Nahk­­aksessu­aaride kollekt­siooni loomine

NB! KURSUS ON TÄITUNUD!

Nahkaksessuaaride kollektsiooni loomise täiendõppekursus on suunatud neile, kes huvituvad aksessuaaridest ning soovivad iseseisvalt disainida ja valmistada jalatseid, kotte ja väikeaksessuaare. Samuti sobib kursus neile, kes plaanivad alustada aksessuaaridisaini õpinguid Eesti Kunstiakadeemias ning soovivad juba enne koolitöö algust omandada uusi teadmisi ja oskusi, et tunda end õpinguid alustades enesekindlamalt.

Sihtrühm
Jalatsite ja aksessuaaride (kotid, väikeaksessuaarid) tegemisest huvitatud õppija, kes soovib uusi teadmisi ja oskusi pikkade traditsioonidega pidevalt arenevas valdkonnas ning tunneb sügavamat huvi aksessuaaride tehnoloogia ja disaini vastu.

Eeldused osalejale
Keskharidus ja eesti keele oskus, vajalik on ka inglise keele oskus.

Kursus algab teoorialoengutega, kus käsitletakse aksessuaaride (jalatsid, kotid, peakatted, kindad) ning naha ajalugu. Tutvustatakse naha alternatiivmaterjale. Teooriale järgneb kavandamise õpetus. Seejärel algab tehnoloogiline õpe, kus praktilise tööna tehakse läbi kolm mudelit (kott, jalatsid, väikeaksessuaar). Kursuse lõputööks on oma kollektsiooni loomine, mis lõpeb kollektsiooni pildistamisega.

KAVA

 • Aksessuaaride ajalugu
 • Materjaliõpetus: nahk ja naha alternatiivid
 • Kavandamise ja prototüüpimise tehnikad
 • Sadulsepa tehnoloogiad, väikeaksessuaar (juhendaja räägib inglise ja vene keelt)
 • Koti tehnoloogia
 • Jalatsi tehnoloogia
 • Kollektsiooni loomine
 • Stuudiofoto ja stilistikaÕpiväljundid. Kursuse läbinu:

 • omab ülevaadet (nahk)aksessuaaride ajaloost
 • tunneb naha omadusi ja on tutvunud naha alternatiividega
 • on teadlik naha ja alternatiivmaterjalide keskkonnamõjust
 • omab ülevaadet erinevatest nahaga töötamise ja viimistlemise tehnikatest
 • tunneb ja kasutab nahatöö töövahendeid
 • valib enda loomingu teostamiseks sobiva tehnoloogia ja tehnika
 • kasutab toote prototüüpimiseks 2D- ja 3D-kavandamise erinevaid vahendeid
 • mõistab ja on läbi teinud nahkaksessuaaride (väikeaksessuaar, kott ja jalatsid) põhikonstruktsiooni
 • kavandab oma disaini põhjal tootekollektsiooni
 • kasutab omandatud tehnoloogilisi oskusi kollektsiooni loomiseks
 • dokumenteerib ja esitleb tervikuna kollektsiooni loomise protsessis teostatud kavandeid ja makette
 • esitleb kollektsiooni fotoseeria

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, mille saamiseks on õpilane osalenud vähemalt 80% kontakttundides ning sooritab ja esitab õigeaegselt arvestuse saamiseks nõutava iseseisva töö. Arvestuse sisuks on lõpukollektsiooni esitlemine. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus peale kirjaliku tagasiside täitmist.

Vajalikud töövahendid
Kohapeal on olemas töövahendid ja materjalid, mis on vajalikud tehnoloogilise õppe käigus. Lõpukollektsiooni materjalide kulu katab osaleja ise (vajadusel saab osta osakonnast).

Õppekava koostaja
Stella Runnel (MA) on EKA aksessuaari ja köiteosakonna juhataja, brändi Stella Soomlais disainer.

Juhendajad
Marta Moorats (MA), Kelian Luisk (MA), Merle Visak (MA), Marika Jylhä (MA), Dima Maletskiy (MA), Sirle Rohusaar (MA), Cärol Ott (BA)

Eriolukorra lisainfo
Juhul kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju teenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks ning teha vajadusel muudatusi õppekavas. Kursuse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki kursusele registreerunud isikul õigust lepingust taganeda vms.


Aeg: 6. september 2022 kuni 16. märts 2023 teisipäeviti ja neljapäeviti kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia aksessuaari- ja köitedisaini osakonna ruumis B510
Maht: 18 EAP ehk 468 akadeemilist tundi, millest 180 tundi on kontaktõpet ning 288 tundi iseseisvat tööd
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain

Hind: 1950 eurot
Tasuda on võimalik ka osamaksetena: registreerudes tasutakse registreerimistasu 150 eurot, seejärel tasutakse 28. augustiks 450 eurot, 15. oktoobriks 450 eurot, 14. jaanuariks 450 eurot ja 25. veebruariks 450 eurot. 

Registreerumine: kuni 4. september või kuni kohti jagub
Registreerudes sõlmib osaleja avatud akadeemiaga koolituslepingu ja kinnitab nõustumist selle tingimustega, millega palume eelnevalt tutvuda sellel lingil.

Soovituslik: motivatsioonikiri
Motivatsioonikirjas palume kirjeldada oma varasemat töökogemust ja olemasolul ka eelnevat kogemust nahatöö- või aksessuaaride alal. Lisaks palume nimetada aksessuaaride brände või tegijaid, sinu inspiratsioon ja eeskujud.

Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud