Eesti nüüdiskultuuri arengumustrid (MOBERC, 2016−2017)

Projekti „Eesti nüüdiskultuuri arengumustrid” eesmärgiks on (1) ette valmistada ja esitada European Research Council projektitaotlus; (2) alustada ERC projekti eeltöödega; (3) jätkata projekti läbiviimiseks vajalikke alusuuringuid. ERC projekt keskendub nõukogude korra lagunemise järgsete kultuurimustrite uurimisele sotsiopoliitilises taustsüsteemis.

Projekti eesmärk on analüüsida, (1) millised teisenemised toimusid hilisnõukogude ja taasiseseisvumisjärgses Eesti kultuuris seoses poliitilise, tehnoloogilise ja sotsiaalmajandusliku raamistiku järsu muutumisega ning kuidas need muutused resoneeruvad erinevate kunstipraktikate – kirjanduse, visuaalkultuuri ja teatri – arengus; (2) kuidas ilmnevad kultuuri arengus rahvuslikud ja rahvusülesed tendentsid; (3) kuidas tänapäevased kunstipraktikad seostuvad poliitilise praktikaga.

Projekti vastutav täitja: Virve Sarapik.

Projekti põhitäitjad: Mari Laaniste, Jaak Tomberg, Piret Viires, Luule Epner, Neeme Lopp.

Projekti kestus: 2016−2017.

Projekti tüüp: Mobilitas Pluss ERC granditaotlemise toetus (MOBERC).

Rahastaja: Eesti Teadusagentuur.

Vaata projekti kodulehekülge.

Vaata ETIS-es

Jaga sõpradega:

Postitas Virve Sarapik
Viimati muudetud