Fotokunsti akadeemia

NB! KURSUS ON TÄITUNUD!

Fotokunsti akadeemia on aastane täiendõppekursus, mis on suunatud kunsti- ja fotograafiahuvilistele, kes soovivad erialaga tutvust teha, ennast täiendada või hiljem sarnasel suunal edasi õppida. Kursuse eesmärk on osalejate silmaringi laiendamine ning baasteadmiste ja oskuste pakkumine seoses nii fotograafiliste väljendusvahendite kasutamisega kaasaegses kunstis kui ka fotograafia praktilis-tehniliste ja visuaal-teoreetiliste aspektidega.

Sihtrühm
Fotograafia- ja kunstihuvilised, kes soovivad erialaga tutvust teha, ennast täiendada või hiljem sarnasel suunal edasi õppida.

Eeldused osalejale
Keskharidus, eesti keele oskus, kasuks tuleb inglise keele oskus, fotokaamera kasutamise oskus baastasemel.

KAVA

 • Fotoanalüüs ja -teooria
 • Fototehnoloogia
 • Fotodokumentalistika
 • Mustvalge analoogfotograafia
 • Fotograafia loominguline projekt
 • Digitaalne pilditöötlus ja värvihaldus
 • Stuudiofotograafia

Õpiväljundid. Kursuse läbinu:

 • oskab kasutada erinevaid kaamerafunktsioone ning teab põhilisi fototehnilisi termineid
 • oskab iseseisvalt töötada stuudiovalgustuse ja muu stuudios kasutatava varustusega
 • oskab kasutada pilditöötluse võimalusi ja fotosid digitaalseks printimiseks ette valmistada
 • oskab iseseisvalt töötada fotopimikus ning ümber käia negatiivide ja fotopaberiga
 • analüüsib kaasaegseid kujutamisviise ja teoste fotoajaloolist konteksti
 • mõistab tähendusloome võimalusi fotograafia meediumis
 • oskab isiklikku kunstiprojekti teostada ja esitleda ning oma sisulisi ja tehnilisi valikuid põhjendada

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, millele saamiseks on õpilane osalenud õppekavas olevate ainete kontakttundides vähemalt 75% ulatuses ning sooritab ja esitab igas aines õigeaegselt arvestuse saamiseks nõutava iseseisva töö. Arvestuse sisuks on õpimapp tehtud fotodega, essee, fotoprojekti esitlus või muu eelnevalt kokkulepitud formaat. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus peale kirjaliku tagasiside täitmist.

Vajalikud töövahendid
Fotokaamera omamine või püsiv kasutamise võimalus terve õppeaasta vältel. Arvuti ja programmi Adobe Photoshop kasutamise võimalus (aine „Digitaalne pilditöötlus ja värvihaldus” raames iseseisva töö tegemiseks).

Õppekava juht
Kristiina Hansen (MA) on lõpetanud EKAs fotograafia osakonna (BA) 2008. aastal ja vabade kunstide teaduskonna (MA) 2012. aastal. 2009. aastal täiendas end vahetusõpingutel Bergenis. Pärast lõpetamist on tegutsenud vabakutselise kunstnikuna ning töötab hetkel EKA fotograafiaosakonnas analooglabori juhatajana.

Juhendajad
Reet Sau (BA), Aivar Pihelgas (MA), Annika Haas (MA), Eva Labotkin (MA), Annika Toots (MA), Hedi Jaansoo (MA) jt.

Eriolukorra lisainfo
Juhul kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju teenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks ning teha vajadusel muudatusi õppekavas. Kursuse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki kursusele registreerunud isikul õigust lepingust taganeda vms.


Aeg: 7. september 2022 kuni 3. juuni 2023 kolmapäeviti kell 18–21 ja laupäeviti kell 11–14
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia õpperuumis B407
Maht: 24 EAP ehk 624 akadeemilist tundi, millest 240 tundi on kontaktõpet ja 384 tundi iseseisvat tööd
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Hind: 2150 eurot
Tasuda on võimalik ka osamaksetena: registreerudes tasutakse registreerimistasu 150 eurot, seejärel tasutakse 29. augustiks 500 eurot, 15. oktoobriks 500 eurot, 14. jaanuariks 500 eurot ja 11. märtsiks 500 eurot. NB! Lisandub osaleja enda poolt tasutav materjalide kulu, mis on 80-150 eurot (olenevalt osaleja valikustest ja materjalikulust).

Registreerumine: kuni 8. august 2022
Registreerudes sõlmib osaleja avatud akadeemiaga koolituslepingu ja kinnitab nõustumist selle tingimustega, millega palume eelnevalt tutvuda sellel lingil.

Soovituslik: motivatsioonikiri ja portfoolio
Motivatsioonikirjas palume mõne lausega kirjeldada enda varasemat kokkupuudet kunstiga, miks soovite kursusel osaleda ja millises suunas areneda. Portfoolios palume võimalusel esitada kaks lühikest pildiseeriat.

Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud