Maalikunsti A, B, C… ja Z

NB! KURSUS ON TÄITUNUD!

Kursusel „Maalikunsti A, B, C… ja Z” on maalikunst vahend, et toetada individuaalse visuaalse keele arendamist ning selles ladusalt ja isikupäraselt „kõnelemist”. Ei ole õiget ega valet visuaalsust, head ega halba maalikunsti. Tegeletakse eelkõige pildikeele tundlikkuse ja teadlikkuse kasvatamise ning silma ja käe sünergia harjutamisega. Õppetöö käigus teadvustab osaleja end juhtivaid impulsse ja saavutab nende pildilise väljenduse üle suurema kontrolli.

Sihtrühm
Maalikunstist huvitatud, kes soovivad teha tutvust visuaalse maailma loomisega või end sel alal täiendada. Visuaaltööstuses tegutsevad inimesed, kelle põhifookus langeb teistele meediumitele, kuid kes tahaksid arendada maali kaudu oma eripärast käekirja ja pildikeelt.

Eeldused osalemiseks
Keskharidus, eesti keel.

Kursus koosneb viiest moodulist. Iga moodul lõpeb arvestusega, mille sisuks on tehtud tööde esitlus. Vajalikud materjalid võtab osaleja ise kaasa. Juhendajad toetavad osaleja eksperimentaalse visuaalsuse otsinguid, kogemusmaailma laienemist, teadmiste ja oskuste kujunemist maalikunsti alal ning teadliku ja eristuva pildikeele leiutamist. Seda õpitud keelt saab hiljem kasutada ka mujal visuaaltööstuses.

Infoühiskond kasutab järjest enam visuaalseid väljendusvahendeid – pilte on nii staatilisi kui ka liikuvaid, kahe- ja kolmemõõtmelisi, dokumentaalseid ja fiktiivseid. Meie elukeskkond on ümbritsetud pildilistest identiteetidest, mis jõuavad hoogustuvas tempos tulevate sõnumitena igaüheni. Kui me visuaalse info ühikuid enam teineteisest ei erista, muutub see eristamatuks vooluks, mille üle ei ole kontrolli.

Kaasaegne maalikunst reageerib just sellele olukorrale. Olgugi et seda võib pidada vana kooli meediumiks, on nii mõneski mõttes läinud uue, eksperimentaalse ja isikupärase visuaalsuse otsingud uuesti õitsele just siin. Maalija saab nullist luua pildi ja siis selles ise elama asuda. Ta saab kõike ise kujundada ning niiviisi osaleda enese ümber oleva inforuumi loomise protsessis ning muutuda järjest valivamaks, kriitilisemaks ja (enese)teadlikumaks.

Kuidas eristuda oma piltidega maailmas, kus on ehk liiga palju pilte? Sellele vastamiseks läheb kursus „Maalikunsti A, B, C… ja Z” tagasi algusesse, kujutamise algelementide juurde, visuaalse keele n-ö tähestiku loomise juurde. Selleks et leiutada oma sõnad ja keel, katsetatakse võimalikult laia visuaalsuse spektrit, alustades algelementidest – alustades A-st.

KAVA

A – Millised on maalikunsti tehnikad?
Väljendusvahendite teadlik ja eesmärgipärane kasutamine ning pildi kaudu „kõnelemine”. Juhendab Maria Sidljarevitš.

B – Kuidas eksperimenteerida?
Eksperimentaalses võtmes katsetatakse erinevaid kujutamis- ja väljendusviise, maalitehnikaid. Juhendab Saskia Järve.

C – Kuidas pildiga kujutada?
Kuidas maalida asja, keskkonda ja inimest? Kuidas mina suhestun sellega, mida kujutan? Kujutav kunst. Juhendab Lauri Sillak.

. . . – Kuidas õppida teistelt kunstnikelt?
Millega tegelevad teised? Miks? Milline on minu autoripositsioon? Inspireerivad ateljeevisiidid ja näitusekülastused. Juhendab Madli Ehasalu.

Z – Kuidas töötada iseseisvalt?
Osaleja püstitab enesele lähteülesande maaliks või väikeseks seeriaks ning juhendaja toel see teostatakse ja eksponeeritakse.

Õpiväljundid. Kursuse läbinu:

  • oskab maalimisel eksperimenteerida erinevate maalitehnikate, värvusõpetuse ja kompositsiooni võimalustega
  • analüüsib ja mõistab maalikunsti eripära ning selle tugevaid külgi väljendusvahendina
  • demonstreerib enda individuaalset pildikeelt maalina

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on kursuse Z-osas tehtud teosega ühisnäitusel osalemine ja oma autoripositsiooni esitlemine. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus peale kirjaliku tagasiside täitmist.

Vajalikud töövahendid

Vajalikud töövahendid (värvid, lõuendid, pintslid jm) võtab osaleja ise kaasa.

Õppekava juht
Saskia Järve omandas 2009. aastal Eesti Kunstiakadeemias magistrikraadi maalikunsti erialal. Sellest ajast alates õpetab ta EKAs ja kunstikoolis DAK Stuudio. Enamasti figuratiivse maalijana käsitleb ta igapäevaelu sündmusi, keskendudes seejuures inimloomuse keerukusele ja psühholoogiale. Tema loomingus segunevad isikliku elu kaadrid popkultuuri kujundite ja rahvasuus levivate lugudega, mõjudes ühtaegu tuttavlike ja võõrastavatena. www.saskiajarve.com

Juhendajad
Saskia Järve (MA), Maria Sidljarevitš (MA), Lauri Sillak (MA), Madli Ehasalu (MA).

Eriolukorra lisainfo
Juhul kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju teenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks ning teha vajadusel muudatusi õppekavas. Kursuse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki kursusele registreerunud isikul õigust lepingust taganeda vms.


Aeg: 7. september 2022 kuni 11. mai 2023 neljapäeviti kell 18–21 ja 
6 kohtumist kolmapäeviti ( 2.11, 11.01, 18.01, 8.03 ja 15.03) – ateljeevisiidid, näitusekülastused, autoripositsiooni kirjutamine jm 

Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia ruumides A206 ja A303
Maht: 14 EAP / 364 akadeemilist tundi, millest 140 tundi on kontaktõpet ning 224 tundi iseseisvat tööd
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Hind: 1485 eurot
Tasuda on võimalik ka osamaksetena: registreerudes tasutakse registreerimistasu 150 eurot, seejärel tasutakse 29. augustiks 334 eurot, 15. oktoobriks 334 eurot, 14. jaanuariks 334 eurot ja 11. märtsiks 333 eurot. 

Registreerumine: kuni 8. august 2022
Registreerudes sõlmib osaleja avatud akadeemiaga koolituslepingu ja kinnitab nõustumist selle tingimustega, millega palume eelnevalt tutvuda sellel lingil.

Soovituslik: motivatsioonikiri 
Motivatsioonikirjas palume mõne lausega kirjeldada enda varasemat kokkupuudet kunstiga ja miks soovite kursusel osaleda.

Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud