Sisseastumine

Ootame neid, kes

 • soovivad õppida mõistma ja kujundama inimese ja tehiskeskkonna vahelisi suheteid;
 • tahavad arendada kriitilist mõtlemist ning kes tunnevad huvi maailmas ja disainis toimuva vastu;
 • soovivad luua, katsetada, kel on isu praktilist laadi tulemuse järgi;
 • on empaatilised ja kes on avatud koostööle.

NB! EKA tööstus- ja digitootedisain kuulub nende õppekavade hulka, mille õppijatel on võimalik teatud tingimustel taotleda Töötukassast tasemeõppes osalemise toetust. Lisainfo ja tingimused SIIN.

 

Ajakava

 • 13.–27. juunil saab avaldusi esitada SAIS-is kuni 23:59
 • 13., 20. ja 27. juunil kl 10:00–16:00 võetakse avaldusi vastu Põhja pst 7-D206

  NB! Tööstus- ja digitootedisaini erialale kandideerides tuleb SAISis vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale, palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada eelnevalt e-posti aadressile vastuvott@artun.ee. Ankeediküsimused leiad SIIT.

 • 30.juuni– 5. juuli toimuvad vestlused ja sisseastumiseksamid
 • Hiljemalt 8. juulil teatakse SAIS-is vastuvõtu tulemused
 • 11. juuli õppima tulemise kinnitamise tähtaeg SAISis

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT 2022

õppekava TÖÖSTUS- JA DIGITOOTEDISAIN

 • BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.
 • Bakalaureuseõppesse saavad kandideerida kõik, kellel on keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon (nt kutsekeskharidus). Üldised vastuvõtutingimused
 • Kandideerimiseks peab olema sooritatud eesti keele/eesti keel teise keelena riigieksam minimaalselt 50/75 punktile ja inglise keele tulemus B1 tasemele. Riigieksamite täpsed nõuded

ENNE VESTLUST:

Eksamiülesanne 1: objekti analüüs esitatakse SAISis avaldust esitades PDF-failina tähtajaga 27.06.22. Ülesande kirjelduse leiad SIIT

Hinnatakse analüüsivõimet, üldkultuuri- ja disainialaseid teadmiseid,  info struktureerimise võimet ja vormistust,  kirjalikku eneseväljendust.

 

Igale sisseastujale saadetakse link omanimelisele kaustale Google Drive keskkonnas, kuhu peab üles laadima oma tööd (portfoolio) tähtajaga 28. juuni kell 13:00. Soovime näha erinevaid ja mitmekesiseid töid,  maksimaalselt 20 tk (erialased katsetused, joonistused, visandid, fotod, jms):

 • materjalis teostatud tööd või muud mitte digitaalsed tööd, nagu näiteks mööbliese, makett, keraamika, kott, T-särk, raamat, sisekujundus, jms palun pildistage ja laadige üles pildifail (näiteks jpg, pdf, png, gif);
 • arvutiga tehtud digitaalsed disainitööd, kavandid ja muud katsetused, nagu näiteks flaierid, plakatid, logod, postkaardid, koolileht, sotsiaalmeedia ja muud bännerid, muusikaalbumi kaaned, jms laadige üles failidena (näiteks jpg, pdf, png, gif, jt);
 • kõik tööd, mis on veebis nähtavad (veebilehed, videod, animatsioonid, muusikapalad, jms) esitage palun linkidena ühes tekstidokumendis, et komisjon saaks neid vaadata (näiteks YouTube’s, SoundCloudis, Vimeo, vms);
 • näidata võib ka muid tehtud töid (näiteks kunstikooli, -klassi lõputöid), nagu fotod, joonistused, visandid, maalid, kollaažid, mis tuleb üles pildistada ja üles laadida (näiteks jpg, pdf). Palun tee töödest limiteeritud valik, kuna põhirõhk on erialastel töödel;
 • portfoolio võib koosneda eraldi seisvatest failidest või olla koondatud ühte PDFi. Viimasel juhul palume kasutada ainult PDF formaati, mitte teisi slaidiesitluste formaate (keynote, powerpoint jms ei pruugi komisjoni arvutis avaneda).

NB! Palume laadida failid üles laialtlevinud formaatides, et need kindlasti avaneksid ka komisjoni arvutis. Soovitatavad formaadid on näiteks JPG, GIF, TIF, PNG, PDF, video- ja animatsioonide jaoks MOV, MP4; muusika- ja helifailideks MP3, WAV. Mitte üles laadida formaate nagu Photoshopi, Illustratori, InDesigni, Rhino, Blender, AfterEffects ja muude kujundusprogrammide toorfaile, kuna komisjonil ei pruugi vastavat tarkvara arvutis olla.

ESIMENE EKSAMIVOOR: VESTLUS Zoomis

Toimumisajad: 30. juuni ja 1. juuli 2022 (intervall: 10 min) Individuaalse vestluse aja leiab kandidaat SAIS-ist avalduse juurest.

Vestlused toimuvadveebivahendusel Zoom keskkonnas. Palun lae oma arvutisse Zoom app (https://zoom.us/download). 28.06.22 saadetakse Sulle link Zoomi keskkonda.

Palun ole vestluseks valmis vähemalt 15 minutit enne Sinu aega ning arvesta võimalusega, et vestluste graafik võib nihkuda. Palun testi juba paar päeva enne vestlust oma kaamerat, mikrofoni, kõrvaklappe, internetiühendust – veendu, et kõik toimib. Kui Sul esineb tehnilisi probleeme, siis võta koheselt ühendust osakonnaga merilin.kuklas@artun.ee ning üritame leida lahenduse.

Vestlusel vaatab ja arutleb komisjon veebivahendusel Sinu üles laetud töid. Samuti soovime kuulda läbimõeldud põhjendusi erialavalikule – miks soovid just tööstus- või digitootedisaini õppima tulla.


TEINE EKSAMIVOOR: KODUS ETTEVALMISTATAVAD ÜLESANDED

Teise vooru pääsenud sisseastujate e-posti aadressile saadetakse kodused ülesanded hiljemalt 2. juuli hommikuks. Tööd tuleb üles laadida varasemalt kasutatud Google Drive kausta 03.07.2022 hiljemalt kell 23:59.

Eksamiülesanne 2: tootedisaini ülesanne
Hinnatakse analüüsivõimet, lahenduse leidlikkust, tehnilist taiplikkust, disaini- ja kompositsioonioskust, visuaalset ja kirjalikku kommunikatsiooni.

Eksamiülesanne 3: digitootedisaini ülesanne
Hinnatakse analüüsivõimet, lahenduse leidlikkust, kasutaja sõbralikkust, disaini- ja kompositsioonioskust, visuaalset ja kirjalikku kommunikatsiooni.

Eksamiülesannete esitlus: 05.07.2022 kell 9:30–17:00 (intervall: 10 min) Individuaalne vestluse aeg saadetakse kandidaadile meilile.
Teise vooru virtuaalsel vestlusel vaatab komisjon kodus tehtud ülesandeid ning küsib nende kohta küsimusi.


 

Konkursipall koosneb: 3 hindest 10-palli süsteemis.


Vastuvõtulävend
* on 15

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

MAGISTRIÕPPESSE 2022 õa VASTUVÕTTU EI TOIMU

Õppekava TOOTEDISAIN

MA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.

Sisseastuja esitab koos avaldusega:

Portfoolio palume üles laadida PDF formaadis, maht kuni 20 Mb. Kui portfoolio sisaldab videoformaadis töid, tuleb need portfoolios esitada toimiva veebilingina.

Kõik nõutud lisad tuleb lisada 28. juuniks oma avaldusele SAISis.


Vestlus

Vestlus toimub 05.07.2021 algusega kell 10. Individuaalse vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-ist, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt. Hiljemalt 4. juulil saadetakse meilile link Zoomi keskkonda.

Vestluse käigus selgub kandidaadi vastavus hindamiskriteeriumites kirjeldatud nõuetele. Hinnatakse eesmärki, miks kandidaat soovib omandada tootedisaini magistrikraadi ja magistritöö esialgse temaatika ja uuritava probleemi sobivust, kandidaadi seotust ja arusaama tootedisaini erialast ja eelnevat erialast kogemust.

Konkursipall koosneb 1 hindest 10 punkti süsteemis.

Vastuvõtulävend* on 7
* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Vt ka https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee