Sisseastumine

Ootame neid, kes

 • soovivad õppida mõistma ja kujundama inimese ja tehiskeskkonna vahelisi suheteid;
 • tahavad arendada kriitilist mõtlemist ning kes tunnevad huvi maailmas ja disainis toimuva vastu;
 • soovivad luua, katsetada, kel on isu praktilist laadi tulemuse järgi;
 • on empaatilised ja kes on avatud koostööle.

NB! EKA tööstus- ja digitootedisain kuulub nende õppekavade hulka, mille õppijatel on võimalik teatud tingimustel taotleda Töötukassast tasemeõppes osalemise toetust. Lisainfo ja tingimused SIIN.

 

Ajakava

 • 01.02.– 27.06.2024 saab avaldusi esitada SAIS-is kuni 23:59
 • 17., 26. ja 27.06.2024 kl 10.00–16.00 võetakse avaldusi vastu Põhja pst 7, ruumis D206. NB! Tööstus- ja digitootedisaini erialale kandideerides tuleb SAISis vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale, palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada eelnevalt e-posti aadressile vastuvott@artun.ee. Ankeediküsimused leiad SIIT.
 • 02.– 05.07.2024 toimuvad vestlused ja sisseastumiseksamid
 • Hiljemalt 05.07.2024 teatakse SAISis vastuvõtu tulemused

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT 2024

õppekava TÖÖSTUS- JA DIGITOOTEDISAIN

 • BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.
 • Bakalaureuseõppesse saavad kandideerida kõik, kellel on keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon (nt kutsekeskharidus). Üldised vastuvõtutingimused
 • Kandideerimiseks peab olema sooritatud eesti keele/eesti keel teise keelena riigieksam minimaalselt 40/75 punktile ja inglise keele tulemus B1 tasemele. Riigieksamite täpsed nõuded

ESIMENE VOOR:

SAISi tuleb laadida portfoolio ja essee teemal „Disainer tänases maailmas.” Maht min 1800 tm. Mõtestada lahti disaineri roll tänases maailmas. Milline on disaineri ülesanne, mida saaks disainer maailma paremaks muutmiseks teha. Millised on tänase maailma probleemid.

Iga sisseastuja loob omanimelise kausta Google Drive keskkonda, kuhu peab üles laadima oma tööd (portfoolio). Link tuleb lisada avaldusele. 

Koondada tööd kokku ühte slaidi esitlusse. Portfoolio esitada ainult PDF formaadis. Max maht 40MB.
Lisada iga töö kohta aastaarv ja paarilauseline selgitus. Selgita, mille raames töö on tehtud, iseseisev, koolitöö vmt.
Materjalis teostatud tööd, nt mööbel, keraamika, esita fotona, mille taust on neutraalne. Kirjeldada kahe lausega töö peamist ideed.
Arvutiga tehtud digitaalsete tööde kohta, nt veebileht, animatsioon jne, lisada portfooliosse kuvatõmmised ja link veebiaadressile.
Oodatud on ka fotod, joonistused, visandid, maalid, kollaažid. Teha valik, portfolio põhirõhk on erialastel katsetustel.

Esitatud portfoolio ja essee alusel valib vastuvõtukomisjon välja kandidaadid, kes lubatakse sisseastumiseksamitele.


TEINE VOOR: SISSEASTUMISEKSAMID

Eksamiülesanne 2: tootedisaini ülesanne 02.07.2024 9.00-13.00 ruum A502, A503
Hinnatakse analüüsivõimet, lahenduse leidlikkust, tehnilist taiplikkust, disaini- ja kompositsioonioskust, visuaalset ja kirjalikku kommunikatsiooni.

Eksamiülesanne 3: digitootedisaini ülesanne 02.07.2024 14.00-18.00 ruum A502, A503
Hinnatakse analüüsivõimet, lahenduse leidlikkust, kasutaja sõbralikkust, disaini- ja kompositsioonioskust, visuaalset ja kirjalikku kommunikatsiooni.

Eksamiülesannete esitlus: 04.07.2024 kell 9:30–17:00 (intervall: 10 min) Põhja pst 7- A503. Individuaalne vestluse aeg saadetakse kandidaadile meilile.
Vestlus toimub EKAs kohapeal. Vestlusel tunneb komisjon huvi eksamiülesannete 2 ja 3 lahenduste vastu. Vestlusel vaatab ja küsib komisjon täiendavaid küsimusi eksamiülesande 1 kohta. Portfolio+essee. Samuti soovime kuulda läbimõeldud põhjendusi erialavalikule – miks soovid just tööstus- või digitootedisaini õppima tulla.
Palume vestluseks valmis olla 15 minutit enne planeeritud aega ning arvestada võimalusega, et vestluste graafik võib nihkuda.


Konkursipall koosneb: 3 hindest 10-palli süsteemis.

 

Kandideerimislävend*: 15

* kandideerimislävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Kandideerimislävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

 

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT 2024

Magistriõppe õppekavadega saate tutvuda SIIN

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, ruum D206

helen.jyrgens@artun.ee