Moedisain ideest valmistooteni


Moedisaini kursus annab praktilisi oskusi moekollektsiooni disainimise algtõdedest ning seeriatootmise projektijuhtimisest. 
Õppes on põimunud nii teooria kui ka loovad ja praktilised ülesanded. Õpitu hõlbustab väikeseeriana valminud moekollektsiooni projekti koordineerimist ning annab juhiseid disaini elluviimiseks ja tootmise ettevalmistamiseks.

Loengute käigus jagatavad teadmised õpetavad analüüsima oma brändi ja sihtgruppi, kasutama ja süstematiseerima kogutud inspiratsioonimaterjali, vormistama neid kavanditeks, tundma materjale ja tehnoloogiat kangatootmises, ette valmistama materjale seeriatoomiseks ning arvutama omahinda ja tundma turustamise algtõdesid. 

Sihtrühm

Täiendõpe moe- ja tekstiilivaldkonna huvilistele, kes soovivad rikastada oma teadmisi ja oskusi moekollektsiooni loomisest ideest kuni valmistooteni.

Eeldused osalejale

Keskharidus, eesti keel.

Kava

 1. moodul. Ärimudel, bränding, sihtgrupp

Juhendajad: Hanna Korsar, Evelin Org ja Olesija Saue (Bränd nimega Sina)

 1. moodul. Inspiratsioon ja tehnikad

Juhendajad: Hanna Korsar, Eike Malva, Eva Labotkin

 1. moodul. Materjaliõpetus: kangad, värvid

Juhendajad: Hanna Korsar, Maria Sidljarevitš

 1. moodul. Tootmiseks ettevalmistamine, hinnastamine ja turustamine

Juhendajad: Hanna Korsar, Karl-Artur Korsar, Kari Maripuu, külastused ettevõtetesse

Vaata õppekava

Õpiväljundid. Õppekava läbinu:

 • mõistab disainiprotsessi põhimõtteid
 • oskab eesmärgistada oma moebrändi
 • oskab kaardistada oma toote sihtgruppi
 • analüüsib kogutud ideid ja inspireerivat materjali ning rakendab seda loomeprotsessi
 • oskab disainiideed visualiseerida
 • oskab oma moealaseid ideid esitleda ja põhjendada tehtud valikuid
 • on omandanud oskused disainiideede praktiliseks teostamiseks
 • mõistab rõivatootmise protsesside üldisi põhimõtteid
 • oskab oma tööd dokumenteerida ning esitleda
 • mõistab lihtsamate tootekaartide loogikat ja reegleid
 • omab alusteadmisi toote prototüübi kavandamisest ja teostamise protsessidest
 • on võimeline kalkuleerima toote omahinna

Õppija on omandanud teadmised, oskused ja pädevused ainekaardis ettenähtud mahus. Praktiliste ülesannete esitlus ja lahendus on terviklik ja vastab suures osas püstitatud ülesandele. Esitletavat ülesannet selgitatakse arusaadavalt, küsimustele suudetakse vastata täielikult või osaliselt. Idee ülesehitus on süsteemne ja terviklik. Küsimustele vastates suudetakse oma valikuid kaitsta.

Hindamismeetod

Hindamise eelduseks on osalus õppetöös vähemalt 75% (või iseseisev töö vastavalt kokkuleppele) ja loominguline ülesanne on nõuetele vastavalt teostatud ja esitletud. Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on iseseisva töö esitlus. Iseseisevaks tööks on kollektsiooni analüüs, kavandite ja kollaažide esitlus ning omahinna arvutuskäigud. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Õppekava juht 

Hanna Korsar on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli tekstiilikunsti eriala (2005). 

Juhendajad

Evelin Org, Olesija Saue (Bränd nimega Sina), Eike Malva (EKA), Eva Labotkin (EKA), Karl-Artur Korsar, Maria Sidljarevitš (EKA), Kari Maripuu ja Hanna Korsar.

Eriolukorra lisainfo

Juhul kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju teenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks ning teha vajadusel muudatusi õppekavas. Kursuse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki kursusele registreerunud isikul õigust lepingust taganeda vms.Aeg:
13. oktoober 2021 kuni 20. aprill 2022 kolmapäeviti kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia ruum D413
Maht:  10 EAP / 261 akadeemilist tundi,
millest 101 tundi on kontaktõpet ja 160 tundi iseseisvat tööd
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Hind: 1300 eurot
Tasuda on võimalik ka osamaksetena: registreerudes tasutakse registreerimistasu 150 eurot, seejärel tasutakse 20. augustiks 290 eurot, 20. novembriks 285 eurot, 15. jaanuariks  290 eurot ja 12. märtsiks 285 eurot.

KANDIDEERIMINE

Moedisaini kursusele on võimalik kandideerida kuni 8. septembrini. Otsused teatatakse kõikidele kandideerijatele 15. septembril meili teel. Valituks mitte osutumisel tehakse ettemaksu tagasikanne, mis laekub hiljemalt 29. septembriks. Kandideerides sõlmib osaleja avatud akadeemiaga koolituslepingu ja kinnitab nõustumist selle tingimustega, millega palume eelnevalt tutvuda sellel lingil.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud