Eesti Kunstiakadeemias on tänavu populaarseimad disainivaldkonna õppekavad

Kunstiakadeemia populaarseimad õppekavad on tänavu graafiline disain, tööstus- ja digitootedisain ning moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisain. Vabades kunstides tegi hüppelise kasvu aga stsenograafia, kuhu laekus avaldusi pea kaks korda rohkem. Kokku esitati Eesti Kunstiakadeemiasse tänavu 944 sisseastumisavaldust.  

“See, et igal aastal pürib EKAsse ligi tuhandepealine inimhulk, osutab Eesti ühiskonna küpsusele, äratundmisele, et kunsti, disaini ja arhitektuuri ning nendega tegelemist väärtustatakse. Meie omalt poolt püüame anda läbi konkursisõela sissesaanud õnnelikele parima võimaliku hariduse,” sõnab EKA rektor Mart Kalm.

Bakalaureuseastmes on jätkuvalt nii suurima avalduste arvu kui kõrgeima konkursiga õppekava graafiline disain, kuhu tänavu laekus 87 avaldust ning ühele õppekohale konkureerib keskmiselt 7,3 huvilist. Avalduste arvult on populaarsuselt teisel kohal õppekavad moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisain ning tööstus- ja digitootedisain (kummalgi 66 avaldust). Konkursside poolest on aga teisel kohal hoopis animatsioon (5,6 inimest kohale) ja kolmandal sisearhitektuur (4,7 inimest kohale).

Suurimad avalduste arvu kasvatajad esimeses kõrgharidusastmes olid tänavu stsenograafia (avalduste arvu kasv möödunud aastaga võrreldes 53%), tööstus- ja digitootedisain (avalduste arvu kasv 30%) ja sisearhitektuur (avalduste arvu kasv 19%). Võrreldes mullusega kukkus avalduste arv kõige enam tasulisel sessioonõppekaval disain ja innovatsioon, kuid seal ühte erialasuunda – moedisaini korraldust – tänavu ei avata.

* Magistritasemel sel aastal õppekohti ja -kavu vähendati, vastu ei võeta ingliskeelsele disain ja rakenduskunst ning eestikeelsele tootedisaini õppekavale. Suurima avalduste arvuga on ingliskeelsed õppekavad: interaktsioonidisain (54 avaldust), graafiline disain (44 avaldust) ja animatsioon (33 avaldust). Kokku laekus EKA rahvusvahelistele õppekavadele tänavu 194 sisseastumisavaldust 62st riigist üle maailma. 

Doktoriõpe näitab väikest kasvu – seekord esitati 1 avaldus rohkem. Suurim konkurss on doktoriõppekavale kunst ja disain, kuhu esitati 28 avaldust ning ühele riigieelarvelisele kohale kandideerib seega 14 huvilist.

Sisseastumiseksamid kandidaatidele kestavad 5. juulini ja vastuvõtu tulemused selguvad 8. juulil.

* Siintoodud arvud ja konkursid pole lõplikud, sest lisanduvad veel ühisõppekavade avaldused.

Jaga sõpradega:

Postitas Maarja Pabut
Viimati muudetud