Baltisaksa identiteet ja pärand eesti kunstiteaduses (EKA jätkugrant, 2019–2020)

Personaalse jätkugrandi raames arendab Kristina Jõekalda edasi interdistsiplinaarset teemaderingi, millega alustas oma artiklites, magistri- (2010) ja doktoritöös (2020) ning jätkas PUT788 projekti Kunsti ajaloostades (2015–2018) raames. Tema lähenemine paigutub kunstiteaduse, pärandiuuringute ja rahvusluse uuringute vahealale. Projekt tegeleb eeskätt arhitektuuripärandi järeleluga, põimides seda 19.–20. sajandi kunstiteaduse historiograafiaga (ülevaateteoste kriitiline analüüs), muinsuskaitse ajalooga (seadusandlik pool ja restaureerimiste retseptsioon), ning baltisaksa ja eesti identiteediloomega (samade objektide kajastamine eri narratiivides). Lühidalt on jätkugrandi fookuses pärandi ja kaasaegse ühiskonna suhe eri ajahetkedel.

 

Projekti vastutav täitja: Kristina Jõekalda

Projekti kestus: 2019–2020

Projekti tüüp: EKA jätkugrant

Rahastus: EKA

Vt ETISes

 

PROJEKTI TULEMUSEL

 

 

Jaga sõpradega:

Postitas Kristina Jõekalda
Viimati muudetud