Sisseastumine

Ootame neid, kes

  • soovivad teada saada, miks ja kuidas meid ümbritsevad asjad toimivad ja on tehtud;
  • tunnevad huvi maailmas ja disainis toimuva vastu;
  • soovivad õppida mõistma inimese ja tehiskeskkonna vahelisi suheteid.

Bakalaureuseõppe vastuvõtt tootedisaini erialale

Avalduse esitanud sisseastujate e-posti aadressile saadetakse järgmised kodused ülesanded:
  • ankeet
  • erialaülesanne 1: kodune disainiülesanne (hindeline)

Ankeet ja erialaülesanne tuleb saata hiljemalt 05.07.19 kell 12 aadressile tootedisain@artun.ee.

VESTLUS

Toimumisajad: 08.07.19 ja 09.07.19 kell 10–17 (intervall: 15 min).

Vestlused toimuvad paari kaupa. Vestluste ajad leiavad sisseastujad SAIS-ist, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Vestlusele tuleb kaasa võtta: portfoolio, kus on maksimaalselt 12 varasemalt tehtud tööd (joonistused, maalid, eskiisid, erialased katsetused/ideevisandid, fotod või maketid).

Tehtud töid võib esitleda ka digitaalselt. Sellisel juhul tuleb arvuti ise kaasa võtta või saata portfoolio (pdf-kujul või veebilehena) päev varem aadressile tootedisain@artun.ee. Vestlusvooru läbinud sisseastujad, kes pääsevad järgmisesse, erialaülesannete vooru, avaldatakse hiljemalt 09.07.19 SAIS-is.

Erialaülesanne 2: mahuline kompositsioon (hindeline)

Toimumisaeg: 10.07.19 kell 10–12

Eksamile võtta kaasa: joonestustarbed (sirkel, joonlaud, pliiatsid), lõikurid (käärid, noad), valge paksem joonestuspaber (A3/200-250g), must paber, paberi liimimiseks sobiv liim (pulgaliim), kahepoolne teip, tööalus lõikurite kasutamiseks.

Erialaülesanne 3: disainiülesanne (hindeline)

Toimumisaeg: 10.07.19 kell 13–16

Eksamile võtta kaasa: joonestustarbed (sirkel, joonlaud, pliiatsid), lõikurid (käärid, noad), paberi liimimiseks sobiv liim (pulgaliim), kahepoolne teip, tööalus lõikurite kasutamiseks.

Erialaülesannete esitlus: 11.07.19 kell 9–13

Pingerida/konkursipall koosneb: 3 hindest, iga erialaülesande eest on võimalik saada maksimaalselt 10 punkti, kokku on maksimaalne konkursipall 30 punkti.

Vastuvõetud üliõpilaste nimed avalikustatakse SAIS-is.

Magistriõppe vastuvõtt tootedisaini erialale

17.06–01.07.2019 avalduste vastuvõtt SAIS-is kuni kella 23.59ni.

01.07.2019 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10–16.

Sisseastuja esitab koos avaldusega:

  • portfoolio
  • magistritöö esialgse kavandi (pikkus 1–2 lk)

VESTLUS

Toimumisaeg: 04.07.19 kell 14–16.30 (intervall: 20 min)

Pingerida/konkursipall koosneb 1 hindest.

Vastuvõetud üliõpilaste nimed avalikustatakse SAIS-is.