Kunstikultuuri eelakadeemia

Kunstikultuuri eelakadeemia on mõeldud noortele vanuses 16 kuni 26, kes soovivad astuda Kunstikultuuri teaduskonna bakalaureuseõppe erialadele: muinsuskaitse ja konserveerimine või kunstiteadus. Tutvustame valikut mõlemat eriala puudutavatest teemadest, millele lähenetakse nii teoreetilisest kui praktilisest vaatepunktist. Samuti on kursusele teretulnud teiste visuaalkultuuri erialade huvilised, kes sooviksid oma silmaringi laiendada.

Kursuse jooksul tutvutakse muinsuskaitse ja konserveerimise ning kunstiteaduse eriala ühendavate erinevate teemadega. Õpime analüüsima pilti, ruumi ja monumentaalkunsti nii kunstiteaduse kui muinsuskaitse perspektiivist lähtuvalt. Töötame praktiliste ülesannete kaudu erinevate materjalidega ning harjutame oma tööde ja mõtete tutvustamist ning esitlemist.

Kursus lõpeb grupitööna valminud objektianalüüsi esitlusega. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.Kunstikultuuri eelakadeemia läbinu

  • On tutvunud erinevate analüüsimeetoditega (pildianalüüs, monumentaalkunstiteosteanalüüs, ruumianalüüs), tehnikate ja materjalidega
  • On teadvustanud nii kunstiteaduse kui muinsuskaitse ja konserveerimise eriala mitmekülgsust ja uurimisteemade paljusust
  • Oskab analüüsida pilte, monumentaalkunsti, ruumi; püstitada uurimisküsimust, teha grupitööd, esitleda uurimistöö tulemusi 
  • On praktiseerinud ümbritsevale ruumile, esemetele ja materjalidele analüütiliselt lähenemist

Koordinaatorid
Varje Õunapuu on Eesti kunstiakadeemia doktorant, Muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna küĺalislektor ning seinamaalingute konservaator.

Annika Toots on Eesti Kunstiakadeemia doktorant, fotoajaloo ja -teooria õppejõud ning Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi teadussekretär.

Juhendajad
Gregor Taul on kunstiteadlane ja semiootik, kes kirjutab oma doktoritööd nõukogude perioodi Eesti, Läti ja Leedu avaliku ruumi kunstist.

Kadi Sikka on lõpetanud 2014. aastal  EKA Muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna magistrantuuri ja töötab hetkel Filmiarhiivi peaspetsialistina. 

Maivi Kärginen-Kivi on EKA Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi magistrant, Viimsi Rannarahva Muuseumi teadusjuht, kelle senine põhiuurimisteema on olnud igapäevaelu ja arhitektuur Põhja-Eesti väikesaartel ja rannakülades.

Anu Soojärv on lõpetanud 2021. aastal EKA Muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna magistrantuuri ja töötab hetkel samas osakonnas doktorant–nooremteadurina. Jüri-Martin Lepp lõpetas 2021. aastal EKA Muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna bakalaureuseõppe. Hetkel on Jüri-Martin Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudis magistrant ning töötab Muinsuskaitseametis kunstipärandi nõunikuna.


Aeg: 9. märts – 6. aprill 2024, laupäeviti kell 11–14, kolmapäeviti kell 18–20.15
Koht: Eesti Kunstiakadeemia, Põhja pst 7, Tallinn
Maht: 29 akadeemilist tundi auditoorset õpet ja 23 akadeemilist tundi iseseisvat tööd, kokku 2 EAP-d
Õppekeel: eesti
Õppekavarühm: kunstiteadus ja muinsuskaitse
Grupi suurus: 12-15 õppurit
Hind: 190 €
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496


Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud