Kunstikultuuri eelakadeemia

Kunstikultuuri eelakadeemia on mõeldud noortele vanuses 16 kuni 26, kes soovivad astuda Kunstikultuuri teaduskonna bakalaureuseõppe erialadele muinsuskaitse ja konserveerimine või kunstiteadus.

Tutvustame valikut mõlemat eriala puudutavatest teemadest, millele lähenetakse nii teoreetilisest kui praktilisest vaatepunktist. Samuti on kursusele teretulnud teiste visuaalkultuuri erialade huvilised, kes sooviksid oma silmaringi laiendada.

Kursuse jooksul tutvutakse muinsuskaitse ja konserveerimise ning kunstiteaduse eriala ühendavate teemadega. Õpime analüüsima pilti, ruumi ja monumentaalkunsti nii kunstiteaduse kui muinsuskaitse perspektiivist lähtuvalt. Töötame praktiliste ülesannete kaudu erinevate materjalidega ning harjutame oma tööde ja mõtete tutvustamist ja esitlemist.

Kursus lõpeb grupitööna valminud objektianalüüsi esitlusega. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.


Kunstikultuuri eelakadeemia läbinu

  • on tutvunud erinevate analüüsimeetodite (pildianalüüs, monumentaalkunstiteoste analüüs, ruumianalüüs), tehnikate ja materjalidega
  • on teadvustanud nii kunstiteaduse kui muinsuskaitse ja konserveerimise eriala mitmekülgsust ja uurimisteemade paljusust
  • oskab analüüsida pilte, monumentaalkunsti, ruumi; püstitada uurimisküsimust, teha grupitööd, esitleda uurimistöö tulemusi 
  • on praktiseerinud analüütilist lähenemist ümbritsevale ruumile, esemetele ja materjalidele

Koordinaatorid
Varje Õunapuu on Eesti kunstiakadeemia doktorant, muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna külalislektor ning seinamaalingute konservaator.

Annika Toots on Eesti Kunstiakadeemia doktorant, fotoajaloo ja -teooria õppejõud ning kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi teadussekretär. 

Juhendajad

  • Gregor Taul on kunstiteadlane ja semiootik, kes kirjutab oma doktoritööd nõukogude perioodi Eesti, Läti ja Leedu avaliku ruumi kunstist.
  • Kadi Sikka on lõpetanud 2014. aastal EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna magistrantuuri ja töötab hetkel Filmiarhiivi peaspetsialistina. 
  • Maivi Kärginen-Kivi on EKA kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi magistrant ning Viimsi Rannarahva Muuseumi teadusjuht, kelle senine põhiuurimisteema on olnud igapäevaelu ja arhitektuur Põhja-Eesti väikesaartel ja rannakülades.
  • Anu Soojärv on lõpetanud 2021. aastal EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna magistrantuuri ja töötab Eesti pedagoogika arhiivmuuseumis peavarahoidjana.
  • Jüri-Martin Lepp lõpetas 2021. aastal EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna bakalaureuseõppe. Hetkel on Jüri-Martin kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudis magistrant ning töötab Eesti Kunstimuuseumis konservaatorina.

Aeg: 18. märtsist 15. aprillini 2023 (kolmapäeviti kell 18–20.15 ja laupäeviti kell 11–14)
Koht: Eesti Kunstiakadeemia, Põhja pst 7, Tallinn
Maht: 29 akadeemilist tundi auditoorset õpet ja 23 akadeemilist tundi iseseisvat tööd, kokku 2 EAPd
Grupi suurus: 12–15 õppurit
Õppekavarühm: kunstiteadus ja muinsuskaitse
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Hind: 180 €

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud