Eesti Kunstiakadeemia ühines Euroopa ehitussektorit revolutsioneeriva algatusega

Uus Euroopa Bauhausi akadeemia: Professionaalide koolitamine ringmajandusliku biopõhise ehituse, renoveerimise ja linnade ümberkujundamise alal

Euroopa Komisjon lansseeris täna Uus Euroopa Bauhausi festivalil Brüsselis ehitussektorit revolutsioneeriva Uue Euroopa Bauhausi akadeemia. Algatust juhtiva alliansi asutajaliikmeks on ka Eesti Kunstiakadeemia.

Uus Euroopa Bauhausi festivali avasõnades avaldas akadeemia asutamise üle rõõmu Euroopa Komisjoni juht Ursula von der Leyen, kelle sõnul on loodud akadeemia (NEBA) eesmärgiks arendada arhitektuuri-, inseneeria- ja ehitusvaldkonna spetsialistide oskusi, et muuta ehitussektor jätkusuutlikuks. Selleks on loodud haridusasutuste võrgustik üle Euroopa, mis koondab kokku regionaalsed teadmised ja suunab ehitussektori teadlikkust ringmajanduslike põhimõtete ja biopõhiste materjalide kasutamise poole.

NEBA tutvustav video: https://www.youtube.com/watch?v=yEi3X5JxoiY

Kliimakriisi akuutsus ja ehitussektori vastutus enam kui 40% kasvuhoonegaaside heite ees nõuab NEBA sõnul kliimamuutuste leevendamise ja vajalike tööriistade omaksvõtu kiirendamist. Akadeemia ülesandeks on tõsta teadlikkust, parandada oskusi ja julgustada sidusrühmi muutusi esile kutsuma. Biopõhise tööstusliku pöörde ja digitaliseerimise edendamine ehitussektoris, mis on ELi teine suurim tööstusökosüsteem, loob võimalusi noorte talentide ja oskustööliste meelitamiseks, aidates Euroopa rohelise kokkuleppe saavutamisele. Ühtlasi toetab algatus eesmärki luua Euroopa Liidu ehitussektoris renoveerimislaine kaudu 160 000 täiendavat töökohta.

Neljateistkümne Euroopa tippülikooli ja asutuse kõrval on Baltimaadest akadeemia asutajate hulgas Eesti Kunstiakadeemia. EKA arhitektuuriteaduskonna dekaani Sille Pihlaku sõnul on tegemist olulise mõttemalli muutusega jätkusuutlikuma ehituse suunas. “Meid kõiki ähvardav rohepesu suunatakse teadmistepõhiseks lähenemiseks, kus läbi lühikoolituste ja mikrokraadide saab igaüks ligi kaasajastatud teadmistele, ehitajatest projekteerijateni, kogukonna aktivistidest riigitöötajateni. Meie plaan on luua järgmise kahe aasta jooksul üleeuroopaline platvorm, kus NEBA kvaliteeditempliga saame paremini eristada koolitusi, produkte, hooneid, mis annavad meile võimaluse kiirendada ja parendada muutusi jätkusuutlikuma inimloodu suunas,” sõnas Pihlak.

EKA Puitarhitektuuri Kompetentsikeskuse PAKK juhi Anna Tommingase sõnul soosib NEBA teadmussiiret, et sobitada kvaliteetseid koolitusvõimalusi erinevate sihtrühmadega ja samas töötada välja uusi meetodeid, kuidas teadmisi edasi anda. “Üleeuroopalise võrgustiku loomisel on äärmiselt oluline omada kohalikku vaadet. Teadmised, nõudlus ja vajadus erineb piirkonniti ja seetõttu saab meie jaoks olema oluline nii avaliku kui ka erasektori kaasamine nende kaardistamisel,” selgitas Tommingas. Hoolikalt koostatud NEB Akadeemia kursuste kataloog, mis on valideeritud teemavaldkondade ja NEB väärtuste järgi, võimaldab koolitajatel ja koolitatavatel kohe leida kõige sobivamad koolitusvõimalused. Need teadmised antakse üle rahvusvahelise võrgustiku kaudu, luues üha suurema arvu keskusi üle Euroopa, mis omavad regionaalset katvust ja spetsiifiliste teemade ekspertiisi. Sel viisil toetavad need kohandatud programmid üleminekut lineaarselt ja fossiilkütustel põhinevalt süsteemilt ringmajandusele, millega planeet suudab toime tulla.

Akadeemia asutajate hulka kuuluvad  Primorska Ülikool, Holzbau Austria, Eesti Kunstiakadeemia, Lodzi Tehnikaülikool, Aalto Ülikool, Rootsi teadusinstituut RISE, Bauhaus Earth, Delfti Tehnikaülikool, Kataloonia Kõrgem Arhitektuuriinstituut (IAAC), Regione Leguria, CESEFORi fond, InnovaWood, Euroopa Biomajanduse Ülikool ning Euroopa Arhitektuurihariduse Assotsiatsioon (EAAE).

NEBA tegemistega on võimalik tutvuda akadeemia LinkedIn lehel: https://www.linkedin.com/company/neb-academy/

Euroopa Komisjoni pressiteade: https://ec.europa.eu/commissio…

Avaürituse järelvaatamine: https://new-european-bauhaus.europa.eu/festival_en

Projekti toetab „Euroopa horisont“ ringbiomajanduse partnerlus „Circular Bio-based Europe“ (CBE JU) | cordis.europa.eu/project/id/101160532

Jaga sõpradega:

Postitas Anna Tommingas
Viimati muudetud