EKA loob tuleviku Euroopa ülikooli koos üheksa partneriga

Transform4Europe nädal toob kokku kõikide konsortsiumisse kuuluvate ülikoolide esindajad. Fotol jäädvustus Vytautas Magnus University T4EU nädalast
Euroopa Komisjon avalikustas Euroopa Ülikoolide võrgustike toetusprogrammi tulemused. 14,4 miljonit eurot jätkurahastust sai ka Transform4Europe konsortsium, mille liikmete hulka kuulub ka Eesti Kunstiakadeemia. Järgmise nelja aastaga soovivad kümme ülikooli Eestist, Saksamaalt, Leedust, Poolast, Hispaaniast, Itaaliast, Bulgaariast, Sloveeniast, Prantsusmaalt ja Portugalist luua uuendusliku ja interdistsiplinaarse kõrgharidusvõrgustiku. Koos soovitakse luua mõtteline ülikoolilinnak, mis võimaldab erinevate suunitluste ja õppeprogrammidega ülikoolidel omavahel teadmisi ja oskusi jagada. Nii saavad ühe laua taga kohtuda Eesti kunstitudengid Bulgaaria matemaatikutega, Alicante tulevased õpetajad Poola polaaruurijatega. Eesti Kunstiakadeemia uurimiskeskuste koordineerida on projektis kaks akadeemia jaoks olulist valdkonda. Jätkusuutliku disaini ja materjali labor DiMa juhib rohelise ülikooli paketti, mille eesmärgiks on luua ühtsed standardid jätkusuutlikuks toimimiseks nii igas partnerkoolis kui ka ühise alliansina. Muinsuskaitse ja konserveerimise labor MUKOLA tegeleb pärandivaldkonna tööpaketis pärandi digitaliseerimise küsimustega, aga ka loovuurimuse valdkonnaga laiemalt. Lisaks on EKAl oluline roll ülikoolideülese loova ringluse labori (Creative Circularity) käivitamisel ja juhtimisel. Konsortsiumi vahendusel saavad tudengid vaevata partnerülikoolide loenguid kuulata või neid külastada lühi- ja pikemaajaliselt. Koos saab läbi viia erinevaid tegevusi, sh kasutada partnerite e-õppe võimalusi, osaleda Transform4Europe nädalatel, Euroopa kultuuri nädalal, avatud loengutel, doktorikonverentsidel ja erinevatel töötajate koolitustel, osa saada innovaatiliste õppemeetodite parimatest praktikatest. Programm võimaldab koonduda ka akadeemilistel töötajatel, jagada teadmisi ning ressursse nagu osalemine õppejõudude vahetusprogrammis, pääseda ligi partnerite teaduse infrastruktuurile või end täiendada professionaalseid ja juhtimisalaseid oskuseid arendavate materjalide ja kursuste läbi. Euroopa Ülikoolide Initsiatiiv on Euroopa Komisjoni poolt ellukutsutud ainulaadne programm, mille raames tegutsevad juba 50 akadeemilist ühendust, koondades üle 430 õppeasutuse 35 riigist. Koos pannakse paika ühiseid puutepunkte ja arusaamu konkurentsivõimelisest Euroopa haridusest, tuginedes Euroopa väärtustele ning identiteedile. Kõik loodud konsortsiumid arendavad pikaajalist struktuurset, jätkusuutlikku ja süsteemset piiriülest koostööd nii hariduse, teaduse kui ka innovatsiooni vallas. Tulemuseks on huvitavad ülikoolidevahelised ülikoolilinnakud, kus tudengid saavad õppida ühisõppekavadel ning kus üliõpilased, töötajad ja teadlased kõikjalt Euroopast saavad nautida sujuvat mobiilsust.
Jaga sõpradega:

Postitas Maarja Pabut
Viimati muudetud