Sisseastumine

Ootame neid, kes

  • soovivad teada saada, miks ja kuidas meid ümbritsevad asjad toimivad ja on tehtud;
  • tunnevad huvi maailmas ja disainis toimuva vastu;
  • soovivad õppida mõistma inimese ja tehiskeskkonna vahelisi suheteid.

 

Ajakava

15.-29.06.2020 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni

29.06.2020 avalduste vastuvõtt Põhja pst 7 kohapeal kell 10:00-16:00

Tööstus- ja digitootedisaini erialale kandideerides tuleb SAISis vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale siis palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada eelnevalt e-posti aadressile vastuvott@artun.ee

Ankeediküsimused leiad SIIT

01.-07.07.2020 kohapeal toimuvad vestlused ja eksamid

Vastuvõtu tulemused teatatakse läbi SAISi hiljemalt 10. juulil.

 

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT 2020

õppekava TÖÖSTUS- JA DIGITOOTEDISAIN

BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Üldised vastuvõtutingimused

Riigieksamite nõuded

SISSEASTUMISEKSAMID:

Eksamiülesanne 1: objekti analus täidetakse SAISis avaldust esitades.

Vestlus

Toimumisajad: 01.07.20 ja 02.07.20 kell 10–17 (intervall: 15 min) Põhja pst 7- C308.

Vestlused toimuvad paari kaupa. Vestluste ajad leiavad sisseastujad SAIS-ist, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Vestlusele tuleb kaasa võtta: portfoolio, kus on maksimaalselt 12 varasemalt tehtud tööd (joonistused, maalid, eskiisid, erialased katsetused/ideevisandid, fotod või maketid).

Tehtud töid võib esitleda ka digitaalselt. Sellisel juhul tuleb arvuti ise kaasa võtta või saata portfoolio (pdf-kujul või veebilehena) päev varem aadressile tootedisain@artun.ee.

Vestlusvooru läbinud sisseastujad, kes pääsevad järgmisesse vooru, avaldatakse hiljemalt 03.07.20 SAIS-is.

Teine eksamivoor: sisseastumiseksamid kohapeal

Eksamiülesanne 2: tootedisaini ülesanne

Toimumisaeg: 06.07.2020 kell 10–12

Eksamile võtta kaasa: värvi- või viltpliiatsid, must marker või vildikas, joonlaud

Eksamiülesanne 3: digitootedisaini ülesanne

Toimumisaeg: 06.07.2020 kell 13–16

Eksamile võtta kaasa: harilik pliiats, värvi- või viltpliiatsid, must tintenpen või peenike marker, joonlaud

Eksamiülesannete esitlus: 07.07.2020 kell 9–13

 

Konkursipall koosneb: 3 hindest 10-palli süsteemis.

Vastuvõtulävend* on 8

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT 2020

õppekava TOOTEDISAIN

MA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Sisseastuja esitab koos avaldusega:

Kõik nõutud lisad tuleb lisada oma avaldusele SAISis.

Vestlus toimub 06.07.2020 algusega kell 10.00 Põhja pst 7-C308

Individuaalse vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-ist, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Vestluse käigus peaks selguma kandidaadi vastavus hindamiskriteeriumites kirjeldatud nõuetele.

Hinnatakse kandidaadi seotust ja arusaama tootedisaini erialast, eelnevat erialast kogemust, eesmärk, miks ta soovib omandada tootedisaini magistrikraadi ja magistritöö esialgse temaatika ja uuritava probleemi sobivust, praktilisi oskused, ideede visualiseerimise ja prototüüpimise oskust.

Konkursipall koosneb 1 hindest 10 punkti süsteemis.

Vt ka https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee