Veebidisain

NB! KURSUS ON TÄITUNUD!
Veebidisaini kursusel käsitletakse veebiarenduse protsessi kõiki etappe. Eesmärk on toetada õppija jõudmist tasemeni, kus ta on suuteline iseseisvalt veebi arendama.

Sihtrühm
Elukutselised disainerid ja harrastajad, kes on huvitatud arengust või ümberõppest digitaaldisaini valdkonnas; reklaami- ja disainiagentuurid, kes on huvitatud oma töötajate (ümber)koolitamisest.

Eeldused osalejale
Keskharidus, eesti keel, eelnev kokkupuude graafilise disainiga.

Mida me õpime ja kasutame?
VS Code, HTML, CSS, Bootstrap, kohalik arenduskeskkond, brauseri inspektor, SCSS- ja build-tööriistad (nt Prepros), kohalik arenduskeskkond (nt Local), lisaks veidi WordPressi ja teemade arendust, natuke JavaScripti, kaasavat disaini (ja selle realiseerimist koodis), GITi ja GitHub Desktopi kasutust, sujuvat arenduskoostööd Zoomis, võimaluse korral ka koos pizza või ciabatta küpsetamist biga’l põhinevast taignast. Juhendaja: Peeter Marvet

Sissejuhatus ja kokkuvõte
Esimese loenguga räägib juhendaja valdkonnast laiemalt ja tutvustab kogu veebiarenduse protsessi. Kokkuvõtva loengu ajal presenteerib osaleja kursuse jooksul valminud tööd. Juhendaja: Tauno Hanni

Kasutusmugavus
Tänapäeval on kasutumugavus tarkvara üks lahutamatu koostisosa, mis nõuab sihtgrupi tundmist ja oskust küsida õigeid küsimusi. Kursusel osaleja õpib, kuidas koostada kasutusmugavuse testi, seda läbi viia ja korrektselt dokumenteerida. Samuti tutvustatakse erinevaid standardiseeritud küsimustikke, prototüüpimise tehnikaid ning kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid metoodikaid, et iseseisvalt tarkvaraarenduses toime tulla. Juhendaja: Joonas-Tanel Kessel

Graafiline disain
Disainimoodul annab esmased teadmised veebidisaini alustaladest. Põhjalikult tutvutakse disaini- ja kasutajakogemuse printsiipidega. Käsitlust leiavad nii graafilise disaini elemendid kui ka juurdepääsetavus ja arenduse ettevalmistus. Mooduli lõpuks saab osaleja teadmised kasutajakogemuse ja disaini seostest ning sellest, millega veebidisaini luues arvestada. Väljundiks on kujundusprogrammis loodud veebileht, mis on valmis arenduseks. Juhendaja: Kadi Oja

Programmeerimine
Disain on väärt täpselt nii palju, kui seda annab arenduses realiseerida. See on ka põhjus, miks arenduse seminariosa on disaini ja kasutajakogemuse seminari ja praktika vahel – nii tekib arusaamine „materjali” omadustest, võimalustest ja piiridest enne, kui hakkad oma visiooni üles joonistama.

Veebiarenduse osas käiakse läbi kõik sammud esimesest HTML + CSS chop’ist kuni selle WordPressiga integreerimiseni. Ei alustata programmeerimise algtõdedest, vaid võetakse appi Bootstrapi raamistik, mis aitab kiiremini tulemuseni jõuda ning õpetab küsimusi sõnastama ja neile väga mugavast dokumentatsioonist ja Google’ist vastuseid otsima. Kõik osalejad jõuavad kursuse lõpuks erinevatel seadmetel toimiva ehk responsive veebini, varasemat kogemust omanud õppijad realiseerivad selle ka WordPressis.

Arenduse praktikat on peaaegu kaks kuud. Neid päevi alustatakse miniloenguga mõnel seminaridest üle jäänud või jooksvalt huvitavaks osutunud teemal ning edasi saab igaüks küsida abi just selle mure lahendamiseks, mis tema edasiliikumist takistab.

Praktika
Praktikamooduli jooksul valmib vabalt valitud sisuga veebileht. Juhendaja: Peeter Marvet


Õpiväljundid. Õppekava läbinu:

  • oskab tööülesande põhjal iseseisvalt arendada ja disainida funktsionaalse ja kasutajasõbraliku veebilehe
  • tunneb HTML/HTML5 keelt ja oskab veebilehte küljendades kasutada CSSi
  • oskab disainiprobleemidele leida optimaalseima lahenduse
  • mõistab erinevate disainielementide omavahelist suhestumist, erinevaid stiile ja nende rakendamise aluspõhimõtteid
  • oskab disainilahendusi luues arvestada tehniliste piirangutega, tellijate tagasiside ja erinevate digiseadmetega

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on praktikamoodulil loodud veebilehe esitlus. Lõputöid kommenteerib valdkonna spetsialist. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus peale kirjaliku tagasiside täitmist.

Hübriidõpe
Veebiarenduse kursus toimub hübriidõppena Eesti Kunstiakadeemia arvutiklassis ning Zoomi vahendusel. Distantsõpe on veebiarenduse õpetamiseks parim viis: sa õpid agiilsele arendusele kohaselt selgitama hommikusel stand-up’il oma probleemi ja abivajadust, jagama koodi GITis ning kõigil on päeva jooksul vastavalt soovile võimalik kas heli kinni panna ja oma projekti kallal nokitseda või jälgida teiste probleemide lahendamist. Mured on enamasti sarnased ja tark õpib teiste vigadest.

Vajalikud töövahendid
Iseseisvaks tööks on vajalik oma arvuti.

Õppekava koostaja
Veiko Tammjärv on töötanud reklaamivaldkonnas 20 aastat ja tänaseks on disaini- ja reklaamiagentuuri Age Creative loovjuht.

Juhendajad
Veiko Tammjärv (MA), Joonas-Tanel Kessel (MA), Tauno Hanni (BA), Johan Laiv (kesk) ja Peeter Marvet (kesk)

Eriolukorra lisainfo
Juhul kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju teenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks ning teha vajadusel muudatusi õppekavas. Kursuse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki kursusele registreerunud isikul õigust lepingust taganeda vms.Aeg: 30. september 2022  kuni 30. märts 2023 
Sissejuhatav kohtumine 30. septembril 2022 ja lõputööde hindamine 31.03.2023 kell 18–21. Ülejäänud õppetöö laupäeviti kell 10–17 (lõunapaus kell 13–14)

Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia,

Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia, 30. septembril 2022 ja 31.03.2023 kell 18–21 ruumis A204.  1.-22. oktoober ruum A301, alates 29. oktoobrist jätkub õppetöö ruumis A407 ja distantsõppena Zoomis.

Maht: 19 EAP / 494 akadeemilist tundi, millest 190 tundi on kontaktõpet ja 304 tundi iseseisvat tööd

Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Hind: 1840 eurot
Tasuda on võimalik ka osamaksetena: registreerudes tasutakse ettemaks 150 eurot, seejärel tasutakse 21. septembriks 423 eurot, 19. novembriks 423 eurot, 14. jaanuariks 422 eurot ja 11. märtsiks 422 eurot. 

Registreerumine: kuni 25. september 2022 või kuni kohti jätkub.
Registreerudes sõlmib osaleja avatud akadeemiaga koolituslepingu ja kinnitab nõustumist selle tingimustega, millega palume eelnevalt tutvuda sellel lingil.

Soovituslik: motivatsioonikiri
Motivatsioonikirjas palume avada, kuidas veebidisaini valdkonnas tegutseda soovite, senist erialakogemust ja kursusel õppimise ajendit. 

Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud