BA sisseastumise ajakava 2017

Avalduste esitamine

01.03.-03.05.2017 Välisriigis omandatud haridusega isikute avalduste ja dokumentide esitamine kui ei ole olemas ENIC/NARIC Keskuse kinnitust

15.-26.05.2017 Sisseastumiskatsed/vestlused võõrkeelsetel õppekavadel

01.06.2017 Tulemuste teatamine

19.-29.06.2017 kuni 23:59 Avalduste esitamine SAISis eesti keelsetele õppekavadele

28.-29.06.2017 kuni 16:00 Avalduste vastuvõtt kohapeal Estonia pst. 7

kell 10:00-16:00

Kohapeal toimuvad testid

30.06.2017 kell 11.00 Matemaatika test neile, kellel puudub matemaatika riigieksam

30.06.2017 kell 11.00 Eesti keele test välisriigis keskhariduse omandanud kandidaatidele, kellel puudub eesti keele riigieksami tulemus

30.06.2017 kell 15.00 Eesti keele test vene õppekeelega kooli lõpetanutele, kelle puudub eesti keele riigieksami tulemus

Sisseastumiskatsed ja tulemused

03.-07.07.2017 Kohapeal toimuvad vestlused ja eksamid: (täpsed eksamite ja vestluste ajad leiad iga eriala vastuvõtu lehelt või oma avalduselt SAISis)

11.07.2017 Teatatakse vastuvõtu tulemused

kuni 14.07.2017 Vastuvõtukomisjonile apellatsiooni esitamise võimalus

kuni 17.07.2017 Õppima tulemise kinnitamine SAIS-is

Lepingute sõlmimine

16.08.-21.08.2017 Lepingute sõlmimine tasuliste üliõpilastega Estonia pst. 7-530 kell 10:00-16:00

23.08.2017 Õppeteenustasu esimese osamakse tasumise tähtaeg

25.08.2017 Üliõpilaste immatrikuleerimine

28.08.-08.09.2017 Lepingute sõlmimine tasuta õppekohal õppivate sisseastujatega

Jaga sõpradega:

Postitas Solveig Jahnke
Viimati muudetud