Sisseastumine

Ootame neid, kes

  • soovivad teada saada, miks ja kuidas meid ümbritsevad asjad toimivad ja on tehtud;
  • tunnevad huvi maailmas ja disainis toimuva vastu;
  • soovivad õppida mõistma inimese ja tehiskeskkonna vahelisi suheteid.

Ajakava
14.-28.06.2021 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni
28.06.2021 avalduste vastuvõtt Põhja pst 7 kohapeal kell 10–16

Tööstus- ja digitootedisaini erialale kandideerides tuleb SAISis vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale, palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada eelnevalt e-posti aadressile vastuvott@artun.ee.

Ankeediküsimused leiad SIIT.

30.06.-06.07.2021 toimuvad virtuaalselt vestlused ja eksamid,
vastuvõtu tulemused teatatakse läbi SAISi hiljemalt 9. juulil.

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT 2021

õppekava TÖÖSTUS- JA DIGITOOTEDISAIN

BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Üldised vastuvõtutingimused
Riigieksamite nõuded

SISSEASTUMISEKSAMID:

ESIMENE EKSAMIVOOR

Eksamiülesanne 1: objekti analüüs esitatakse SAISis avaldust esitades PDF-failina tähtajaga 28.06.21. Ülesande kirjelduse leiad SIIT

Enne esimest vestlust üles laadida portfoolio:

Igale sisseastujale saadetakse link omanimelisele kaustale Google Drive keskkonnas, kuhu peab üles laadima oma tööd. Soovime näha erinevaid ja mitmekesiseid töid,  maksimaalselt 20 tk (erialased katsetused, joonistused, visandid, fotod, jms):

  • materjalis teostatud tööd või muud mitte digitaalsed tööd, nagu näiteks mööbliese, makett, keraamika, kott, T-särk, raamat, sisekujundus, jms palun pildistage ja laadige üles pildifail (näiteks jpg, pdf, png, gif);
  • arvutiga tehtud digitaalsed disainitööd, kavandid ja muud katsetused, nagu näiteks flaierid, plakatid, logod, postkaardid, koolileht, sotsiaalmeedia ja muud bännerid, muusikaalbumi kaaned, jms laadige üles failidena (näiteks jpg, pdf, png, gif, jt);
  • kõik tööd, mis on veebis nähtavad (veebilehed, videod, animatsioonid, muusikapalad, jms) esitage palun linkidena ühes tekstidokumendis, et komisjon saaks neid vaadata (näiteks YouTube’s, SoundCloudis, Vimeo, vms);
  • näidata võib ka muid tehtud töid (näiteks kunstikooli, -klassi lõputöid), nagu fotod, joonistused, visandid, maalid, kollaažid, mis tuleb üles pildistada ja üles laadida (näiteks jpg, pdf). Palun tee töödest limiteeritud valik, kuna põhirõhk on erialastel töödel;
  • portfoolio võib koosneda eraldi seisvatest failidest või olla koondatud ühte PDFi. Viimasel juhul palume kasutada ainult PDF formaati, mitte teisi slaidiesitluste formaate (keynote, powerpoint jms ei pruugi komisjoni arvutis avaneda).

NB! Palume laadida failid üles laialtlevinud formaatides, et need kindlasti avaneksid ka komisjoni arvutis. Soovitatavad formaadid on näiteks JPG, GIF, TIF, PNG, PDF, video- ja animatsioonide jaoks MOV, MP4; muusika- ja helifailideks MP3, WAV. Mitte üles laadida formaate nagu Photoshopi, Illustratori, InDesigni, Rhino, Blender, AfterEffects ja muude kujundusprogrammide toorfaile, kuna komisjonil ei pruugi vastavat tarkvara arvutis olla.

Esimene vestlus:
Toimumisajad: 01.07. ja 02.07.21 kell 9:30–17:00 (intervall: 10 min)

Vestlused toimuvad sel aastal veebivahendusel Zoom keskkonnas. Palun lae oma arvutisse Zoom app (https://zoom.us/download). 29.06.21 saadetakse Sulle sinu vestluse aeg ning link Zoomi keskkonda.

Palun ole vestluseks valmis vähemalt 15 minutit enne Sinu aega ning arvesta võimalusega, et vestluste graafik võib nihkuda. Palun testi juba paar päeva enne vestlust oma kaamerat, mikrofoni, kõrvaklappe, internetiühendust – veendu, et kõik toimib. Kui Sul esineb tehnilisi probleeme, siis võta koheselt ühendust osakonnaga merilin.kuklas@artun.ee ning üritame leida lahenduse.

Vestlusel vaatab ja arutleb komisjon veebivahendusel Sinu üles laetud töid. Samuti soovime kuulda läbimõeldud põhjendusi erialavalikule – miks soovid just tööstus- või digitootedisaini õppima tulla.

TEINE EKSAMIVOOR

Eksamiülesanne 2: tootedisaini ülesanne
Toimumisaeg: 05.–06.07.2021
Kodus tegemiseks. Lae üles enne teist vestlust 06.07.2022 kell 16.00.

Eksamiülesanne 3: digitootedisaini ülesanne
Toimumisaeg: 05.–06.07.2021
Kodus tegemiseks. Lae üles enne teist vestlust 06.07.2020 kell 16.00.

Eksamiülesannete esitlus: 07.07.2021 kell 9:30–17:00 (intervall: 10 min)
Teise vooru virtuaalsel vestlusel vaatab komisjon kodus tehtud ülesandeid ning küsib nende kohta küsimusi.

Konkursipall koosneb: 3 hindest 10-palli süsteemis.


Vastuvõtulävend
* on 8

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT 2021

Õppekava TOOTEDISAIN

MA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Sisseastuja esitab koos avaldusega:

Portfoolio palume üles laadida PDF formaadis, maht kuni 20 Mb. Kui portfoolio sisaldab videoformaadis töid, tuleb need portfoolios esitada toimiva veebilingina.

 

Kõik nõutud lisad tuleb lisada 28. juuniks oma avaldusele SAISis.


Vestlus

Vestlused toimuvad 05.07.2021 algusega kell 10. Individuaalse vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-ist, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt. Hiljemalt 4. juulil saadetakse meilile link Zoomi keskkonda.

Vestluse käigus selgub kandidaadi vastavus hindamiskriteeriumites kirjeldatud nõuetele. Hinnatakse kandidaadi seotust ja arusaama tootedisaini erialast, eelnevat erialast kogemust, eesmärk, miks ta soovib omandada tootedisaini magistrikraadi ja magistritöö esialgse temaatika ja uuritava probleemi sobivust, praktilisi oskused, ideede visualiseerimise ja prototüüpimise oskust.

Konkursipall koosneb 1 hindest 10 punkti süsteemis.

Vt ka https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee