EKA avatud akadee­mia mikro­kraadid ja kursused

Foto: Mari Männa
EKA avatud akadeemia programm pakub enesetäienduseks põnevaid võimalusi olles suurim loovmõtlemise ja -oskuste arendamisele pühenduv täiendusõppe keskus Eestis. Sel sügisel saab alustada õppimist endale sobivas mahus näiteks lühikursusel või hoopiski võtta eesmärgiks omandada mikrokraad. Mikrokraadide ja kursuste õppekavad loovad väga eriilmelisi ja originaalseid võimalusi loovuse rakendamiseks. EKA avatud akadeemias saab õppida teiste seas, kuidas kirjutada HTML-koodi või näiteks kasutada biojäätmeid oma loomingus, joonistada tooteid ja portreesid ning seda, kuidas disainida haridust või valgustit. EKA avatud akadeemia väärtustab täiendusõppes individuaalset lähenemist ja tagasisidestamist, tänu millele on grupid väikesed ja piirduvad keskmiselt 10 kuni 15 õppuriga. Seejuures on peaaegu kogu EKA avatud akadeemia programm tasemeõppest eraldi loodud ja kavandatud vastavalt täiendusõppe vajadustele. See on üks peamisi tegureid, mida kursuste lõppedes õppurid tagasisides väärtustavad lisaks juhendajate julgustavale ja põhjalikule pühendumisele.
Foto: Mari Männa
Disain hariduses ja hariduse disaini mikrokraadi lõpetanud Piret: „Mikrokraad oli sisukas ja mitmekesine, tutvustas disainivaldkonda süvitsi, käsitles erinevaid disainiteemasid, andis ettekujutuse disaini õpetamisest. Piisavalt palju oli võimalusi ise läbi proovida erinevate materjalide käsitlemist, katsetada disaineritöö metoodikaid praktiliste ülesannetega. Juhendajad olid kõik tasemel, piisavalt suurte kogemustega ning igaüks omamoodi huvitav ja inspireeriv. Nende õpetamismetoodikad olid loomingulised ja mitmekesised ning ka see andis võimaluse analüüsiks, mida enda edaspidises töös praktiliselt kasutusele võtta ning mida edasi arendada.” Veebidisaini põhikursuse lõpetanud Kristiina: „Enim jäin rahule praktiliste omandatud teadmistega – sain kiirelt ja korralikult selgeks Figma ning saan hakkama ka koodikirjutamisega. Väga meeldis Figma õppimise puhul, et lisaks tutvustati ka käesolevaid trende ja tulevikusuundi UX-disainis. Vägagi indu sütitav oli ka see, et juhendajad tõid rääkima erialaga seotud inimesi, mis oli suurepäraseks võimaluseks saada tuttavaks ka akadeemilisest keskkonnast väljapoole jäävaga. Juhendajad olid kõik suurepärased – väga kannatlikud, rahulikud ja üleüldiselt nii soojalt positiivsed inimesed. Igaühe puhul oli väga kahju, kui aine läbi sai, sest tegelikult oleks veel palju pikemalt tahtnud nende juhendamisel õppida.”
Foto: Mari Männa
MIKROKRAADID Mikrokraad on tööturu vajadusi arvestav täiendusõpe, mis on loodud EKA osakondade poolt, et pakkuda uusi erialapädevusi.
Foto: Mari Männa
Jaga sõpradega:

Postitas Avatud Akadeemia
Viimati muudetud