (hindeline)

Toimumisaeg: 10.07.19 kell 10–12

Eksamile võtta kaasa: joonestustarbed (sirkel, joonlaud, pliiatsid), lõikurid (käärid, noad), valge paksem joonestuspaber (A3/200-250g), must paber, paberi liimimiseks sobiv liim (pulgaliim), kahepoolne teip, tööalus lõikurite kasutamiseks.

Erialaülesanne 3: disainiülesanne (hindeline)

Toimumisaeg: 10.07.19 kell 13–16

Eksamile võtta kaasa: joonestustarbed (sirkel, joonlaud, pliiatsid), lõikurid (käärid, noad), paberi liimimiseks sobiv liim (pulgaliim), kahepoolne teip, tööalus lõikurite kasutamiseks.

Erialaülesannete esitlus: 11.07.19 kell 9–13

Konkursipall koosneb: 3 hindest 10-palli süsteemis.

Vastuvõtulävend* on 8

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT 2019

õppekava TOOTEDISAIN

MA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Sisseastuja esitab koos avaldusega:

Kõik nõutud lisad tuleb lisada oma avaldusele SAISis.

Vestlus toimub 04.07.2019 algusega kell 14.00

Individuaalse vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-ist, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Konkursipall koosneb 1 hindest 10 punkti süsteemis.

Vt ka https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee