Raamatu­illustratsioon

NB! KURSUS ON TÄITUNUD!

Raamatuillustratsiooni kursus on suunatud illustratsioonist ja illustraatori tööst huvitatud täiskasvanud õppijale. Kursusel osalejad saavad teadmisi raamatuillustratsioonist ja esmase kogemuse illustraatoritöös, tutvustatakse valdkonna põhioskusi ja -teadmisi, arendatakse isikupärast käekirja. Kursuse lõputööna valmib raamatuprojekt.

Kursusel õpetavad tuntud eesti illustraatorid ja graafikud. Igal moodulil on erinev põhiõppejõud. Lisaks on kavas meistriklassid, loengud ja töötoad, mida juhendavad tunnustatud illustraatorid, kirjastusmaailma uurijad ja asjatundjad. Kursus koosneb kolmest põhimoodulist ning erialastest loengutest ja töötubadest. Tutvu eelmise raamatuillustratsioonikursuse õppurite lõputöödega siin.

Sihtrühm
Raamatuillustratsioonist huvitatud täiskasvanud õppijad, kelle eesmärk on professionaalne areng.

Eeldused osalemiseks
Keskharidus ja eelnev kunsti tegemise kogemus, eesti keel.

KAVA

1. moodul. Pildi sisse minek Esimese mooduli eesmärk on anda kursusel osalejale esmased teadmised illustratsioonikunstist, selle tänapäevastest suundadest ja rahvusvahelistest trendidest, samuti olulistest raamatutest viimastel kümnenditel. Õppijad saavad esmase kokkupuute illustraatoritööga katseliste ja mänguliste lühiülesannete kaudu. Mooduli lõpuks valmib seeria eriilmelisi töid, mida teostades kursuslased rikastavad oma väljendusvahendeid; need on ühtlasi pikaajalisemate illustratsiooniprojektide ettevalmistav osa. Seeria ei ole ühtse stiiliga – töö eesmärk on võimaldada otsida ja leida erinevaid illustreerimise lahendusi. Mooduli ülesehitus toetab mitmekülgseid püüdlusi ja katsetusi.

2. moodul. Pilt võimendab lugu Pildi roll tekstilise sõnumi võimendajana. Pilt kui kommunikatsioonivahend. Arutatakse ja vaadeldakse, kuidas teksti toetav pilt annab emotsiooni tekstist arusaamiseks. Püütakse leida vastus küsimusele, kuidas pilt „töötab”. Mooduli lõpuks valmib tekstile seeria stiililt omavahel sobivaid pilte, mis näitavad autori mitmekülgset kujutamisoskust.

3. moodul. Pilt jõuab raamatusse Kolmanda mooduli eesmärk on arendada piltidega loo jutustamise oskust ja isikupärast visuaalset väljenduskeelt, panna proovile ja kinnistada omandatud illustraatorioskusi, tutvustada illustraatoritöö etappe ja töövahendeid ning nõustada õppijaid iseseisvaks info kogumiseks ja teemasse sisseelamiseks. Vabalt valitud lugude alusel loovad õppijad storyboard’id, millest valitakse üks pikemaajaliseks arendamiseks ja lõputöö teostamiseks. Lõputööna valmib raamat, mis võib olla nii pildiraamat, sõnatu raamat kui ka koomiks.

4. moodul. Loengud ja töötoad Erialased väljendusvahendid. Graafikatehnikate töötuba, mis võimaldab rikastada illustraatori tööriistakohvrit. Tüpograafia ja kujunduse algtõdede loengud on abiks piltide digiteerimisel, kujundusfailide vormistamisel ja trükiettevalmistuse tegemisel.

Ettevõtlus ja ellujäämine. Autoriõiguste loengus tutvustatakse autoriõiguse põhitõdesid, sh lepingute koostamist ja terminoloogiat. Kirjastaja nõustab, kuidas illustraatorina alustada ja tööd leida. Kunstiteadlase loeng on abiks illustraatori koha mõtestamisel nüüdisaegse raamatukunsti maailmas.

Õppekava läbinu

  • suudab illustratsiooni kaudu demonstreerida enda isikupärast visuaalset väljendusoskust ja ideid
  • orienteerub nüüdisaja illustratsioonikunstis
  • tunneb raamatuillustratsiooni põhialuseid
  • teab kirjastustegevuse põhietappe
  • rakendab uusi tehnikaid
  • teostab oma pildiraamatu ja esitleb seda

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on lõputöö esitlus ühisnäitusel. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus peale kirjaliku tagasiside täitmist.

Õppekava koostajad
Anne Pikkov ja Kertu Sillaste, kes on rahvusvaheliselt avaldatud illustraatorid. Anne Pikkov on rahvusvaheliselt avaldatud illustraator ja raamatukujundaja, kes on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia graafilise disaini eriala (MA). Kuulub Eesti Kujundusgraafikute Liitu ja on üleilmse disainikõrgkoole ühendava võrgustiku CUMULUS juhatuses. Kujundanud raamatukaasi ja illustreerinud 10 raamatut. Kertu Sillastel on magistrikraad nii tekstiilikunsti (Eesti Kunstiakadeemia) kui ka kunstiõpetuse (Tallinna Ülikool) erialal. Kujundanud ja illustreerinud pildiraamatuid, kirjutanud ja illustreerinud 7 autoriraamatut.

Juhendajad Meistriklasse, loenguid ja töötube juhendavad Eesti Kunstiakadeemia õppejõud, tunnustatud illustraatorid, kirjastusmaailma uurijad ja spetsialistid: Anne Pikkov (MA), Kertu Sillaste (MA), Kadi Kurema (MA), Anneliis Lepp (BA), Kristina Tort (BA), Sven Idarand (MA).

Eriolukorra lisainfo Juhul kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju teenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks ning teha vajadusel muudatusi õppekavas. Kursuse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki kursusele registreerunud isikul õigust lepingust taganeda vms.


Aeg: 3. september 2022 kuni 1. aprill 2023 laupäeviti kell 10–13
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia ruum A502 ja A204
Maht: 11 EAP / 286 akadeemilist tundi, millest 110 tundi on kontaktõpet ja 176 iseseisvat tööd
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Registreerumine: kuni 8. august 2022
Registreerudes sõlmib osaleja avatud akadeemiaga koolituslepingu ja kinnitab nõustumist selle tingimustega, millega palume eelnevalt tutvuda sellel lingil.

Soovituslik: motivatsioonikiri ja portfoolio Motivatsioonikirjas palume avada, miks soovid end täiendada illustratsiooni valdkonnas ja kuidas rakendaksid illustraatorioskusi oma edaspidises tegevuses. Portfoolios võiks soovitavalt olla 5 katsetust illustratsiooni vallast.

Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Hind: 1420 eurot
Tasuda on võimalik ka osamaksetena: registreerudes tasutakse registreerimistasu 150 eurot, seejärel tasutakse 24. augustiks 318 eurot, 15. oktoobriks 318 eurot, 14. jaanuariks 317 eurot ja 11. märtsiks 317 eurot.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud