Disainiteaduskond kuulutab taas välja koostööprogrammi “Laetus”

Foto: Evert Palmets

Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonna loodud koostööprogrammi “Laetus” raames saavad ettevõtted hea võimaluse tuua oma äri- ja arendustegevustesse uue põlvkonna disaini ja avatud innovatsiooni. Kandideerimine programmi on avatud 19. maini, programm kestab 2023. aasta augustist 2024. aasta jaanuarini.

Laetuse programm lahendab organisatsioonide erinevaid väljakutseid, mis puudutavad nii kaugemale ulatuvat vaadet tulevikku kui olemasolevate toodete ja teenuste ümberdisainimist. Laetus toimib kui innovatsioonilabor, kus organisatsiooni igapäevatööd kahjustamata toimub partneri teemadest lähtuvalt nii kestlikkusest kui uutest tehnoloogiatest tulenevate võimaluste mõtestamine, kasutajakogemuse ja identiteedi analüüs, ideelahenduste läbitöötamine jpm. Programm toob igasse organisatsiooni uut põnevust ja värsket mõtlemist.

“Kõiki tänaseid arendustegevusi läbib punase joonena küsimus, kuidas muuta maailma ja ettevõtlust kestlikumaks. Häid jätkusuutlikke lahendusi on veel väga vähestel, mistõttu on väga palju võimalik selle küsimusega loovalt tegeledes saavutada. EKA disainiteaduskonnas on roheline mõtteviis põimitud kasutajakesksuse ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtuga, mis uue põlvkonna disainerite loovas lähenemises saab alati innovatiivse ja atraktiivse tulemuse,” selgitas EKA disainiteaduskonna dekaan Ruth-Helene Melioranski.

Programmi eesmärgiks on vastastikkuses koostöös aidata organisatsioonidel saavutada kestlikkuse eesmärke, mängida läbi võimalikke äriarendust puudutavaid stsenaariume, luua kaasavamat kasutajakogemust ning eristuvat identiteeti, kasvatada toodete ja teenuste konkurentsivõimekust ja väärtust. EKA arendusalane koostöötegevus ettevõtete ja organisatsioonidega põhineb teadustööl ja rakenduslikel sihtuuringutel, kasutades parimaid valdkondlikke teadmisi ja arenguid. 

INVL Life elukindlustusfirma arendusjuht, Terje Otstavel: “Meie koostöö Eesti Kunstiakadeemiaga sai alguse juba enne Laetuse programmi käivitumist. Püstitasime eesmärgiks eri vanusegruppidele atraktiivsema teenuse disainimise. Uskusin, et noored suudavad luua teise, lahtisema vaatenurga meie suhteliselt konservatiivsele teenusele. Kogu protsess ületas ootuseid – kõik toimus sujuvalt, planeeritult ja meie majasiseseid eksperte kaasates. Boonusena tõid tudengid protsessi ka rahvusvahelise vaate. Unistasime paarist teostatavast ideest, aga tulemuseks saime tervelt üksteist omanäolist ja reaalselt ellu rakendatavat lahendust. Edasine on juba meie kätes.
Sellist valdkonda ei ole, kus teenusedisain ei oleks võtmetähtsusega kliendirahulolu ja äri kasvus. Laetuse programm pakub imelise võimaluse pühendunud tudengite toel ära teha töö, milleks ettevõttel ei ole kas eksperte või ressurssi. Lisaks on see igale projektis osalejale ka silmi avardav kogemus.” 

Programmis saavad ettevõtted ja organisatsioonid vahetult osaleda uusimal teadmisel põhinevas disainiprotsessis, mida rakendatakse just nende ettevõtte väljakutsete lahendamisel, aga EKA partnerina panustada ka uue disainipõlvkonna esile kerkimisse. Programmis saavad kõik uutest ideedest laetud ning samas on kindle, et ideedel ei ole lage ees piiramas.

Rohkem infot koostööprogrammi kohta: https://www.artun.ee/laetus/

Lisainfo:
Karin Kiigemägi
Ettevõtlussuhete- ja projektikoordinaator
Eesti Kunstiakadeemia
503 5096
karin.kiigemagi@artun.ee

Jaga sõpradega:

Postitas Andres Lõo
Viimati muudetud