EKA ja Tallinna Strateegiakeskus loovad uue Tallinna viidasüsteemi kontseptsiooni

Tallinna viidaprojekt

Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Strateegiakeskus allkirjastasid koostöökokkuleppe, mille raames töötatakse välja Tallinna ühtse viidasüsteemi kontseptsioon.

Tallinn.ee teatab, et uus viidasüsteem luuakse jalakäijate, ratturite ning erivajadustega kasutajate vajadusi silmas pidades. Viitade eesmärgiks on hõlbustada Tallinna elanike ja külaliste liikumist linnaruumis ning lisaks aitavad need pakkuda positiivset ning terviklikku linnaruumi-kogemust. 

EKA disainiteaduskonna dekaani Kristjan Mändmaa sõnul on Eesti Kunstiakadeemia poolt projekti kaasatud spetsialistid ja üliõpilased mitmest erinevast valdkonnast – disainiantropoloogid, muinsuskaitsjad, urbanistid, graafilised ja tootedisainerid. „Kooli eesmärgiks on disainiõppe arendamine läbi avaliku sektoriga tehtava koostöö.  Üliõpilastele pakutakse võimalust omandada reaalelulist kogemust ja saada  protsessi käigus unikaalseid praktilisi kogemusi. Oluline on toetada erinevate kompetentside sünergiat: disaini kaasamist uurimistöö läbiviimisel ning uurimistöö kaasamist disainiprotsessi,“ rääkis Mändmaa.

Viidasüsteemi sisulise kontseptsiooni väljatöötamine põhineb kasutajate uurimisel, erinevaid osapooli kaasaval koosloomel,  ja professionaalselt läbi viidaval disainiprotsessil. Linnaelanikud ja Tallinna sõbrad saavad juba täna ideekorje kaardile märkida oma lemmikkohad või head kohtumispaigad linnas. Linnaruumi kasutajate uurimisel lähtutakse kvalitatiivsetest meetoditest, näiteks räägitakse inimestega nende liikumisharjumustest, teekondadest ja ruumikogemusest ning viiakse läbi linnaretki. 

Lähemalt “Tallinna linna vidasüsteemi arendusprojekti” EKA arendusgrandist

Rohkem infot Tallinn.ee-st.

Jaga sõpradega:

Postitas Andres Lõo
Viimati muudetud