Kujundusgraafika 2021/2023


Kujundusgraafika kursuse eesmärk on anda õppurile teadmised, praktilised oskused ja vilumused töötamiseks erialadel, kus kasutatakse graafikat, kujundusprogramme ja kujundusoskusi erinevatel otstarvetel ning valmistada ette laialdaste oskustega kujundusgraafikuid, kes valdavad ainet ja kelle praktilised oskused on vastavuses tööturu nõuetega.

Sihtrühm

Kõik huvilised, kes soovivad töötada reklaami- või disainibüroos assistendina, teabegraafika koostajana, trükikojas trükimaterjalide ettevalmistajana, meediaväljaandes tarbegraafika materjalide koostajana, kirjastuses küljendajana.

Eeldused osalemiseks 

Keskharidus ja algtasemel arvutikasutusoskus, eesti keel.

KAVA

Esimesel õppeaastal käsitletavad teemad

 • Arvutiõpe (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop)
 • Kompositsioon
 • Joonistus, visualiseerimine
 • Värv ja maalikunst
 • Kujundusgraafika keel
 • Visuaalkultuuri ajalugu
 • Diagraafika I
 • Tüpograafika
 • Fotograafia

Kokku 240 tundi.

Teisel õppeaastal käsitletavad teemad

 • Arvutiõpe (Adobe InDesign, Adobe Animate)
 • Diagraafika II
 • Digitaalne illustratsioon I ja II
 • Märgi taksonoomia
 • Erikujuline trükis
 • Pre-pressi tehnoloogia
 • Firmastiil
 • Reklaamgraafika
 • Graafika ja muusika
 • Veebilehe kujundus

Iga aine lõpeb arvestusega, mille sisuks on kas tehtud tööde esitlus või väike teadmiste kontroll. Kokku 240 akadeemilist tundi.

Vaata õppekava

Õpiväljundid. Õppekava läbinu:

 • orienteerub erialases terminoloogias, teoorias, materjalis ja töövõtetes
 • on võimeline töötama disaineri assistendina ja teabegraafika spetsialistina nii üksi kui ka meeskonnas
 • tunneb ja mõistab graafilise kujunduse toimemehhanisme, oskab neid rakendada
 • oskab koguda, selekteerida, analüüsida ja kriitiliselt hinnata erialast informatsiooni
 • oskab kriitiliselt hinnata enese ja teiste kujundusgraafikute loomingut
 • oskab genereerida loomingulisi ideid, teha eksperimente, leida ebakonventsionaalseid lahendusi
 • oskab arendada ideid ja viia need kommunikeerumisvõimelise füüsilise vormini
 • on võimeline tegelema disainiloomega praktilisel tasandil
 • oskab esitleda oma loomingut klientidele ja avalikkusele
 • on võimeline töötama nii individuaalselt kui ka kollektiivis

Hindamismeetod

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on teadmiste test ja praktiliste ülesannete lahendamine. Arvestusele saamiseks on vaja eelnevalt kõik õppekava ained nõutavas mahus läbida. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus peale kirjaliku tagasiside täitmist.

Õppekava koostaja

Õppekava koostanud Villu Järmut on lõpetanud ERKI tööstuskunsti eriala aastal 1974. Samast aastast alustas ta ERKI graafilise disaini õppejõuna, 1993. aastast on ta Tallinna Kunstiülikooli (hiljem EKA) meediagraafika ja graafilise disaini professor, 2013. aastast emeriitprofessor. Ta on Eesti Kujundusgraafikute Liidu liige.

Juhendajad

Villu Järmut (emeriit prof.), Maris Lindoja (MA), Arno Mäger (MA), Marko Levin (BA), Joonas Sildre (MA), Maria Sildjarevitš (MA), Elvira Mutt (MA), Sergei Didõk (MA), Heiki Terras (MA), Margus Haavamägi (MA), Marge Robam (MA).

Eriolukorra lisainfo

Juhul kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju teenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks ning teha vajadusel muudatusi õppekavas. Kursuse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki kursusele registreerunud isikul õigust lepingust taganeda vms.


Aeg: 4. september 2021 kuni 13. mai 2023 laupäeviti kell 10–17 (lõunapaus kell 13–13.30)
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia
Maht: 48 EAP / 1248 akadeemilist tundi, millest 480 tundi on kontaktõpet ja 768 tundi iseseisvat tööd
Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Hind: 3700 eurot
Tasuda on võimalik ka osamaksetena: esimesel õppeaastal registreerudes tasutakse registreerimistasu 150 eurot, seejärel tasutakse 23. augustiks  425 eurot, 23. oktoobriks 425 eurot, 15. jaanuariks  425 eurot ja 12. märtsiks  425 eurot. Teisel õppeaastal tasutakse 23. augustiks  465 eurot, 23. oktoobriks  460 eurot, 15. jaanuariks  465 eurot ja 12. märtsiks 460 eurot.

KANDIDEERIMINE

Kujundusgraafika kursusele on võimalik kandideerida kuni 10. augustini. Otsused teatatakse kõikidele kandideerijatele 13. augustil meili teel. Valituks mitte osutumisel tehakse ettemaksu tagasikanne, mis laekub hiljemalt 27. augustiks. Kandideerides sõlmib osaleja avatud akadeemiaga koolituslepingu ja kinnitab nõustumist selle tingimustega, millega palume eelnevalt tutvuda sellel lingil.

Gorbunova1__min
Gorbunova2_min
Karu1__min
Karu2__min
Karu3__min
Kyla1__min
Kyla2__min
Linberg1__min
Linberg2__min
Pent1__min
Pent2__min
Rebane1__min
Rebane2__min
Samuel__min
Samuel3__min
SamuelAudi__min
SamuelFanta__min
Sirjajeva1__min
Sirjajeva2__min
Sirjajeva3
Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud