Digitootedisaini suund

Inimese suhtlus tehnoloogiaga

Digitootedisain on Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonna kõige uuem eriala ning seal õpetatakse looma digitehnoloogial põhinevaid tooteid ja teenuseid. Digitootedisainer kujundab inimese ja tehnoloogia suhtlust, luues näiteks mobiili- ja veebirakendusi ning isesõitvate autode ja robotite kasutajaliideseid, aga ka e-teenuseid ja interaktiivseid näitusi.

Tööjõuturul enim vajatud disainerid

Digitootedisaini eriala lõpetajad on tööjõuturul ühed enim vajatud disainerid (OSKA uuring, 2019). Kolmeaastase bakalaureuseõppe eesmärk on koolitada novaatoreid – avatud ja ettevõtliku hoiaku ning sotsiaalse vastutusega disainereid.

Sisseastumisinfo leiad SIIT.

Tutvu meie tegemistega Instagramis ja Facebookis.

Eriala

Värkvõrk, tehisintellekt, liit- ja virtuaalreaalsus, suurandmed ning teised tehnoloogiad muudavad lähiaastatel radikaalselt inimeste tarbimis-, loomis- ja majandamisviise. Digitootedisainerid on selle protsessi keskmes. Nende ülesanne on muuta keeruline tehismaailm ning sellest lähtuv info kasutaja jaoks võimalikult lihtsasti ja meeldivalt navigeeritavaks.

Digitooted sünnivad valdkonnaüleses koostöös, milles on tähtis osa suhtlusoskusel ja tiimitööl. Uudishimulikkus ja empaatia on digitootedisaineri olulised iseloomujooned. Ta aitab analüüsida probleemistikku ja lööb kaasa äriidee otsingutel. Ta on loov probleemilahendaja, kes prototüübib ja testib toodet, arendades nii edasi ka lahenduse tuumideed. 

Digitootedisainer loob samm-sammult hea kasutajakogemusega toote ja kujundab selle kasutajaliidese. Tema töö on vaheldusrikas: ta saab palju joonistada ja disainida, aga ka suhelda kolleegide ja kasutajatega.

Digitootedisaini õppijal on võimalus keskenduda 

  • kasutajaliidese visuaalsele disainile (UI), 
  • kasutajakogemuse disainile (UX) või 
  • kasutajauuringutele.

Digitootedisainerid leiavad rakendust väga erinevates ettevõtetes alates ehitus- ja tervishoiuettevõtetest kuni mängutööstuses tegutsejateni. Eestis on palju idufirmasid ja IT-ettevõtteid, kelle äriedu sõltub just heast disainist. Samuti vajab paremat kasutajakogemust enamik Eesti e-riigi kasutajaliidesed.

Õppekava

Tööstus- ja digitootedisaini bakalaureuseõppe õppekava kahe suuna üliõpilased õpivad esimesel semestril koos, seejärel saab valida õppesuuna. 

Õppes on teooria lõimitud praktikaga. Kaalukal kohal on projektõpe ehk stuudiod, mille käigus lahendatakse reaalse disaineritööga sarnanevaid ülesandeid. Samuti luuakse tooteid eri sihtrühmadele ja õpitakse disainima mitmesugustest tehnoloogiatest lähtudes. 

Et osata teha koostööd IT- ja äriarendusega, õpitakse ka baastasemel programmeerimist ning kolmandal õppeaastal tehakse IT-üliõpilastega ühisprojekt.

Peale häkatonide on õppekavas kaks praktikat, mis annavad üliõpilastele võimaluse end täiendada ja avastada võimalusi väljaspool EKA-t.

Suur osa meie üliõpilastest õpib vähemalt ühe semestri välismaal või käib mõnes sealses disainibüroos praktikal.

Digitootedisaini üliõpilased saavad oma ideede teostamiseks kasutada kõiki EKA töökodasid ja tehnoloogiad alates 3D-printimisest kuni tehistõelisuse (VR) laborini.

Kellena saab töötada?

Digitootedisaini eriala lõpetajad leiavad tööd muu hulgas digitootedisaineri, kasutajakogemuse (UX) disaineri, kasutajaliidese (UI) disaineri, veebidisaineri, kasutajauuringute spetsialisti, teenusedisaineri ja ettevõtjana. Meie vilistlased töötavad näiteks ettevõtetes Pipedrive, Veriff, Cleveron, Elisa, Milrem Robotics ja Trinidad Wiseman.

 

Loe lähemalt: artun.ee/digidisain.

EKA märkmiku prototüüp. Anette Jaanisoo, Anna-Riika Jatsa, Risto Tepper.
TAHVEL arendus. Ane Laande.
Suhtluskava patsiendi lähedasega. Merike Liiva.
Süsteemidisain esitlus. Francesco Duc, Ana Keser, Anette Vanus.
Eesti mõisate andmebaas. Kelly Kaldra, Anna Kisseljova, Ane Laande, Martin McLean, Hanna Samantha Raidma,Gerli Tamm, Lauren Teimann, Ingrid Tärk.
Speculative design. ÜGAN –Ülemiste Generative Adversarial Network. Ane Laande, Martin McLean, Ingrid Tärk.
Mäng. What's the worst thing to do?. Emilia Kagovere.
BA lõputööde kaistmie. Karl Aleksander Kivimägi.
Uudiste portaal. Erik Vorna.
Speculative design. Futuristic VR Clothing. Mihkel Arold, Carol Kottise, Jekaterina Suharenko.
Hariduslik muusikarakendus lastele. Annamaria Rennel.
Liikuvusrakendus. Laura Streimann.
Kohalolu kontrolli rakendus. Laura Streimann.
VR töötuba.
VR töötuba.

Tootedisaineri ankeet: Kristin Silm

Kristin Silm on aktiivne rööprähkleja, kes teeb kõike, korraga ja koguaeg. Nimi: Kristin Silm Positsioon: Tudeng Seos EKAga: 2. kursuse digitootedisaini tudeng, üliõpilasesinduse liige, protolabori assistent 1. ...

Tootedisaineri ankeet: Kaisa Uik

Nimi: Kaisa Uik Positsioon: tulevane UX disainer, disaini töötubade läbiviija Seos EKAga: digitootedisaini 3. kursuse tudeng Millised projektid sul hetkel käsil on? Hetkel olen ...

Tootedisaineri ankeet: Karolin Eks

Veebruari ankeedis tutvustame teise kursuse digitootedisaini tudengit Karolin Eksi, kes on aktiivne nii tundides kui tudengielus, hea suhtleja ja promootor. Nimi:  Karolin Eks Positsioon: rännumees Seos EKAga: 2. kursuse ...

Meie Vanalinn: Vanalinna Seltsi hetkeseis ja tulevikuvisioon

Kursuse “Koosloome ning kogukonnad” raames tegid Eesti Kunstiakadeemia tööstus- ja digitootedisaini eriala 2. ning 3. kursuse tudengid koostööd Vanalinna Seltsiga.

Ane Laande ja Helen Bender rahvusvahelise disainivõistluse võitjate seas

Rahvusvahelise disainivõistluse võitis neljaliikmeline rühm – Ane Laande ja Helen Bender Eesti Kunstiakadeemia digitaalse tootedisaini osakonnast ning Karl-Martin Voovere ja Markus Marandi Tartu Ülikooli ...

Tootedisaineri ankeet: Anette Jaaniso

Oktoobri tootedisaineri ankeet viib meid Anette Jaanisoga digimaastikule. Seniste digitaalsete katsetuste puhul on Anettet köitnud kõige enam mängude maailm. Neid on tal esile tuua lausa 3 –  ...

Tööstus- ja digitootedisaini tudengite õppereis Soome

Septembri viimastel päevadel käisid EKA tööstus- ja digitootedisaini 2. kursuse tudengid  intensiivkursuse Sustainable Tourism and Mobility raames õppereisil Soomes. Kursus toimus koostöös Aalto Ülikooli ja Vilniuse ...

Tootedisaineri ankeet: Mõtus Lõmaš Kama

Tootedisaineri ankeet alustab uuel õppeaastal veel eelmise aasta järelvõngetes. Septembri ankeedi täitis värske BA vilistlane (2022) Mõtus Lõmaš Kama. Õppinud tööstusdisaini erialal, on tema ...

Rotalia Foundation (USA) stipendiumi saab 1 Eesti Kunstiakadeemia tudeng

Eraannetustel põhinev Rotalia Foundation (USA, Seattle) andis reedel 2. septembril 2022 avalik- õiguslike ülikoolide tudengitele üle 2022/2023. õppeaasta stipendiumid a’ 2000€ õppeaastaks. Eesti Kunstiakadeemiast saab ...

Tootedisaineri ankeet: Ingrid Tärk

Uus kuu, uus ankeet, uus nägu – seekord täitis tootedisaineri ankeedi 2. kursuse digitootedisaini tudeng Ingrid Tärk. Ingrid on sidunud omavahel oma reisikire ja disainialased teadmised olles ...

Disainitudengite meisterdamise töötoad Ukraina lastele

Tootedisaini tudengid korraldasid eelmisel nädalal loova meisterdamise töötoa Ukraina põgenikest lastele ja emadele. Tudengid võtsid Ukraina pered vastu oma kodustuudio pinnal, koos emadega ...

Tootedisaineri ankeet: Katrin Selin

Toome kevadist värskust taas 1. kursuse tudengite mõtete läbi – märtsikuise tootedisaineri ankeedi täitis tööstusdisaini suunalt Katrin Selin. Ta on tõenäoliselt üks eeskujulikemaid õpilasi. Katrin ...

Külalislektori ankeet: Meghan Lazier

Tootedisaini osakonda külastab kevadsemestril külalislektor Meghan Lazier Washington DC-st. Talle on südamelähedane inimkesksete süsteemide loomine disainikaugetes valdkondades: omavalitsuses, panganduses ja ...

Tootedisaineri ankeet: Mark Uustalu

Kevadsemestri alguses anname võimaluse oma mõtteid jagada ka tootedisaini värskematel tegijatel – esimese kursuse tudengitel. Mark Uustalu on küll esimese kursuse digisuuna tudeng, kuid sellegi ...

TOOTEDISAINERI ANKEET: VITALI VALTANEN

Jaanuari ankeet toob teieni tootedisaini MA vilistlase Vitali Valtaneni mõtted. Oma lõputööga uuris Vitali

Tootedisaineri ankeet: Emilia Kagovere

Detsembrikuise tootedisaineri ankeedi täitis Emilia Kagovere – digisuuna kolmanda kursuse tudeng, kes ei karda väljakutseid, kuna näeb neis arenemise võimalust. Viimati pani ta end proovile praktika raames ...

Tootedisaineri ankeet: Merike Liiva

Uus kuu ja uus tootedisaineri ankeet. Sellel korral saate tutvuda meie värske tootedisaini bakalaureuse õppekava vilistlase Merike Liivaga, kes pälvis äsja

Lisainfo

VAATA ÕPPEKAVA