Sisseastumine

Konsultatsioonide ajad sisseastujatele leiab SIIT.

Ootame neid, kes

 • soovivad õppida mõistma ja kujundama inimese ja tehiskeskkonna vahelisi suheteid;
 • tahavad arendada kriitilist mõtlemist ning kes tunnevad huvi maailmas ja disainis toimuva vastu;
 • soovivad luua, katsetada, kel on isu praktilist laadi tulemuse järgi;
 • on empaatilised ja kes on avatud koostööle.
NB! EKA tööstus- ja digitootedisain kuulub nende õppekavade hulka, mille õppijatel on võimalik teatud tingimustel taotleda Töötukassast tasemeõppes osalemise toetust. Lisainfo ja tingimused SIIN.
Ajakava
 • 1. veebruar – 29. juuni saab avaldusi esitada SAIS-is kuni 23:59
 • 19., 28. ja 29. juunil kl 10.00–16.00 võetakse avaldusi vastu Põhja pst 7, ruumis D206. NB! Tööstus- ja digitootedisaini erialale kandideerides tuleb SAISis vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale, palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada eelnevalt e-posti aadressile vastuvott@artun.ee. Ankeediküsimused leiad SIIT.
 • 7.06 konsultatsioon sisseastujatele. Lisainfo ja registreerimine
 • 3. – 7. juuli toimuvad vestlused ja sisseastumiseksamid
 • Hiljemalt 7. juulil teatakse SAISis vastuvõtu tulemused

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT 2023

õppekava TÖÖSTUS- JA DIGITOOTEDISAIN

 • BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.
 • Bakalaureuseõppesse saavad kandideerida kõik, kellel on keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon (nt kutsekeskharidus). Üldised vastuvõtutingimused
 • Kandideerimiseks peab olema sooritatud eesti keele/eesti keel teise keelena riigieksam minimaalselt 40/75 punktile ja inglise keele tulemus B1 tasemele. Riigieksamite täpsed nõuded

ENNE VESTLUST:

Eksamiülesanne 1: objekti analüüs esitatakse SAISis avaldust esitades PDF-failina tähtajaga 29.06.23. Ülesande kirjelduse leiad SIIT

Hinnatakse analüüsivõimet, üldkultuuri- ja disainialaseid teadmiseid,  info struktureerimise võimet ja vormistust,  kirjalikku eneseväljendust.

Iga sisseastuja loob omanimelise kausta Google Drive keskkonda, kuhu peab üles laadima oma tööd (portfoolio). Link tuleb lisada avaldusele. Soovime näha erinevaid ja mitmekesiseid töid,  maksimaalselt 20 tk (erialased katsetused, joonistused, visandid, fotod, jms):

— Koonda oma tööd kokku ühte slaidiesitlusse või kasuta vabalt valitud küljendusprogrammi. Portfoolio esitada ainult PDF formaadis, mitte esitada teistes formaatides nagu keynote, powerpoint jms.

— Visuaalse materjali kõrval lisa iga töö kohta paarilauseline selgitus ning kirjuta juurde aastaarv ja mille raames töö on valminud, näiteks kas tegu on iseseisva tööga, tehtud kunstiringis vms.

— Materjalis teostatud tööd nagu näiteks mööbliese, makett, keraamika, kott, T-särk, raamat, sisekujundus jms palun pildistage üles. Fotosid tehes kasuta neutraalset tausta.

— Arvutiga tehtud digitaalsete tööde kohta, näiteks veebilehed, animatsioonid, videod ja muud katsetused, lisage portfooliosse kuvatõmmised ja lisage juurde link veebiaadressile, et komisjon saaks soovi korral neid lähemalt vaadata.

— Oodatud on ka muud visuaalsed tööd näiteks fotod, joonistused, visandid, maalid, kollaažid. Kui sul on neid palju, siis tee neist valik, et portfoolios oleks põhirõhk on erialastel katsetustel.

NB! Palume laadida failid üles laialtlevinud formaatides, et need kindlasti avaneksid ka komisjoni arvutis. Soovitatavad formaadid on näiteks JPG, GIF, TIF, PNG, PDF, video- ja animatsioonide jaoks MOV, MP4; muusika- ja helifailideks MP3, WAV. Mitte üles laadida formaate nagu Photoshopi, Illustratori, InDesigni, Rhino, Blender, AfterEffects ja muude kujundusprogrammide toorfaile, kuna komisjonil ei pruugi vastavat tarkvara arvutis olla.

ESIMENE EKSAMIVOOR: VESTLUS Zoomis

Toimumisajad: 03. juuli ja 4. juuli 2023 (intervall: 10 min) Individuaalse vestluse aja leiab kandidaat SAIS-ist avalduse juurest.

Vestlused toimuvadveebivahendusel Zoom keskkonnas. Palun lae oma arvutisse Zoom app (https://zoom.us/download). 30.06.23 saadetakse Sulle link Zoomi keskkonda.

Palun ole vestluseks valmis vähemalt 15 minutit enne Sinu aega ning arvesta võimalusega, et vestluste graafik võib nihkuda. Palun testi juba paar päeva enne vestlust oma kaamerat, mikrofoni, kõrvaklappe, internetiühendust – veendu, et kõik toimib. Kui Sul esineb tehnilisi probleeme, siis võta koheselt ühendust osakonnaga mari.maiste@artun.ee  tel 5083729 ning üritame leida lahenduse.

Veebivestlusel vaatab ja küsib komisjon küsimusi Sinu portfoolios olevate tööde kohta. Samuti soovime kuulda läbimõeldud põhjendusi erialavalikule – miks soovid just tööstus- või digitootedisaini õppima tulla.


TEINE EKSAMIVOOR: KODUS ETTEVALMISTATAVAD ÜLESANDED

Teise vooru pääsenud sisseastujate e-posti aadressile saadetakse kodused ülesanded hiljemalt 5. juuli hommikuks. Tööd tuleb üles laadida varasemalt kasutatud Google Drive kausta 06.07.2023 hiljemalt kell 13:00.

Eksamiülesanne 2: tootedisaini ülesanne
Hinnatakse analüüsivõimet, lahenduse leidlikkust, tehnilist taiplikkust, disaini- ja kompositsioonioskust, visuaalset ja kirjalikku kommunikatsiooni.

Eksamiülesanne 3: digitootedisaini ülesanne
Hinnatakse analüüsivõimet, lahenduse leidlikkust, kasutaja sõbralikkust, disaini- ja kompositsioonioskust, visuaalset ja kirjalikku kommunikatsiooni.

Eksamiülesannete esitlus: 07.07.2023 kell 9:30–17:00 (intervall: 10 min) Põhja pst 7- A306. Individuaalne vestluse aeg saadetakse kandidaadile meilile.
Vestlusel tutvub komisjon kodus tehtud 2. ja 3. eksamiülesandega ja küsib nende kohta küsimusi.


 

Konkursipall koosneb: 3 hindest 10-palli süsteemis.


Vastuvõtulävend
* on 15

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT 2023

Magistriõppe õppekavadega saate tutvuda SIIN

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee