EKA arhitektuuritudengid tegid 8 visiooni uuest bussijaamast, rahvas valis välja lemmiku

Töö "Kvartal", autoriteks Ra Martin Puhkan ja Siim Tanel Tõnisson

Tallinna Bussijaam unistab uuenemisest ja 2019. aasta sügisel esitasid nad Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuritudengitele küsimuse – kuidas nemad tuleviku bussijaama näeksid? Bussijaama ruumile keskendunud õppeüleseande tulemusena on Tallinna Bussijaama saabujad ja sealt lahkujad sel sügisel saanud tutvuda EKA tudengite näitusega „T4 – Tallinn Timber Tower Terminal“, mis tutvustab kaheksat lennukat bussijaama kvartalit käsitlevat kavandit. Bussijaama külastajad said kavandite seast ka oma lemmiku valida, mis 16. oktoobril bussijaamas kohapeal välja kuulutati. Publiku lemmikuks osutus projekt GRADIENT, autoriteks Mia Martina Peil ja Anna Smetanina.

Tallinna Bussijaama esitatud küsimustele otsisid EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna tudengid vastuseid 3. kursuse erialastuudio käigus, ning tudengitöödena valmis kaheksa nägemust bussijaama kvartali tulevikust. Stuudios analüüsiti selle linnaehituslikult olulise ala praegust olukorda, sinna sobivaid lisaprogramme, kaaluti puidust kõrghoone rajamist ning õpiti tundma puitkonstruktsiooni moodulite rakendusi, küsides samal ajal kuidas säilitada suurte hoonetega linnaruumis inimesele nii oluline inimskaala ja intiimsus.

Kindlasti aitas lennukate kavandite loomisele kaasa see, et tudengid said end piirideta väljendada. Projektidel oli vaba eelarve, ent arhitektid Sille Pihlak ning Siim Tuksam, kes tudengeid juhendasid, esitasid tudengitele siiski neli piiravat küsimust, millele oma töös lahendust otsida:

  • Kuidas luua liiklustihe transpordisõlm, mis oleks mugav kõigile kasutajatele?
  • Kuidas kavandada puidust tehas-toodetud mooduleid nii, et tulemuseks oleks paindlik ruumiprogramm ja linnaruum, kus ka suureskaalaliste hoonete puhul ei kaoks inimlik ja intiimne mõõde?
  • Mille poolest erinevad avalikud, poolavalikud ja privaatsed ruumid?
  • Kuidas mõjutab energiatõhusus hoone vormi ja selle kasutust?

Juhendaja Siim Tuksami sõnul seati õppeülesanne meelega lennukas ja suur – seda selleks, et tulevased arhitektid õpiksid bussijaama kvartali näitel tegelema suurema skaalaga kui üksik hoone. “Vaatlesime tervet kvartalit ja küsisime tudengitelt, milline võiks olla linnakeskkond, mis tulevase bussijaama ümber sünnib. Ehitusmaterjalina lasime tudengitel puidule keskenduda, kuna tulevased arhitektid peavad oskama kavandada keskkonnasäästlikke linnu ja hooneid ning puit on süsihappegaasi sidumise tõttu homme veel hinnatum ehitusmaterjal kui täna. Lisaks lasime kavandid üles ehitada puitmajatehastes toodetavate moodulite kasutamisele: valmis puitelementidest loodud hooneid on lihtsam ümber ehitada kui betooni valatuid, ja nii saab puitelement-hooneid muutuvate vajaduste puhul kergemini ümber ehitada,” selgitas Tuksam.

“Tänases valguses on küll veel vara rääkida bussijaama ümberehitusest, aga kindlasti saavad projektid sisendiks Tallinna Bussijaama arhitektuurikonkursi lähteülesande koostamisel. Tore on see, et rahvas on saanud kolme nädala jooksul ka tuleviku bussijaama kohta oma arvamust avaldada, ootame põnevusega, milline lahendus kaheksast kavandist lemmikuks osutub,” kommenteerib EKA näitust Tallinna Bussijaama tegevjuht Airika Aruksaar.

Juhendajad: Siim Tuksam ja Sille Pihlak; insenertehniline konsultant Adam Orlinski (Bollinger+Grohmann).

Kaheksa kavandi visuaalid

T4 – TALLINNA BUSSIJAAMA projektivihik

Kontakt:
Tiina Tammet
EKA Arhitektuuriteaduskonna teadus- ja arendusprojektide koordinaator
tiina.tammet@artun.ee

1 4T
3 4T
4 4T
4T 6
5 4T
T4 Bussijaama näituse Publiku lemmiku projekti väljakuulutamine. Fotod Laura Rohtlaan
Jaga sõpradega:

Postitas Triin Männik
Viimati muudetud