EKA ERASMUS purustab rekordeid

Eesti keele kursus. Foto: Marilyn Riisimae

Eesti Kunstiakadeemia ERASMUS programm purustab rekordeid – üha rohkem tudengeid käib õppimas piiri taga.

Eesti Kunstiakadeemias on ERASMUS+ programm atraktiivsem kui kunagi varem. Võrreldes 2022. aastaga, kui välismaal õppis ja viibis pikaajaliselt (kaks kuud ja enam) 128 tudengit, on 2023. õppeaasta esimese kaheksa kuu jooksul välismaale õpingutele siirdunud juba 147 tudengit. Samal ajal toetab EKA ka endiselt meie äsjalõpetanud vilistlasi, 2022. aastal käis EKA toel vilistlaspraktikal 56 äsjalõpetanut, sel aastal esitas avalduse vilistlaspraktikaks ERASMUSe raames 85 äsjalõpetanut.

Kõige rohkem rakendatakse aga ERASMUS lühiajalist põimitud õpirännet, mida on sel aastal kasutatud juba 291 korda ning välissuhete osakond prognoosib, et aasta lõpuks on lühiajalisel põimitud õpirändel käinud 400 tudengit. Sellise arenguga liigume väga lähedele EKA arengukava eesmärgile, mille kohaselt kohustume “rahvusvahelise õpi- või koostöökogemuse viimise iga EKA liikmeni”.

Rektor Mart Kalm on olukorraga rahul: “Hea meel on tõdeda, et meie tudengid kasutavad ERASMUSe võimalusi täiemahuliselt, mistõttu muutub EKA ka rahvusvaheliste tudengite jaoks aina ahvatlevamaks.”

Sel sügisel alustas ERASMUS vahetusõpinguid lisaks kraadiõppuritele ka 53 ERASMUS tudengit partnerülikoolidest, ehkki avaldusi esitati poole rohkem. Enamik neist viibivad siin juba augusti keskaigast saadik, sest võtsid osa ERASMUS Transform4Europe’i intensiivsest eesti keele kursusest, mida kureeris välissuhete osakonna spetsialist Marilyn Riisimäe. Samuti on EKAs seitse agarat kraadiõppe tudengit, kes osalevad tugitudengite programmis ja aitavad eluga Eestis ja EKAs paremini kohaneda.

2022/23. õppeaasta kevadsemestri tagasiside EKAle tervikuna ja siinsetele ERASMUS õpingutele partnerülikoolidest saabunud vahetustudengitelt oli väga kõrge, küündides 5-palli skaalal koguni 4.95-ni. Välistudengid toovad tagasisides välja mitmekülgsed võimalused erinevates osakondades ja kvaliteetselt sisustatud töökojad, vaba ja sõbraliku õhkkonna, mis soodustas loomingulist arengut ja eksperimenteerimist, võimaluse õppida uusi tehnikaid ja laiendada erinevaid teadmisi, sotsiaalse suhtlus teiste EKA tudengitega ja Tallinna kunsti- ja kultuurielu, EKA paindlikkuse, sealhulgas erinevad kursused, lahtiolekuajad ja rahvusvahelise kogukonna tervikuna. Vahetustudengite tagasisides tuli esile mõningaid murekohti seoses tunniplaanide ja õppekavadega: leiti, et semestri alguses anti neile kursuste kohta teavet liiga hilja või oli see ebapiisav, paljud olid segaduses, kuidas valida kursusi, eriti seoses valikainete ja erialaainetega ja mõned tudengid tundsid, et kursuste struktuur ja valimise protsess oli ebaselge. Need murekohad ei ole võõrad, kuid võrreldes varasemate aastatega on tagasiside siiski märkimisväärselt paranenud.

EKA väljaminevate tudengite seas on 2018 – 2023 kõige populaarsemad Aalto University, KASK & Conservatory, School of Arts Gent, Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, LUCA School of Arts, Moholy-Nagy Academy of Art and Design, Politecnico di Milano ja University of Applied Arts Vienna.

Samal ajal tuldi EKAsse kõige rohkem kõrgkoolidest Bauhaus-University Weimar, Strate School of Design, LUCA | School of Arts, Vilnius Academy of Fine Arts ja Hungarian University of Fine Arts.

Kõigil EKA tudengitel ja töötajatel, kes plaanivad välisõpinguid või töölähetust kolmandatesse riikidesse ja suurema grupiga kui kuus inimest, tuletatakse meelde, et 15. september on tähtaeg taotluste esitamiseks.

Lisainfo:
https://erasmus.artun.ee
https://wiki.artun.ee/et/valissuhted/erasmus
https://eeagentuur.ee/programmist/mis-on-erasmus/

Jaga sõpradega:

Postitas Andres Lõo
Viimati muudetud