EKA klaasikunsti osakonna poolt välja antava Maks Roosma nimelise preemia laureaat 2019/2020 on Greete Rüütmann

Foto autor Marin Sild

Greete Rüütmann on klaasi eriala magistrant, kellel on omapärane loomestiil ja hea sotsiaalne tunnetus kaasaegses ühiskonnas toimuvate globaalsete protsesside ja muutuste tõlgendamisel. Oma loomingus keskendub ka sotsiaalsetele ja keskkonnaga seonduvatele teemadele, püüdes ühiskonnas läbi disaini esile kutsuda muutusi ja parandada sotsiaalset heaolu. Greete Rüütmanni loometee teeb omapäraseks ka avaram ja valdkondadeülene lähenemine disainile, luues väärtust läbi suurema kaasamise ja koostöö.

Stipendiumist: Klaasikunstnik professor Maks Roosma (1909–1971), Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti erialale alusepanija ja koolkonna rajaja elu ja tegevuse mälestuse jäädvustamiseks ja eriala järjepidevuse ülalhoidmiseks asutas Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti osakond alates 2007. aastast Maks Roosma nimelise loomingulise stipendiumi Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti eriala üliõpilasele.

EKA klaasiosakond soovib laureaadile õnne!

Jaga sõpradega:

Postitas Kristiina Uslar
Viimati muudetud