EKA Disain on veebruaris Jaapanis, Keenias, Mehhikos, Saksamaal ja Rootsis

Veebruaris on EKA disain sirutanud tiibu üle maailma – disainitudengid ja -õppejõud on pikematel välitöödel Jaapanist Mehhikoni, Keeniast Berliini ja Stockholmini. 

Aafrikas, Keenias otsivad DiMa teadurid eesotsas Reet Ausiga, ringdisaini õppejõudude Marta Konovalovi ja Maria Puki ning tudengitega võimalusi muuta kohalikku Rivatexi tekstiilitööstust ringsemaks. Koos Jaapani kolleegidega uurivad disainiteaduskonna dekaan Ruth-Helene Melioranski, interaktsioonidisaini õppekava juht dotsent Tanel Kärp ja interkatsioonidisaini tudengid viise, kuidas tehnoloogiat rakendada üksilduse vähendamiseks ja heaolu suurendamiseks. Berliinis on professor Sean Yendrise eestvõttel graafilise disaini magistritudengid algatanud kuus nädalat kestva tiheda programmiga avaliku kooli. Mehhiko Oaxaca piirkonnas toimuvatel välitöödel on Taidestuudiumi tudengitel professor Kärt Ojavee ja dotsent Juss Heinsalu juhtimisel fookuses disaineri-kunstniku-käsitöölise osaluspraktikad kohaliku kogukonna ja keskkonnaga. Stockholmi mööblimessil demonstreerivad tööstusdisaini tudengid Maria Puki ja Heikki Zoova juhendamisel disainitud aeglast mööblit ja materjalikatsetusi ehk turba baasil arendatud uuest materjalist taburetti, lauda ja eksperimentaalvalgustit.

Rahvusvahelistumine on Eesti Kunstiakadeemia strateegiliseks eesmärgiks olnud aastaid. 

“Pikaajaline sihitud töö ja EKA disaini rahvusvaheliselt kõrge tase väljendub väga mitmepalgelises ja põnevas uurimis- ja disainiprojektides tunnustatud partneritega üle maailma,” selgitas Ruth-Helene Melioranski üleilmse haardega sisuliste koostööde tausta. “Nii tudengid kui õppejõud saavad jagada oma kogemusi globaalsel areenil, kuid selline vahetu koostöö on meile endile väga rikastav ning võimaldab avastada uut ja üllatavat. Mõista maailma teisiti.”

Kõiki neid välismissioone toetab EKA välissuhete kaudu Erasmus+ programm.

Interaktsioonidisain Jaapanis 

EKA disain on alustamas strateegilist koostööd Kyushu Ülikooliga, mis on üks seitsmest Jaapani riiklikust ülikoolist. 17.-22. veebruaril juhendavad interaktsioonidisaini õppekava juht, dotsent Tanel Kärp ja disainiteaduskonna dekaan Ruth-Helene Melioranski koos Kyushu Ülikooli strateegilise disaini osakonna õppejõududega professor Melanie Sarantou, professor Hirai Yasuyuki ja dotsentide Zhang Yanfangi ja Inamura Tokushuga kursust “Disain emotsionaalseks heaoluks”. Kursus uurib tehnoloogia, kultuuri ning disainerite rolli üksindusega toimetulekul nii ühiskondlikul, kogukondlikul kui isiklikul tasandil. Kursuse raames toimub meditatiivne väljasõit Kyushu Ülikooli kampusesse Yabakeis. Tudengid tutvuvad Jaapani (innovatsiooni)kultuuriga, vahetavad kogemusi kohalikke tudengite ja elanikega, saavad uusi teadmisi psühholoogia, disaini ja teraapia meetoditest, emotsionaalse heaolu probleemidest Jaapani ühiskonnas ning selle põhjal disainivad lahendusi läbi interaktsioonidisaini prisma. 

Tanel Kärp: “Jaapan on musternäide ühiskonnast, kus tehnoloogia ülikiire areng põrkub inimeste ja kultuuri kohanemisvõimega, põhjustades nii kogukonna kui indiviidi tasandil rohkelt probleeme ja stressi. Paljud Jaapani tänased mured ja lahendused on meid vananeva rahvastikuga Euroopas alles ees ootamas. Oma esimeses koostööprojektis Kyushuga loodamegi nende kogemusest õppida, et oskaksime disaineritena teha paremaid tulevikkuvaatavaid otsuseid.

22. veebruaril 2024 toimub Kyushu Ülikoolis avatud seminar “Disain üksindusega?”, kus lisaks tudengitele ning kohalikele professoritele teevad ettekande EKA disainiteaduskonna dekaan Ruth-Helene Melioranski, interaktsioonidisaini õppekava juht, dotsent Tanel Kärp ja sotsiaalse disaini õppekava juht, dotsent Daniel Kotsjuba. Seminari on võimalik jälgida veebi vahendusel.

Koostööle annab hoogu Erasmus+ programm EKAs.

Taidestuudium Mehhikos

Õppereisil Oaxaca piirkonda on tähelepanu all koostöövormid disaineri-kunstniku-käsitöölise vahel võrdsetel alustel. Osaluspraktika toimub koostöös tudengitega ülikoolist Universidad Autónoma Metropolitana – Azcapotzalco (UAM). Välitööde raames suhestutakse kohaliku keskkonna ja kogukonnaga, mis aitab mõtestada ja luua ülekannet arhailise ja kaasaegse ning lokaalse ja nomaadse loometöö vahel.

“Koostööprojekti arendus algas eelmisel aastal, mil Kärt Ojavee kaaskureerimisel leidis UAM ülikoolis aset materjalidisaini näitus “MATERIAL II”. Tekkinud sünenergiast kannustatult soovisime lõimida tudengigruppide õppe- ja loomeprotsessi väljaspool tavapärast. Nii tudengi kui disaineri arengus on oluline vahetult näha ja kogeda oma erialavaldkonna võimalikult laia spektrit. Antud raamistik aitab naastes uue pilguga vaadelda ka meie oma juuri. See harukordne võimalus leiab aset Erasmus+ toetusel.” – Juss Heinsalu

Graafiline disain Berliinis

Veebruaris ja märtsis korraldavad graafilise disaini magistritudengid laiemale üldsusele avatud kooli Stand in School for Graphic Design. Kooli programm koosneb ligi 60 erinevast töötoast, loengust, lugemisgrupist ja muudest hariduslikest ettevõtmistest. Kool on avatud esmaspäevast kolmapäevani, pakkudes igal nädalal uuest teemast lähtuvat programmi. Kool on tasuta ning sellest võivad osa võtta kõik huvilised. 

Stand in School for Graphic Design on väga positiivne algatus. Kooli programm pandi kokku avatud kutse alusel ning soovist loengut pidada või töötuba läbi viia andis teada väga suur hulk kohalikust, Saksa disaini ja kunsti kogukonnast. Lisaks täiendavad programmi magistritudengid oma uurimustööst lähtuvate projektidega. Sellist tüüpi kooli tegemise idee sündis soovist suhestuda oma keskonna ja kohaliku kogukonnaga ning muuta teadmiste vahetamise protsess avatuks ja kaasavaks.” – Ott Kagovere

Loe lähemalt siit: stand-in.eka-gd-ma.ee

Graafilise disaini magistrantide praktika Berliinis toimub Erasmus+ toetusel.

Aeglase disaini stuudio Stockholmi mööblimessil 

Selgi aastal on Stockholmi mööblimessil esindatud EKA tootedisaini osakonna 2. kursuse erialastuudio tööd, mille märksõnaks on aeglane disain. Stuudios tegeleti võtmeküsimustega nagu tarbimise ja masstootmise vajaduse vähendamine ning kohaliku tooraine väärtustamine ning tooraine kasutamise tähtsus. Stuudio filosoofiline kese oli post-antropotseenil kui kontseptsioonil ning valitud materjaliks oli turvas.

“Meie projekti eesmärk oli eksperimenteerida Eestis laialt leiduva materjaliga, mis on kestlikkuse vaatest alakasutuses. Ja teha seda aeglaselt,” selgitas juhendaja Maria Pukk, tööstusdisaini eriala ja ringdisaini magistriõppekava juht. Stuudio eesmärgiks oli, et tudengid mõtestaksid oma projekti süvitsi, analüüsiksid tegevuse tagajärgi ja mõistaksid paremini toote eluringi. “Sissejuhatuseks käisime Kreenholmi tehases Narvas, et näidata mis juhtub, kui vajadus suurtootmise järele kaob. Sealt edasi andsime kätte materjali, turba, et katsetada ja luua komposiitmaterjali. Miks turvas? 98% Eesti turbast viiakse toormaterjalina Eestist välja ja tuuakse “lillepotis” tagasi. Maha jääb rikutud maastik,” kirjeldas ta kursusel toimunut. 

Õppetöös koguti ideid, uuriti ajalugu ja korjati lugusid, kas antud materjal annab võimaluse katsetada erinevaid tekstuure ja tähendusi. Tulemuseks sündis ca 10 materjalikatsetust, millest valmis messil esitlemiseks eksperimentaalvalgusti, laud ja taburet. 

Tootedisaini 2. kursuse tudengid: Emili Eskel, Rasmus Jurkatam, Elina Karlson, Erik Lond, Erik Pirn, Maarit Brit Tanni, Annika Emilie Viigand 

Mentorid: Maria Pukk, Heikki Zoova 

Aitäh abi eest Argo Tamm, Triin Jerlei ja Veiko Liis ning Eesti Kultuurkapital ja Erasmus+.

Ringdisain Keenias

Veebruaris jätkub EKA DiMa labori, Moi ülikooli ja Rivatexi vaheline koostöö ringdisaini ja aksessuaaridisaini magistriõppe tudengite saabumisega Keeniasse. 

Projekti “Upmade oskusteabe viimine Keeniasse” eesmärk on suurendada Keenia tekstiilitööstuse ringlust, tutvustades UPMADE-mudelit Rivatexi tehases. See lähenemine võimaldab tekstiilijääkide taaskasutust, toetades seeläbi keskkonnasõbralikumat tootmist. Projekt leiab aset koostöös SEI Tallinn ja MOI Ülikooliga, KIK rahastusel.  

Selle projekti alusel saavad EKA ringdisaini tudengid ERASMUS+ toetusega võimaluse praktiseerida ringdisaini ja taaskasutuspõhimõtete rakendamist tekstiilitootmises. Nad uurivad Keenias kohapeal, kuidas integreerida jätkusuutlikke lahendusi tekstiilitööstusesse, ning arendavad välja disainilahendusi, mis toetavad tekstiilijääkide taasrakendamist rõivatootmises. Nende tööd juhendavad eksperdid Reet Aus ja Maria Pukk.

EKA ja MOI ülikooli koostöö ka ERASMUS KA171 ja KA131 projektide raames toetab meie tudengite ja õppejõudude õpirännet ERASMUS+ õpirände stipendiumiga. 

Projekti “Upmade oskusteabe viimine Keeniasse” kohta lisainfo leidmiseks külastage: https://dima.artun.ee/projektid/upmade-oskusteabe-viimine-keeniasse 

Ringdisaini õppe üheks eesmärgiks on vaadata harjumuspärasest kaugemale ning väljuda mugavustsoonist – Keenias olles tähendab see ka pesukausis riiete pesemist, hommikuti vabrikusse jalutamist, kohalike tervitamist  ja naeratamist. 

Projekti alguses tutvusid tudengid Rivatexi näitel tootmistsükliga puuvillast pluusini. Loovuse käivitamise hajutusena toimus Marta Konovalovi juhendamisel õpituba (pilt 1.) kohapeal leitud materjalidest tehtud telgedel kudumise õpituba, kus materjalidena kasutati Rivatexi tootmisjääke. Craftivismil põhinevate lahenduste juurest liikusid tudengid edasi Rivateksi tootmisjääke (pilt 2.) väärindama.

Kuu Keenias juhatab sisse materjali fookusega semestri.

Projektis osalevad:

Ringidsaini MA õppekava tudengid: Maris Vahter, Eva Reiska, Anu Muiste, Susanna Belinda Kõgel, Katrin Lepa-Ruben, Eva-Liis Lidenburg, Doreen Mägi, Kaisa Moora 

Disain ja rakenduskunst aksessuaari suuna MA tudengid: Lisandra Türkson, Maria Rojko Nisu 

Kunst ja disain doktorikooli tudeng: Marta Põldma (Konovalov)

Õppejõud: Reet Aus, Maria Pukk, Marta Põldma (Konovalov), Marie Vihmar, Kadri-Ann Valdur

Välissuhete osakonnast: Marilyn Riisimäe

LISAINFO:

Intraktsioonidisain Jaapanis:

Foto: koostöö alustamine (Tanel Kärp, Yasuyuki Hirai, foto: Tokushu Inamura)

Seminari plakat

Keenia ja ringdisain:

Fotod: 

https://drive.google.com/drive/folders/1VdBd-bqjz93neUa-Ih1r5eWmQ10e4nd7

Piltide allkirjad:

Pilt. 1. Põime õpituba kohalikest materjalidest meisterdatud telgedel, rakendades Rivatexi tootmisjääke. Protsess võimaldas tekstiilikaugematel tudengitel mõista kangakudumise põhimõtteid. Foto: Marta Konovalov

Pilt. 2. Kuhjaga inspiratsiooni Rivatexi tehase jääkide laos. Foto: Eva-Liis Lidenburg

Pilt. 3. Ringdisaini ja aksessuaaridisaini tudengid tutvumas tootmisega Rivatexis. Foto: Kaisa Moora 

Tootedisain:

Uudis EKA kodulehel: https://www.artun.ee/aeglase-disaini-stuudio-stockholmi-mooblimessil/

Toodete kirjeldused: https://drive.google.com/drive/folders/1KbYUFqS3ccw-ledrOAOvTPrtVBgM8dwX 

Fotod: https://drive.google.com/drive/folders/14suGoZhDFIMSorX8QoVxc3FxM3PT5Adu 

Stockholmi mööblimess “Greenhouse” ala: https://www.stockholmfurniturefair.se/greenhouse-2024/the-2024-edition?sc_lang=en

Jaga sõpradega:

Postitas Andres Lõo
Viimati muudetud