Eesti tarbijajärgse tekstiilijäätme ringlussevõtt

Teadusarendusprojekt “Eestis tekkivate tekstiilijäätmete ringlussevõtu ja tootearenduste lahenduste väljatöötamine”

2021. aastal alustas Eesti Kunstiakadeemia Jätkusuutliku disaini ja materjalide labor projektiga, mille eesmärgiks on välja töötada Eestis tekkivate tekstiilijäätmete ringlussevõtu lahendused (sh konkreetsete tootearenduste näidised), mis oleksid aluseks tekstiiliringlussevõtu süsteemi edasiseks arendamiseks.

Tänasel päeval puudub Eestis tekstiilijäätmete ringlussevõtu võimekus ja vastavad tehnoloogilised lahendused. Eestis tarbitakse uusi rõivaid ja kodutekstiile aastas ca 16 000 tonni ning ainuüksi 2018. aastal koguti Eestis iga inimese kohta 3,7 kg tekstiilijäätmeid. Täna suunatakse ligi pooled Eestis liigiti kogutud rõivad ja tekstiilid (kokku ligi 2500 tonni/aastas) prügilasse ladestamiseks. Lisaks liigiti kogutud rõivaste ja tekstiilidele visatakse suur osa kasutatud rõivaid ja tekstiile majapidamiste poolt peale kasutamist üldjuhul segaolmejäätmetesse (ligi 15 000 tonni/aastas). Nii toimub selliselt kogutud rõiva- ja tekstiilijäätmete käitlemine juba koos segaolmejäätmetega, milleks Eestis on kas masspõletus jäätmepõletustehases või ladestamine prügilasse. Samaaegselt on vastavalt Euroopa Liidu jäätmedirektiivile kõik liikmesriigid alates 2025. aastast kohustatud liigiti koguma kõiki tekkivad tekstiilijäätmeid, mis tuleks ringlusse suunata. 

Hoolimata eelnimetatust on Eestis olemas nii tekstiilimaterjalide arendusalane pädevus kui ka moe- ja tekstiilidisaini oskused, mis moodustavad ainulaadse potentsiaali eelnimetatud väljakutsetele lahenduste pakkumisteks. Selle valdkonna arendamiseks on Eesti Kunstiakadeemia JDML alustanud akadeemilist uurimisalast koostööd TalTech Polümeeride ja tekstiilitehnoloogia labori ja Viljandi Kultuuriakadeemia Villalaboriga, et välja töötada toimivad ümbertöötlemis- ja tootearenduslahendused, mida on vaja tekstiilijäätmetega soetud riiklike eesmärkide täitmiseks.

  • Projekti käigus viiakse läbi analüüs koostöös Stockholm Environmental Institute SEI Tallinna-ga, mille raames kaardistatakse perspektiivsemad tekstiilijäätmete liigid, mida on Eestis lihtsaim ringlusse võtta ning materjali- ja tootearenduses kasutada. 
  • Koostöös Uuskasutuskeskusega toimus 2021. aasta suvel erineva koostisega kasutatud tekstiilide liigiti kogumine (vanad teksased, t-särgid, kodutekstiil), mis mehaanilise ümbertöötluse teel ettevõttes Paragon Sleep purustati.
  • Ümbertöödeldud massist toimub 2022. aasta jooksul materjaliarendus koostöös Viljandi Kultuuriakadeemia Villalaboriga (lõngaarendus) ja TalTech Polüümeeride ja tekstiilitehnoloogialaboriga (komposiit- ja lausmaterjalid) ning tootearendus Eesti Kunstiakadeemia poolt.  Uued tooted arendatakse Eestis tekkivatest tekstiilijäätmetest toetudes ringmajanduse põhimõtetele, soodustades selle läbi keskkonnamõju vähenemist ja tekstiilijäätmete ringlussevõtu tehnoloogiate ja tootearenduse arendamist Eestis, mis aitab kaasa tekstiilijäätmete kogumise kohustuse täitmisele ja kohalike ringlussevõtu lahenduste tekkele.


Projekti rahastaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus, RingmajanduseprogrammProjekti läbiviija: EKA Jätkusuutliku disaini ja materjalide labor
(vanemteadurid Reet Aus ja Kärt Ojavee, projektijuht Maria Kristiin Peterson).

Projekti periood: 10.01.2022-31.02.2023

Koostööpartnerid: SEI Tallinn, Viljandi Kultuuriakadeemia, TalTech Polümeeride ja tekstiilitehnoloogia labor, Uuskasutuskeskus, AS Paragon Sleep

258778867_1065438654278054_8311710384826322163_n
IMG-6254
_10A1092
181A9878
Jaga sõpradega:

Postitas Maria Kristiin Peterson
Viimati muudetud